-

Szanowni Państwo,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie zaprasza rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w r. szk.2015/2016 na spotkanie, które odbędzie się dnia

3 marca 2015r. / wtorek / o godz. 18.00 w budynku szkoły przy ul. Walerego Sławka 9.

W programie zaplanowano spotkanie z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej. Później nastąpi zwiedzanie bazy szkoły. Zostaną udostępnione dla Państwa sale lekcyjne zarówno w szkole przy ul. Walerego Sławka 9, jak i w Szkole Filialnej przy ul. Konińskiej 2. Będą mogli Państwo porozmawiać z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.

Rekrutację będzie prowadził sekretariat Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej Biura Edukacji Warszawa /www.edukacja.warszawa.pl/. Przypominam, że rodzice mają obowiązek poinformować szkołę rejonową, w której placówce oświatowej dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny. Proszę o odwiedzanie naszej strony internetowej, gdzie będą zamieszczane aktualne informacje. /www.sp4.warszawa.pl/.

Dyrektor Szkołyy


Zasady prowadzenia rekrutacji
w Szkole Podstawowej nr 4,
im. Władysława Broniewskiego
w Warszawie

Ważne dokumenty dotyczące rekrutacji:


 • X edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE)

  "Dobre Maniery w SP 4"

  W ramach X edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych w naszej szkole rozpoczął się projekt "Dobre maniery w SP 4". W czasie zajęć uczniowie klas III poznają zasady savoire vivre. Nabędą praktycznych umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach a w szczególności w teatrze, kinie, restauracji i miejskiej komunikacji. Poznają jakie są rodzaje sztućców i do czego one służą, będą wiedziały, jak zachować się przy stole. Dzieci poznają magiczne klucze dobrego zachowania i będą wiedziały, jak prowadzić kulturalną rozmowę nie tylko przez telefon. Zapoznają się z kodem ubioru w zależności od okoliczności i nauczą się jak wiązać krawaty. Będą znały zasady sztuki autoprezentacji, kto wita się pierwszy i dlaczego podaje rękę. Dzieci będą wiedziały, jak zaprojektować, napisać i wydrukować zaproszenie, podziękowanie i jak je wręczyć. Praktycznie poznają zasady urządzania przyjęcia i przyjmowania zaproszonych gości.


  REALIZACJA PROJEKTU "MNOŻENIE? TO PROSTA GRA"

  Projekt "Mnożenie? To prosta gra", współfinansowany w ramach programu "mPotęga", został zrealizowany we wszystkich klasach czwartych Szkoły Podstawowej nr 4. Odpowiedzialnymi za realizację projektu byli nauczyciele uczący w bieżącym roku szkolnym w klasach czwartych: p. Mariola Adamus, p. Magdalena Leszczyńska, p. Edyta Szymańska. Realizacja projektu, zgodnie z założeniami, polegała na przeprowadzeniu w każdej klasie czwartej przynajmniej jednej lekcji z wykorzystaniem kart GetSmart. Wszystkie lekcje odbyły się zgodnie z planem.

  Przeprowadzone z wykorzystaniem kart GetSmart lekcje stanowiły ciekawą, aktywizującą uczniów metodę realizacji zagadnień związanych z doskonaleniem znajomości tabliczki mnożenia. Uczniowie bardzo entuzjastycznie zareagowali na tę formę zajęć (gra w karty). Karty GetSmart cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


  Zbiórka makulatury i puszek aluminiowych w roku szkolnym 2014/2015

  I semestr

 • 1 i 2 października /środa, czwartek/
 • 14 i 15 stycznia /środa, czwartek/
 • II semestr

 • 25 i 26 marca /środa, czwartek/
 • 27 i 28 maja /środa, czwartek/

 • Nowa formuła sprawdzianu szóstoklasisty

  Szanowni Państwo,

  Od roku szkolnego 2014/2015 zostają wprowadzone zmiany w strukturze sprawdzianu szóstoklasisty. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

  Informacje o sprawdzianie dla rodziców znajdują się tutaj

  Informacje dla uczniów znajdują się tutaj


  Dyrektor szkoły wraz z przedstawicielami Policji prosi o wzmocnienie sposobu zabezpieczenia rowerów postawionych przed szkołą i niepozostawianie ich poza ogrodzeniem szkoły. Każdym przypadkiem zaginionego roweru zajmuje się Komisariat Policji w Ursusie.  O PROGRAMIE "WARS i SAWA"

  W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu: "WARS i SAWA", który jest elementem szerszego przedsięwzięcia edukacyjnego miasta: "Warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych".

  Szkolny program wspierania uzdolnionych jest zgodny z misją naszej szkoły.

  Celem programu jest zwiększenie możliwości systemowego rozwijania uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie poprzez stworzenie warunków do osiągania sukcesów oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

  Odbiorcą programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Uczniowie naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu obszarach: językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, społecznym i ruchowym.

  Pragniemy każdemu dziecku zapewnić warunki do ich optymalnego rozwoju.

  Decydując się na realizację tego programu mamy nadzieję uzyskać Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy.  IX edycja programu "Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne"

  W ramach IX edycji programu "Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne" na rok 2014 nasza szkoła, po przedstawieniu i pozytywnym ocenieniu projektu, otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie zajęć z retoryki pt. "Magia słów". Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV - VI i odbywać się będą od marca do czerwca. Podczas zajęć i warsztatów uczestnicy dowiedzą się m. in. czym jest retoryka, zapoznają się ze sztuką konstruowania mowy retorycznej, poznają elementy dykcji, emisji głosu, jak również dowiedzą się w jaki sposób radzić sobie z tremą. Ponadto uczniowie spróbują swoich sił w pracy z mikrofonem i przed kamerą. Nabędą praktycznych umiejętności przydatnych podczas wystąpień publicznych takich, jak mowy, prezentacje czy odpowiedzi ustne. Po zakończeniu cyklu zajęć i warsztatów odbędzie się konkurs "Mistrza retoryki" a każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający udział w zajęciach.


  Czy warto podróżować?

  Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą. Podróżując, poznajemy nowe miejsca, nowych ludzi, ich kulturę, spojrzenie na świat. Jest to wiedza, która przychodzi w sposób naturalny i dużo łatwiej ją zapamiętać niż wiedzę książkową. Podróż daje nowe doświadczenia. Spotykamy na drodze różne trudności i problemy. Uczymy się sobie z nimi radzić. To sprawia, że stajemy się samodzielni, bardziej zaradni, a przez to- pewni siebie.

  Podróż to nie tylko droga, nowe, nieznane miejsca. To też, a może przede wszystkim- ludzie. Trzeba szanować ich odmienność, umieć się z nimi porozumieć. To niesamowite, że nawet przy zupełnym braku znajomości swoich języków ludzie potrafią sobie przekazywać ważne informacje. Taka rozmowa na migi i uśmiechy potrafi być fascynująca.

  Nie ma chyba na świecie podróżnika, który jednocześnie byłby nietolerancyjny. Podróż uczy otwartości i akceptacji. Bez nich daleka droga pełna byłaby obaw i lęku. Po prostu musimy zaufać ludziom, których na niej spotykamy. Stare przysłowie tureckie mówi, że aby poznać człowieka, trzeba zostać jego towarzyszem podróży. To prawda. Zjedzenie beczki soli jest chyba słabszym testem. W trudnej, wspólnej podróży przyjaźń albo się umacnia, albo kończy.

  Jednym słowem- podróżujmy! Będziemy mądrzejsi, bardziej otwarci i świadomi siebie. Święty Augustyn powiedział, że świat jest książką, a ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną jej stronę. Chcielibyście czytać w kółko jedną stronę fascynującej książki? Bo ja nie. I choć wiemy, że nie przeczytamy nigdy jej całej, to postarajmy się przerzucić jak najwięcej kartek.


  Zapraszamy do zapoznania się z podręcznym słownikiem retoryki


  Internetowa strona Naszej Szkoły wygrała!!

  Mamy przyjemność poinformować Państwa, że strona internetowa Naszej Szkoły wygrała konkurs na najciekawszą stronię internetową.

  Organizatorem konkursu była Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp.
  z o.o. Sp.k. z Poznania.

  Pozostali laureaci to:

  Przedszkole nr 124 z Poznania
  Zespół Szkół Technicznych w Kcyni oraz
  Przedszkole nr 158 z Warszawy

  Cieszymy się z wygranej i zachęcamy do odwiedzania naszej strony.  Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2014/2015