-

VII Wakakcyjny Konkurs Fotograficzny "Moje wakacje"

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym realizowanym pod nazwą "Moje Wakacje".

Z regulaminem konkursu zapoznać można się tutaj


Lato w mieście 2015

Akcja lato w mieście w SP4 prowadzone będzie w miesiącu sierpniu. Akcja działać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • 7-9 dużur,
 • 9-15 zajęcia właściwe,
 • 15-17 dyżur.
 • Przybliżony plan działania:

 • zajęcia plastyczne,
 • gry stolikowe,
 • zabawy ruchowe,
 • zajęcia gimnastyczne w sali gimnastycznej,
 • zabawy na placu zabaw,
 • wyjścia na basen OSiR ul. Sosnkowskiego,
 • wyjazdy na wycieczki
 • Akcja lato wmieście dotyczy dzieci uczęszczających do szkoły kl I-VI i posiadających legitymację szkolną.

  Karta uczestnika znajduje się do pobrania tutaj


  DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR4 W WARSZAWIE SKŁADA PODZIĘKOWANIE RODZICOM UCZNIÓW ZA ZAANGAŻOWANIE I WSZELKĄ POMOC W ORGANIZACJI PIKNIKU SZKOLNEGO 2015


  DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR4 W WARSZAWIE SKŁADA PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE W ORGANIZACJI IV PIKNIKU SZKOLNEGO


  Departamentowi Komunikacji Społecznej Ministerstwa Obrony Narodowej

  Red Real Estate Development Alpha

  Firmie ZUH ROBICO

  Placówce Straży Granicznej Warszawa Okęcie

  Tramwajom Warszawskim Sp. z o. o.

  Laboratorium Kosmetycznemu Dr Irena Eris Sp. z o. o.

  Centrum Szkolenia Ratownictwa EDU-MED.

  Kosmepol Sp. z o. o.

  Peritus - Speed School

  EARLY STAGE ANGIELSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻYM

  CASTORAMIE

  Prudential Polska

  MATPLANECIE - CENTRUM EDUKACJI MATEMATYKI DLA DZIECI

  PKO Bank Polski - Oddział 17 w Warszawie  Zasady prowadzenia rekrutacji
  w Szkole Podstawowej nr 4,
  im. Władysława Broniewskiego
  w Warszawie

  Ważne dokumenty dotyczące rekrutacji:


 • Projekt STACJA URSUS działa w ramach dziecięcych stref wsparcia STONOGA.

  Realizowany jest przez 5 organizacji pozarządowych działających w Ursusie na rzecz dzieci i młodzieży:
  Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundacja Kagi, UKS Iskra Warszawa oraz KS Ursus.

  W ramach projektu prowadzone są różnorodne zajęcia dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Ich głównym celem jest pomoc dydaktyczna i wychowawcza. Dla uczniów i rodziców naszej szkoły realizowane są zajęcia według poniższego grafiku:


  NAZWA
  TERMIN I MIEJSCE
  ZAPISY
  SOCJOTERAPIA dla klas IV - V
  wtorki 15.30-17.00 SP ul.W.Sławka, sala nr 9
  prowadząca: 797832642 lub p.Potapczuk
  SOCJALIZACJA I POMOC DYDAKTYCZNA - kl.IV-VI przychodzą samodzielnie
  od poniedziałku do piątku 13.00-19.00 Świetlica ul.Zapustna 43 - kl.I-III przyprowadzanie dzieci ze SP nr 4 - codziennie ok.godz.14
  tel.świetlicy: 22/3946081 lub p.Potapczuk
  ZAJ.WYR. J.POLSKI, kl. IV-VI
  środy 8.00-8.45 SP ul.W.Sławka, sala nr 19
  p.Iwona Zarzycka
  ZAJ.WYR. MATEMATYKA, kl. IV-V
  piątki 14.50-15.35 SP ul.W.Sławka, sala nr 9
  p.Mariola Adamus
  ZAJ.WYR. MATEMATYKA, kl. VI
  poniedziałki 8.00-8.45 SP ul.W.Sławka, sala nr 9
  p.Edyta Deca
  ZAJ.WYR. J.ANGIELSKI, kl. IV-VI
  wtorki 16.30 - 17.15 SP ul.W.Sławka, sala nr 1
  p.Monika Poćwierz
  TANIEC kl. IV-VI
  środy 18.15-19.15 SP ul.Konińska, sala gimnastyczna
  p.Potapczuk lub bezpośrednio na zajęciach
  TANIEC kl. 0-III
  środy 17.00-18.00 SP ul.Konińska, sala gimnastyczna
  p.Potapczuk lub bezpośrednio na zajęciach
  KLUB SZALONYCH ROBÓTEK kl.IV-VI
  piątki: 6.03, 13.03, 20.03, 27.03 oraz wtorki: 10.04, 17.04, 24.04 Pałacyk w Parku Achera, sala 103
  prowadząca: 695860403 lub p.Potapczuk
  LABORATORIUM MŁODEGO ODKRYWCY kl.0-III
  soboty 10.30-11.30 do 25.04.2015 Pałacyk w Parku Achera, sala 103
  p.Potapczuk lub bezpośrednio na zajęciach
  LABORATORIUM MŁODEGO ODKRYWCY kl.IV-VI
  soboty 11.45-12.45 do 25.04.2015 Pałacyk w Parku Achera, sala 103
  p.Potapczuk lub bezpośrednio na zajęciach
  WARSZTATY LOGICZNEGO MYŚLENIA Z LEGO
  piątki 13.40-14.40 SP ul.W.Sławka, sala nr 24
  p.Potapczuk
  LOGORYTMIKA kl.0-III
  czwartki 13.30-14.30 SP ul.Konińska, świetlica nr 1
  p.Potapczuk, p.Gabara
  GRY ZESPOŁOWE - chłopcy
  czwartki 16.30-18.00 SP ul.W.Sławka, sala gimnastyczna
  p.Potapczuk lub bezpośrednio na zajęciach
  GRY ZESPOŁOWE - dziewczęta
  soboty 8.00-9.30 SP ul.W.Sławka, sala gimnastyczna
  p.Potapczuk lub bezpośrednio na zajęciach
  GRY I ZABAWY Z ELEM. KOREKTYWY
  wtorki - dwie grupy: 13.55-14.40 oraz 15.40-16.25 SP ul.Konińska, sala judo
  p.Potapczuk lub bezpośrednio na zajęciach
  GRY I ZABAWY Z ELEM. KOREKTYWY
  wtorki 10.45-11.30 SP ul.Konińska, sala judo
  p.Potapczuk lub bezpośrednio na zajęciach
  AIKIDO RODZINNE (rodzic + dziecko)
  soboty rano Sala treningowa, Regulska 36
  trenerka: 516103333
  AIKIDO DLA DZIECI kl.I-III
  Sala treningowa, Regulska 36
  trenerka:516103333
  AIKIDO DZIECI kl.IV-VI
  Sala treningowa, Regulska 36
  trenerka:516103333
  INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM DLA RODZICÓW (temat rozmowy ustala rodzic)
  piątki 16.30-19.00 Pałacyk w Parku Achera, sala 107, Ip
  prowadząca: 664334248
  WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW (tematyczne spotkania grupowe)
  poniedziałki lub wtorki 17.30-20.30 lub inne dni wybrane przez grupę Pałacyk w Parku Achera, sala Ip
  prowadząca: 604200141 lub 22/2406079


  Wszystkie zajęcia są BEZPŁATNE.

  ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!

  Więcej informacji oraz zapisy:
  - bezpośrednio u p.psycholog Agnieszki Potapczuk
  (gabinet w nowej części szkoły)

  - na stronie www.stacjaursus.org.pl


  Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta st.Warszawy

  X edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE)

  "Dobre Maniery w SP 4"

  W ramach X edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych w naszej szkole rozpoczął się projekt "Dobre maniery w SP 4". W czasie zajęć uczniowie klas III poznają zasady savoire vivre. Nabędą praktycznych umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach a w szczególności w teatrze, kinie, restauracji i miejskiej komunikacji. Poznają jakie są rodzaje sztućców i do czego one służą, będą wiedziały, jak zachować się przy stole. Dzieci poznają magiczne klucze dobrego zachowania i będą wiedziały, jak prowadzić kulturalną rozmowę nie tylko przez telefon. Zapoznają się z kodem ubioru w zależności od okoliczności i nauczą się jak wiązać krawaty. Będą znały zasady sztuki autoprezentacji, kto wita się pierwszy i dlaczego podaje rękę. Dzieci będą wiedziały, jak zaprojektować, napisać i wydrukować zaproszenie, podziękowanie i jak je wręczyć. Praktycznie poznają zasady urządzania przyjęcia i przyjmowania zaproszonych gości.


  REALIZACJA PROJEKTU "MNOŻENIE? TO PROSTA GRA"

  Projekt "Mnożenie? To prosta gra", współfinansowany w ramach programu "mPotęga", został zrealizowany we wszystkich klasach czwartych Szkoły Podstawowej nr 4. Odpowiedzialnymi za realizację projektu byli nauczyciele uczący w bieżącym roku szkolnym w klasach czwartych: p. Mariola Adamus, p. Magdalena Leszczyńska, p. Edyta Szymańska. Realizacja projektu, zgodnie z założeniami, polegała na przeprowadzeniu w każdej klasie czwartej przynajmniej jednej lekcji z wykorzystaniem kart GetSmart. Wszystkie lekcje odbyły się zgodnie z planem.

  Przeprowadzone z wykorzystaniem kart GetSmart lekcje stanowiły ciekawą, aktywizującą uczniów metodę realizacji zagadnień związanych z doskonaleniem znajomości tabliczki mnożenia. Uczniowie bardzo entuzjastycznie zareagowali na tę formę zajęć (gra w karty). Karty GetSmart cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


  Nowa formuła sprawdzianu szóstoklasisty

  Szanowni Państwo,

  Od roku szkolnego 2014/2015 zostają wprowadzone zmiany w strukturze sprawdzianu szóstoklasisty. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

  Informacje o sprawdzianie dla rodziców znajdują się tutaj

  Informacje dla uczniów znajdują się tutaj


  O PROGRAMIE "WARS i SAWA"

  W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu: "WARS i SAWA", który jest elementem szerszego przedsięwzięcia edukacyjnego miasta: "Warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych".

  Szkolny program wspierania uzdolnionych jest zgodny z misją naszej szkoły.

  Celem programu jest zwiększenie możliwości systemowego rozwijania uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie poprzez stworzenie warunków do osiągania sukcesów oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

  Odbiorcą programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Uczniowie naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu obszarach: językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, społecznym i ruchowym.

  Pragniemy każdemu dziecku zapewnić warunki do ich optymalnego rozwoju.

  Decydując się na realizację tego programu mamy nadzieję uzyskać Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy.  IX edycja programu "Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne"

  W ramach IX edycji programu "Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne" na rok 2014 nasza szkoła, po przedstawieniu i pozytywnym ocenieniu projektu, otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie zajęć z retoryki pt. "Magia słów". Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV - VI i odbywać się będą od marca do czerwca. Podczas zajęć i warsztatów uczestnicy dowiedzą się m. in. czym jest retoryka, zapoznają się ze sztuką konstruowania mowy retorycznej, poznają elementy dykcji, emisji głosu, jak również dowiedzą się w jaki sposób radzić sobie z tremą. Ponadto uczniowie spróbują swoich sił w pracy z mikrofonem i przed kamerą. Nabędą praktycznych umiejętności przydatnych podczas wystąpień publicznych takich, jak mowy, prezentacje czy odpowiedzi ustne. Po zakończeniu cyklu zajęć i warsztatów odbędzie się konkurs "Mistrza retoryki" a każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający udział w zajęciach.


  Internetowa strona Naszej Szkoły wygrała!!

  Mamy przyjemność poinformować Państwa, że strona internetowa Naszej Szkoły wygrała konkurs na najciekawszą stronię internetową.

  Organizatorem konkursu była Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp.
  z o.o. Sp.k. z Poznania.

  Pozostali laureaci to:

  Przedszkole nr 124 z Poznania
  Zespół Szkół Technicznych w Kcyni oraz
  Przedszkole nr 158 z Warszawy

  Cieszymy się z wygranej i zachęcamy do odwiedzania naszej strony.  Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2014/2015