-

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Z radością informuję, że wyniki ponownego badania jakości powietrza przeprowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną są pozytywne.

Oznacza to, że spełniliśmy warunek określony w decyzji o wyłączeniu szkoły z użytkowania, ponieważ wyniki drugiego pomiaru powietrza wewnętrznego są pozytywne.

W dniu 20.09.2018 r. /czwartek/ zajęcia lekcyjne będą się odbywać w budynku naszej szkoły według obowiązującego planu.

Wyniki analizy powietrza znajdują się poniżej.

Z poważaniem
Ewa Gerełło - dyrektor szkoły

Wyniki znajdują się tutaj

Decyzja sanepidu znajduje się tutaj


Komunikat z dnia 18.09.2018

Zebrania z rodzicami klas 0 - VIII odbędą się 19.09.2018 r. /środa/ o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2.

Zebrania rozpoczną się w hali sportowej od spotkania z Zarządem Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.


Komunikat nr 2 z dnia 17.09.2018

W związku ze zmianami w organizacji pracy SP nr 382 plan lekcji na dzień 18 i 19 września uległ modyfikacji.

Aktualny plan znajduje się poniżej.

Plan do pobrania znajduje się tutaj

Terminy zbiórek klasy IV - VIII znajdują się tutaj


Komunikat nr 1 z dnia 17.09.2018

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna prowadzi ponownie pomiar próby jakości powietrza w szkole, który będzie trwał 24 godziny. Wynik pomiaru będzie znany w dniu 19.09.2018 r. /środa/.

Jeżeli chodzi o zebrania z rodzicami, to planujemy je przeprowadzić w naszej szkole w czwartek i piątek /20 i 21 września/ po otrzymaniu decyzji uchylającej wyłączenie budynku z użytkowania. A będzie to możliwe, gdy wynik drugiego pomiaru jakości powietrza będzie właściwy.

O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.


Komunikat z dnia 15.09.2018

Zajęcia lekcyjne w dniach 17 - 19 września (poniedziałek, wtorek, środa) będą odbywały się w następujący sposób:

Klasy 0 - III pod opieką wychowawców przejdą do budynku Szkoły Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42. Zajęcia z wychowawcą będą odbywać się godzinach:

Klasa

Godziny zajęć

0a

8.00 - 11.30

0b, 0c

11.50 - 15.35

1a, 1b, 1c, 1d

10.45 - 14.40

2a, 2b, 2c, 2d

11.50 - 15.35

3a, 3b

11.50 - 15.35

Klasy IV - VIII pod opieką nauczycieli przejdą do budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2. Plan lekcji podany jest na końcu tego komunikatu.

Każdego dnia przed zajęciami lekcyjnymi w ww. placówkach, uczniowie klas 0 - VIII spotykają się z wychowawcami i nauczycielami przed budynkiem naszej szkoły. Po skończonych lekcjach zostaną przyprowadzeni w to samo miejsce.

Obiady dla wszystkich uczniów będą wydawane w szkole przy ul. Konińskiej 2. Uczniowie przebywający w budynku szkoły przy ul. Dzieci Warszawy 42 zostaną tam przyprowadzeni przez wychowawców. Nie ma możliwości zorganizowania obiadu w SP nr 360.

Świetlica dla uczniów z klas 0 - IV działa w Szkole Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42. Prosimy rodziców o przyprowadzanie i odbieranie swoich dzieci bezpośrednio z tej szkoły.

Plan lekcji klas IV - VIII na dni 17.09.2018 - 19.09.2018 znajduje się tutaj

Terminy zbiórek znajdują się tutaj


Komunikat z dnia 14.09.2018

Otrzymaliśmy wyniki laboratoryjnej analizy pobranych prób powietrza z sal lekcyjnych. Spośród 12 zbadanych parametrów dwa wskazują na przekroczone wartości.

W związku z powyższym przynajmniej do poniedziałku włącznie, czyli do dn. 17 września br. zostaje podtrzymana decyzja administracyjna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie o wyłączeniu szkoły z użytkowania.

Nadal prowadzone są czynności mające usunąć wszelkie nieprawidłowości, przede wszystkim wyeliminować chemiczny zapach z budynku. Przez cały weekend szkoła będzie wietrzona pod nadzorem, a w poniedziałek postaramy się o kolejną kontrolę i pomiar ze strony państwowej inspekcji sanitarnej.

Uprzejmie prosimy o uważne i stałe śledzenie informacji na naszej stronie internetowej oraz w LIBRUSIE, a także o ewentualny kontakt z wychowawcami klas.

Informacja dotycząca organizacji zajęć w dniach 17, 18, 19.09 pojawi się w następnym komunikacie.

Szczegółowe wyniki pomiaru jakości powietrza znajdują się na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.


Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

W związku z pojawiąjącymi się sprzecznymi i często nieprawdziwymi informacjami na temat sytuacji w naszej szkole, które wywołują zrozumiałe niepokoje wśród rodziców oraz niepotrzebne spekulacje na temat ponownego otwarcia szkoły, przedstawiamy poniżej całą sytuację wraz z planowanymi kolejnymi działaniami.

W szkole na poziomie -1, na którym występował problem z podchodzącymi wodami gruntowymi, od 20 sierpnia br. trwa remont pomieszczeń szatni uczniowskich.

Prace remontowe zorganizowane i nadzorowane są przez Wydział Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Ursus. Wykonawcą jest firma zewnętrzna - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe DRA-BUD.

Kompletowanie dokumentacji rozpoczęto już na początku tego roku kalendarzowego. Jak tylko w przetargu wyłoniono wykonawcę, został ustalony termin prac. Robotnicy mogli wejść do szkoły dopiero 20 sierpnia. Działania rozpoczęto zgodnie z planem, tak wcześnie, jak to było możliwe. Koszty remontu pomieszczeń to ponad milion złotych.

Mamy świadomość, że taki remont stanowi dużą uciążliwość dla całej społeczności szkolnej - uczniów, rodziców, a także pracowników szkoły i okolicznych mieszkańców. Jest długotrwały i pracochłonny, ale służyć ma przede wszystkim poprawieniu jakości pomieszczeń, tak by służyły bezpiecznie i wygodnie dzieciom oraz pracownikom szkoły.

Wskutek prowadzonych w miniony weekend prac przy izolacji fundamentów, w poniedziałek 10.09.2018 r. w budynku szkolnym pojawił się nieprzyjemny chemiczny zapach. Powstał on w wyniku użycia przez firmę budowlaną preparatu gruntującego. Niestety, pracownicy budowlani błędnie użyli substancji gruntującej, którą można wykorzystywać jedynie na zewnątrz. Wykonawca przyznał się do tego i będzie składał wyjaśnienia o popełnionej pomyłce zleceniodawcom remontu.

Zaniepokojeni duszącą wonią, w trosce o bezpieczeństwo dzieci postanowiliśmy zawiesić w poniedziałek zajęcia lekcyjne.

Staraliśmy się zawiadomić Państwa o zaistniałej sytuacji zarówno przez pocztę elektroniczną LIBRUS, poprzez informacje na naszej stronie internetowej, a także poprzez bezpośredni kontakt wychowawców z rodzicami uczniów.

Pragniemy podkreślić, że w poniedziałek, w trakcie zdarzenia, na miejscu przez cały dzień obecna była pielęgniarka szkolna. Nie stwierdzono ani jednego przypadku złego samopoczucia wśród uczniów, nauczycieli, ani pracowników szkoły.

W związku z nasileniem się intensywności zapachu docierającego z remontowanych pomieszczeń, wykonawca wraz z Urzędem Dzielnicy podjęli decyzję o wstrzymaniu gruntowania podłoża oraz o usunięciu go i wywiezieniu poza teren szkoły. W nocy z 10 na 11 września br. do godzin południowych wykonawca usunął powierzchnię pokrytą ww. środkiem. Powstały gruz wywieziono z terenu szkoły. Remontowane pomieszczenia były od poniedziałku nieustannie wietrzone, a dostęp do nich - zabezpieczony.

Zgodnie z informacjami, jakie zamieszczaliśmy na bieżąco na naszej stronie internetowej i w Librusie, postaraliśmy się zorganizować zajęcia dla dzieci poza placówką - przez trzy kolejne dni - wtorek, środę i czwartek zajęcia odbywały się w bibliotece publicznej, ośrodku kultury, na orliku, a także w siedzibach dwóch pobliskich szkół.

W dniu 12.09.2018 r. (środa) w związku z interwencją rodziców i na prośbę dyrekcji szkoły Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie przeprowadził w naszej placówce kontrolę w trybie interwencyjnym związaną z remontem szatni i stosowanymi w jego trakcie chemikaliami.

W środę, 12 września około godziny 12.00 pracownicy Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie (na zlecenie PPIS w m.st. Warszawie) ustawili sprzęt badawczy, który rozpoczął 24-godzinny pobór prób powietrza w wybranej sali lekcyjnej pod kątem jego potencjalnego zanieczyszczenia.

Do czasu wyeliminowania przykrego zapachu oraz otrzymania prawidłowych wyników badania powietrza wewnętrznego przeprowadzonych przez inspekcję sanitarną decyzją administracyjną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m.st. Warszawie wyłączyliśmy szkołę z użytkowania a uczniom staramy się zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki podczas zajęć prowadzonych poza budynkiem naszej szkoły.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o uważne i stałe śledzenie informacji na naszej stronie internetowej oraz w LIBRUSIE, a także o ewentualny kontakt telefoniczny z wychowawcami klas.

Jeżeli decyzja o zamknięciu szkoły przeciągnie się na przyszły tydzień, to zajęcia dydaktyczne nadal będą odbywały się w innych placówkach.

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i dobre warunki do pracy zarówno uczniom, jak i naszym nauczycielom. Jest nam bardzo przykro, że w nowy rok szkolny weszliśmy z niechcianą przecież przez nikogo sytuacją kryzysową.

Mamy nadzieję, że te uciążliwości znikną na dniach, a remont choć skończy się dopiero w grudniu (firma ma na wykonanie prac 120 dni), przyniesie nam odnowione pomieszczenia, z których będziemy korzystać z przyjemnością bez szkody dla zdrowia dzieci i pracowników szkoły.

O kolejnych działaniach będziemy Państwa informowali na bieżąco na stronie internetowej i w LIBRUSIE.

Z wyrazami szacunku, dziękując za zrozumienie Ewa Gerełło Dyrektor Szkoły


Komunikat nr 1 z dnia 13.09.2018

Dyrektor szkoły informuje, że w dniu 11 września zgłosił potrzebę dokonania pomiaru jakości powietrza w szkole do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Pomiar został założony 12 września i zakończył się o godzinie 13:00 13 września. Po uzyskaniu odpowiedzi od SANEPID-u, że w szkole jest bezpiecznie, uczniowie będą mogli kontynuować w niej zajęcia.

Będą Państwo informowani, kiedy to nastąpi. Proszę sprawdzać stronę internetowa naszej szkoły oraz wiadomości w dzienniku elektronicznym, a także być w kontakcie z wychowawcą.


Komunikat nr 2 z dnia 12.09.2018

Plan lekcji dla klas IV - VIII na dzień 13.09.2018 i 14.09.2018

Plany lekcji znajdują się do pobrania tutaj


Komunikat nr 1 z dnia 12.09.2018

W czwartek /13 września/ oraz piątek /14 września/ zajęcia lekcyjne odbędą się poza budynkiem naszej szkoły.

Klasy I i II pod opieką wychowawców przejdą do budynku Szkoły Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42. Zajęcia z wychowawcą będą odbywać się w godz. 11.50 - 15.35, czyli 4 godziny lekcyjne.

Klasy 0, III oraz 4 - 8 pod opieką wychowawców przejdą do budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2.

Zajęcia z wychowawcą będą odbywać się dla klas 0 i III w godz. 11.50 - 15.35, czyli 4 godziny lekcyjne, zaś w klasach 4-8 z nauczycielami przedmiotów w godz. 11.50 - 16.30, czyli 5 godzin lekcyjnych.

Zbiórka uczniów i nauczycieli o godzinie 11.20 przed budynkiem naszej szkoły. W to samo miejsce uczniowie zostaną przyprowadzeni po skończonych zajęciach.

Uczniowie, mający lekcje w budynku przy ul Konińskiej, będą jeść obiad na miejscu, zaś uczniowie przebywający w budynku szkoły przy ul. Dzieci Warszawy zostaną przyprowadzeni na obiad do naszej szkoły.

W budynku naszej szkoły Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna prowadzi dobowy pomiar powietrza pod kątem bezpieczeństwa. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.

Informacja na temat świetlicy szkolnej

Dzieci, które są zapisane na świetlicę, prosimy o przyprowadzenie na salę gimnastyczną, na której zaopiekują się nimi wychowawcy świetlicy do momentu odbioru ich przez wychowawcę klasy.


Komunikat nr 2 z dnia 11.09.2018

Ze względów organizacyjnych zebrania z rodzicami zaplanowane na 12 i 13 września 2018 r. /środa, czwartek/ zostają przeniesione na 19 i 20 września 2018 r. /środa, czwartek/.


Komunikat nr 1 z dnia 11.09.2018

W dniu dzisiejszym /11 września/ zakończą się prace nad usuwaniem nawierzchni ze środkiem o zbyt intensywnym zapachu, którego użyto podczas remontu szatni. Prowadzone są starania, by wywietrzyć szkołę i zapewnić dzieciom właściwe warunki nauki.

W związku z tym Dyrekcja podjęła decyzję, by jutro zajęcia również odbywały się poza budynkiem szkoły. Uczniowie klas 0 - III będą uczestniczyć w zajęciach na terenie bibliotek w Ursusie oraz Domu Kultury "Miś" w godzinach 8.30 - 11.30. Dla uczniów klas IV - VIII zostaną zorganizowane zawody sportowe na stadionie w godz. 8.30 - 12.00. W dniu jutrzejszym /12 września/ SANEPID sprawdzi naszą szkołę. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.


Komunikat z dnia 10.09.2018

W dniu 11 września 2018 r. /wtorek/ zajęcia dydaktyczne są odwołane.

Wychowawcy klas zorganizują wyjście z dziećmi poza teren szkoły, zapewniając im opiekę. Dyrektor szkoły prosi rodziców, którzy mają możliwość zapewnienia opieki swoim dzieciom o ewentualne pozostawienie ich w domu.

Obiad w dniu jutrzejszym zostanie zapewniony. W środę 12 września zajęcia odbędą się według planu.

O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco. Sytuacja ta spowodowana jest remontem szkoły, podczas którego użyto środka o zbyt intensywnym zapachu.


W szkole istnieje możliwość uzyskania stypendium szkolnego dla uczniów klas I-VIII

Warunkiem uzyskania stypendium jest kryterium dochodowe w wysokości 514 zł na osobę w rodzinie

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne należy liczyć bez wliczania świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), tzw. Program "Rodzina 500+".

Wszelkie informacje oraz druki wniosków dostępne będą w pierwszym tygodniu września u pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar, w pokoju pedagoga szkolnego(gabinet przy pokoju nauczycielskim).

Wnioski można pobrać ze strony Biura Edukacji pod adresem http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar do 17 września 2018 r.


X edycja fotograficznego konkursu "Moje Wakacje"

Regulamin konkursu znajduje się tutaj


OFERTA ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W roku szkolnym 2018/19 planujemy realizację ciekawych zajęć dla uczniów w ramach autorskich i innowacyjnych programów:

- zajęcia rozwijające myślenie matematyczne / oddziały przedszkolne

- zajęcia artystyczne / klasy I-III- zajęcia matematyczne, znacznie rozszerzające program / kl. IV - jedna w poziomie- zajęcia matematyczne, rozszerzające program / kl. IV - VIII- zajęcia z j. angielskiego rozwijające umiejętność wypowiadania się / kl. VI- zajęcia z j. niemieckiego, jako drugiego języka obcego nowożytnego / kl. VI- zajęcia z biologii, rozszerzające program / kl. VII- zajęcia z informatyki, rozszerzające program / kl. VII-VIII- zajęcia dla uczniów zdolnych z j. polskiego, matematyki i j. niemieckiego dla uczniów posiadających opinię PPP- szereg zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczniówPonadto prowadzimy w szkole szkolenie sportowe w ramach klas sportowych w poziomach klas: IV, V, VI oraz VII. Uprawiane dyscypliny to: mini koszykówka / dziewczęta / i piłka siatkowa / chłopcy /.

Zaplanowaliśmy także wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych: m. in. przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych.Lato w mieście

Lato w mieście trwa w terminie od 30.07.2018 do 31.08.2018

Godziny pracy:
7:00 - 9:00 dyżur
9:00 - 15:00 zajęcia właściwe
15:00 - 17:00 dyżur

Dziecko musi przyjść do godziny 8:30. Po godzinie 9:00 dziecko nie będzie przyjęte.

Szczegółowy program akcji będzie podany 30 lipca.

Opłaty za wyżywienie należy wpłacić do ajenta Ewy Kuchny na nr konta: Nr rachunku 18102010550000920200212944

Termin wpłat za obiady i składania kart upływa z dniem 15 czerwca 2018r.


Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

Miło nam poinformować, że w ramach XIII edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych w naszej szkole odbywać się będą warsztaty

"Savoir vivre na talerzu".

Cykl tematycznych zajęć warsztatowych o zdrowym odżywianiu połączonych z nauką dobrych manier przy stole. Warsztaty przeznaczone są dla uczniów klas III. W trakcie zajęć i warsztatów uczniowie zapoznają się z zasadami dobrego zachowania przy stole podczas przygotowywania i spożywania posiłków. Dowiedzą się, jak zachowywać się przy stole w domu i restauracji, jak używać sztućców oraz zastawy obiadowej, jak powinniśmy jeść owoce takie jak banany, kiwi czy śliwki. Uczniowie zapoznają się również z podstawami zdrowego odżywiania. Poznają składniki odżywcze i witaminy, dowiedzą się co to jest gluten, węglowodany, czy inulina. Poznają zasadę łączenia produktów, jak też dowiedzą się dlaczego niekulturalnie i niezdrowo jest podjadać. Nauczą się korzystać z tabel kaloryczności i sami będą przygotowywać zdrowe, smaczne przekąski, sałatki i surówki. W restauracji poznają zasady układania sztućców i serwetek, a spotkanie z dietetykiem pozwoli im na rozwijanie wątpliwości, dlaczego warto zdrowo się odżywiać i co jeść aby dostarczyć paliwa naszemu mózgowi.


Sukcesy dziewcząt w piłce mini koszykówce

Reprezentacja dziewcząt w piłce mini koszykówce zajęła 1 miejsce w Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży.


REKRUTACJA 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 zaprasza na dzień otwarty dla rodziców i dzieci, którzy rozpoczną naukę w kl. I oraz w oddziałach przedszkolnych w r. szk.2018/2019

26.02.2018 r.( poniedziałek ) o godz. 18.00

Lista ulic w obwodzie szkoły od września 2018 znajduje się tutaj


Harmonogram, zasady oraz kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 znajdują się na stronie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl


Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Informator został opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać korzystając ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.


"Szkoła pełna zrozumienia"

"MILCZENIE SPOWODOWANE BRAKIEM MOWY NIGDY NIE JEST ZŁOTEM! Wszyscy mamy potrzebę porozumiewania się i kontaktowania ze sobą nawzajem - nie tylko jednym sposobem, lecz na wszystkie możliwe sposoby. Jest to podstawowa ludzka potrzeba, podstawowe ludzkie prawo. Co więcej, jest to podstawowa ludzka siła" (Williams, 2000)

Mutyzm wybiórczy dotyka 7 na 1000 dzieci! Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lekowym, jest rozumiany jako ogromny lek przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okolicznościach.

Włączyliśmy się w ogólnopolską akcję SZKOŁA PEŁNA ZROZUMIENIA organizowaną przez Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego.

Akcja objęta jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego (selektywnego), a także zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest komunikacja werbalna w codziennym życiu.

W miesiącu listopadzie na terenie szkoły będą prowadzone działania edukacyjne i wychowawcze.

W akcji o takiej nazwie bierze udział nasza szkoła. Regulamin akcji znajduje się tutaj


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mutyzmu.


plik1
plik2
plik3


SOS Rodzina

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m. st. Warszawy

Projekt realizowany w m. st. Warszawie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Szczegółowy opis projektu znajduje się tutaj

Menu projektowe dla uczestnika znajduje się tutaj


Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce

Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce w klasach IV - VII w roku szkolnym 2017/2018:
1. średnia ocen : 5,30
2. zachowanie: wzorowe


Program "Szkoła z pomysłem na uczenie"

W ramach programu szóstoklasiści z naszej szkoły wzięli udział w ciekawych zajęciach. Więcej na ten temat znajduje się tutaj


Nasza Szkoła jest uczestnikiem projektu "Lepsza Szkoła". Jego celem jest pomoc w diagnozie umiejętności uczniów. Biorą w nim udział uczniowie klas czwartych.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem ls.gwo.pl

Zapraszamy do zapoznania się z raportami związanymi z projektem.

 • Rozkład wyników ogólnopolskich (1)
 • Rozkład wyników ogólnopolskich (2)
 • Wynik szkoły na tle województwa i Polski (1)
 • Wynik szkoły na tle województwa i Polski (2)


 • O PROGRAMIE "WARS i SAWA"

  W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu: "WARS i SAWA", który jest elementem szerszego przedsięwzięcia edukacyjnego miasta: "Warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych".

  Szkolny program wspierania uzdolnionych jest zgodny z misją naszej szkoły.

  Celem programu jest zwiększenie możliwości systemowego rozwijania uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie poprzez stworzenie warunków do osiągania sukcesów oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

  Odbiorcą programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Uczniowie naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu obszarach: językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, społecznym i ruchowym.

  Pragniemy każdemu dziecku zapewnić warunki do ich optymalnego rozwoju.

  Decydując się na realizację tego programu mamy nadzieję uzyskać Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy.  Internetowa strona Naszej Szkoły wygrała!!

  Mamy przyjemność poinformować Państwa, że strona internetowa Naszej Szkoły wygrała konkurs na najciekawszą stronię internetową.

  Organizatorem konkursu była Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp.
  z o.o. Sp.k. z Poznania.

  Pozostali laureaci to:

  Przedszkole nr 124 z Poznania
  Zespół Szkół Technicznych w Kcyni oraz
  Przedszkole nr 158 z Warszawy

  Cieszymy się z wygranej i zachęcamy do odwiedzania naszej strony.  Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2018/2019