-

VIII Wakacyjny Konkurs Fotograficzny "Moje Wakacje"

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w kolejnym już Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym "Moje wakacje". Z regulaminem można zapoznać się tutaj


Wielki sukces edukacyjny naszej szkoły!

Uczniowie klas szóstych w bieżącym roku szkolnym podczas ogólnopolskiego sprawdzianu uzyskali znakomity, bardzo dobry wynik, który trzeci rok z kolei wplasował naszą szkołę na pierwszym miejscu wśród publicznych szkół podstawowych dzielnicy Ursus.


DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR4 W WARSZAWIE SKŁADA PODZIĘKOWANIE RODZICOM UCZNIÓW ZA ZAANGAŻOWANIE I WSZELKĄ POMOC W ORGANIZACJI PIKNIKU SZKOLNEGO 2016


DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR4 W WARSZAWIE SKŁADA PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE W ORGANIZACJI V PIKNIKU SZKOLNEGO


Delikatesom ALMA 24

EARLY STAGE ANGIELSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Firmie ZUH ROBICO

Laboratorium Kosmetycznemu Dr Irena Eris Sp. z o. o.

MATPLANECIE - CENTRUM EDUKACJI MATEMATYKI DLA DZIECI

PKO Bank Polski - Oddział 17 w Warszawie

Placówce Straży Granicznej Warszawa Okęcie

Red Real Estate Development Alpha

Szkole językowej SPEAK-4-KIDS

Zasady rekrutacji do klas sportowych

Zasady rekrutacji do klas sportkowych zostały zamieszczone w działe Ogłoszenia


Lato w mieście

Lato w mieście w Sp 4 na ul W. Slawka 9 organizowane będzie w miesiącu sierpniu.

 • 7:00 - 9:00 dyżur
 • 9:00 -15:00 zajęcia właściwe
 • 15:00 -17:00 dyżur
 • Karta uczestnika znajduje się tutaj


  Wyjazd letni nad Morze Bałtyckie

  Termin: 28,07 - 03.08.2016

  Koszt: 670 zł

  Uczestnicy: uczniowe klas 4 - 6

  Miejscowość: Chłapowo koło Władysławowa

  Pensjonat: KAMILA, blisko plaży, pokoje 3 i 4 osobowe, pełne wyżywienie + podwieczorek.

  Wyjazd autokarem. Na miejscu autokar jest do dyspozycji przez cały pobyt.

  Wycieczki: zwiedzanie Gdańska, okolic oraz zapoznanie się z kulturą kaszubską, Wehjerowo i .... inne neispodzianki.

  Opieka: wykwalifikowana, sprawdzona kadra z przygotowaniem pedagogicznym (animatorzy grup) + pielęgniarka.

  Wyjazd jest zgłoszony do Kuratorium Oświaty.

  Ubezpieczenie: indywidualne każdego dziecka.


  Rodziców zainteresowanych wyjazdem zapraszamy na spotkanie infromacyjne, zapisy i wpłatę zaliczki (200 zł) w dniu 30.05 (poniedziałek), o godzinie 19:00 w salce przy kosciele św. Józefa

  Informacji na temat wyjazdu udziela siostra Małgorzata Samsonowicz


  Warszawa, 23.03.2016 r.

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie informuje, że do organizacji roku szkolnego 2016/2017 zostaną wprowadzone 2 godziny zajęć tygodniowo dla każdego oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej.


  Godziny te przeznaczone są na:

  - roczne zwiększenie o 1 godzinę tygodniowo liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych języka obcego nowożytnego

  - realizację w wymiarze 1 godziny tygodniowo dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.


  Informacje dotyczące przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2016/2017

  Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

  Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

  Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


  Informacje dla rodziców, które mogą być pomocne w podjęciu decyzji dotyczącej dalszej drogi edukacyjnej 6 - latka

  Arkusz obserwacji dziecka - do pobrania tutaj

  Informacja dotycząca punktu konsultacyjnego dla rodziców we WCIES - tutaj


  Warszawa, dn. 22.01.2016 r.

  Szanowni Państwo,
  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie zaprasza rodziców dzieci z rocznika 2010 , które będą brały udział w rekrutacji do klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 na spotkanie, które odbędzie się dnia

  24 lutego 2016r. / środa / o godz. 18.00 w budynku szkoły przy ul. Walerego Sławka 9.

  W programie zaplanowano spotkanie z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej. Później nastąpi zwiedzanie bazy szkoły. Zostaną udostępnione dla Państwa sale lekcyjne zarówno w szkole przy ul. Walerego Sławka 9, jak i w Szkole Filialnej przy ul. Konińskiej 2. Będą mogli Państwo spotkać się i porozmawiać z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.

  Rekrutację będzie prowadził sekretariat Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2.

  Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej Biura Edukacji Warszawa /www.edukacja.warszawa.pl/. Przypominam, że rodzice mają obowiązek poinformować szkołę rejonową, w której placówce oświatowej dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny. Proszę o odwiedzanie naszej strony internetowej, gdzie będą zamieszczane aktualne informacje. / www.sp4.warszawa.pl /.  Oferta WCIES dla rodziców podejmujących decyzję o posłaniu dziecka 6 letniego do I klasy znajduje się tutaj


  Program "Szkoła z pomysłem na uczenie"

  W ramach programu szóstoklasiści z naszej szkoły wzięli udział w ciekawych zajęciach. Więcej na ten temat znajduje się tutaj


  "Cogito ergo sum w SP 4"

  Miło nam poinformować, że w naszej szkole będzie realizowany projekt "Cogito ergo sum w SP 4" w ramach XI edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

  "Cogito ergo sum w SP 4 - to cykl warsztatów dotyczący kreatywności i twórczości dla wybranych uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 4, którzy chcą kształtować swoje kompetencje w zakresie kreatywnego myślenia i twórczego działania. Celem warsztatów jest zaznajomienie dzieci z zasadami twórczego myślenia, sposobami ich aplikacji w codziennych sytuacjach życiowych, minimalizowania barier zakłócających proces twórczy i rozwijanie umiejętności abstrahowania, myślenia indukcyjnego, dedukcyjnego oraz kształtowania umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Przez zabawę, gry oraz przystępną formę warsztatów, uczniowie będą rozwijali krytyczne, refleksyjne myślenie. Nauczą się kreatywnego rozwiązywania problemów, "jak myśleć", a nie "co myśleć". Będą uczyli się współpracy poprzez udział w grach, będą rozwijały własne sposoby rozwiązywania problemów, wykonywania zadań, aktywnego poszukiwania informacji. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z różnymi technikami, które pobudzą umysł do twórczego myślenia. Uczestnicy będą mogli wyrazić swoją kreatywność na papierze, przez wymyślanie różnych rozwiązań zagadek, jak też same będą tworzyć swoje kreacje i zagadki logiczne Pracując w grupie dzieci będą mogły doskonalić umiejętności twórcze i społeczne, potrzebne ludziom twórczym i liderom.


  Nasza Szkoła jest uczestnikiem projektu "Lepsza Szkoła". Jego celem jest pomoc w diagnozie umiejętności uczniów. Biorą w nim udział uczniowie klas czwartych.

  Więcej informacji można znaleźć pod adresem ls.gwo.pl

  Zapraszamy do zapoznania się z raportami związanymi z projektem.

 • Rozkład wyników ogólnopolskich (1)
 • Rozkład wyników ogólnopolskich (2)
 • Wynik szkoły na tle województwa i Polski (1)
 • Wynik szkoły na tle województwa i Polski (2) • Mistrzowie Kodowania

  W roku szkolnym 2015/2016 realizowana jest III edycja ogólnopolskiego projektu pod nazwą "Mistrzowie Kodowania". Celem projektu jest rozpowszechnienie nauki programowania wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

  Zajęcia będą odbywać się co dwa tygodnie we wtorki. Najbliższe zajęcia w naszej Szkole odbędą się już 13 października 2015, w godzinach 15:40 - 16:25 w sali nr 16, a następne 27 października 2015 roku, w tych samych godzinach, w sali nr 16.

  Zapraszamy chętnych uczniów z klas IV - VI do udziału w projekcie.

  Informacje dotyczące projektu można znaleźć na jego stronie intenrnetowej, do której link znajduje się tutaj. Dodatkowo informacje dotyczące projektu będą zamieszczane na stronie zajęć komputerowych /zakładka po prawej stronie menu lub link/.

  Koordynatorem projektu w Szkole Podstawowej Nr 4 jest Ilona Lewandowska - nauczycielka zajęć komputerowych.


  "Argos - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie"

  Informujemy, że 14 września 2015 r. rozpoczyna się III tura naboru uczestników do projektu.

  Zakwalifikowany uczeń otrzyma nieodpłatnie:

 • laptop wraz z oprogramowaniem,
 • dostęp do Internetu przez 5 lat,
 • wsparcie techniczne oraz serwisowanie sprzętu i oprogramowania,
 • szkolenie.
 • O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy w dniu składania wniosku spełniają łącznie następujące warunki:
  1. posiadają obywatelstwo polskie,
  2. są mieszkańcami m.st. Warszawy - ten warunek dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
  3. są uczniami: V lub VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016, nie posiadają w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu,
  4. są członkami gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód netto na osobę za 2014 r. był niższy niż 1340 zł.

  Osobą uprawnioną do wypełnienia i złożenia wniosku jest wnioskodawca -rodzic/opiekun prawny ucznia.

  Nabór wniosków będzie trwał w okresie 14 - 30 września, do godziny 15.00

  Koordynatorem projektu w Szkole Podstawowej nr 4 jest pedagog szkolny Katarzyna Krauschar

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu oraz na ulotce


  Nowa formuła sprawdzianu szóstoklasisty

  Szanowni Państwo,

  Od roku szkolnego 2014/2015 zostają wprowadzone zmiany w strukturze sprawdzianu szóstoklasisty. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

  Informacje o sprawdzianie dla rodziców znajdują się tutaj

  Informacje dla uczniów znajdują się tutaj


  O PROGRAMIE "WARS i SAWA"

  W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu: "WARS i SAWA", który jest elementem szerszego przedsięwzięcia edukacyjnego miasta: "Warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych".

  Szkolny program wspierania uzdolnionych jest zgodny z misją naszej szkoły.

  Celem programu jest zwiększenie możliwości systemowego rozwijania uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie poprzez stworzenie warunków do osiągania sukcesów oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

  Odbiorcą programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Uczniowie naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu obszarach: językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, społecznym i ruchowym.

  Pragniemy każdemu dziecku zapewnić warunki do ich optymalnego rozwoju.

  Decydując się na realizację tego programu mamy nadzieję uzyskać Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy.  Internetowa strona Naszej Szkoły wygrała!!

  Mamy przyjemność poinformować Państwa, że strona internetowa Naszej Szkoły wygrała konkurs na najciekawszą stronię internetową.

  Organizatorem konkursu była Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp.
  z o.o. Sp.k. z Poznania.

  Pozostali laureaci to:

  Przedszkole nr 124 z Poznania
  Zespół Szkół Technicznych w Kcyni oraz
  Przedszkole nr 158 z Warszawy

  Cieszymy się z wygranej i zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

  Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2015/2016