-

13.01.2018 oficjalne otwarcie zimowiska na lodowisku przy SP14 ul. Sosnkowskiego w godzinach 17.00-19.00

Dzieci, których karty zostały złożone na akcje Zima w mieście 2018 w SP 4 wszystkie zostały zakwalifikowane.

Koordynator Zofia KościakZbiórka makulatury i puszek aluminiowych

 • 13 - 14 grudnia - odwołana
 • 21 - 22 lutego
 • 21 - 22 marca
 • 16 - 17 maja

Zima w mieście

Zima w mieście 2018 w SP 4 trwać będzie w II tygodniu ferii

7:00 - 9:00 dyżur
7:00 - 15:00 zajęcia właściwe
15:00 - 17:00 dyżur

Opłaty za wyżywienie (7zł dziennie) należy wpłacić do ajenta Ewy Kuchny

Nr rachunku 18102010550000920200212944
Termin wpłat i składania kart do 10 grudnia 2017 r

Karta uczestnika jest do pobrania tutaj


Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Informator został opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać korzystając ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie.


"Szkoła pełna zrozumienia"

"MILCZENIE SPOWODOWANE BRAKIEM MOWY NIGDY NIE JEST ZŁOTEM! Wszyscy mamy potrzebę porozumiewania się i kontaktowania ze sobą nawzajem - nie tylko jednym sposobem, lecz na wszystkie możliwe sposoby. Jest to podstawowa ludzka potrzeba, podstawowe ludzkie prawo. Co więcej, jest to podstawowa ludzka siła" (Williams, 2000)

Mutyzm wybiórczy dotyka 7 na 1000 dzieci! Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lekowym, jest rozumiany jako ogromny lek przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okolicznościach.

Włączyliśmy się w ogólnopolską akcję SZKOŁA PEŁNA ZROZUMIENIA organizowaną przez Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego.

Akcja objęta jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego (selektywnego), a także zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest komunikacja werbalna w codziennym życiu.

W miesiącu listopadzie na terenie szkoły będą prowadzone działania edukacyjne i wychowawcze.

W akcji o takiej nazwie bierze udział nasza szkoła. Regulamin akcji znajduje się tutaj


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mutyzmu.


plik1
plik2
plik3


Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie składa serdeczne podziękowania za wsparcie w organizacji VI Pikniku Szkolnego: Wszystkim rodzicom uczniów - za zaangażowanie w organizację Pikniku

 • Urzędowi Dzielnicy Ursus - za przekazanie materiałów promujących miasto na loterię fantową
 • Biuro Marketingu m. st. Warszawy - za przekazanie materiałów promujących miasto na loterię fantową
 • Państwu Nguyen, rodzicom Tomiego z klasy 3k i Bao Ha z klasy 5g - za sfinansowanie dużej ilości fantów na loterię
 • Firmie HAMERAS - za degustację soków na Pikniku
 • 2Times - za sportowe zajęcia dla dzieci oraz przekazanie nagród na loterię fantową
 • Firmie ZUH ROBICO - za dostarczenie przedmiotów na loterię, degustację produktów firmy ROBICO
 • Decathlon Okęcie - za przekazanie wspaniałych nagród na loterię fantową
 • EARLY STAGE - /szkoła języka angielskiego/- za zajęcia dla dzieci w czasie Pikniku oraz ufundowanie nagrody głównej
 • SPEAK-4-KIDS - /szkoła języka angielskiego/ - za ufundowanie nagrody głównej
 • Red Real Estate Development Alpha - za popcorn dla naszych uczniów

Uchwały podjęte przez Radę m. st. Warszawy dotyczące szkoły

Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 znajduje się tutaj

Uchwała w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 382 znajduje się tutaj


Reforma oświaty

Informacje dotyczące reformy oświaty znajdują się tutaj

Więcej informacji dotyczących reformy znajduje się tutaj

Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail - reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię - 22 551 24 22, na które wszyscy zainteresowani mogą kierować pytani związane z reformą edukacji.


Projekt "Lepsza Szkoła"

W roku szkolnym 2016/17 klasy 4 i 5 realizują projekt "Lepsza Szkoła". Organizatorem jest Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Trzymajcie za nas kciuki.


Honorowe wyróżnienie "Szkoły z pomysłem" dla Szkoły Podstawowej nr 4


Informacje dotyczące projektu zamieszczone zostały na stronie internetowej Biura Edukacji. Można się z nimi zapoznać tutaj.

Więcej informacji znajduje się tutaj


Zapraszamy do obejrzenia zdjęćSOS Rodzina

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m. st. Warszawy

Projekt realizowany w m. st. Warszawie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Szczegółowy opis projektu znajduje się tutaj

Menu projektowe dla uczestnika znajduje się tutaj


Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce

Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce w klasach IV - VII w roku szkolnym 2017/2018:
1. średnia ocen : 5,30
2. zachowanie: wzorowe


Program "Szkoła z pomysłem na uczenie"

W ramach programu szóstoklasiści z naszej szkoły wzięli udział w ciekawych zajęciach. Więcej na ten temat znajduje się tutaj


"Cogito ergo sum w SP 4"

Miło nam poinformować, że w naszej szkole będzie realizowany projekt "Cogito ergo sum w SP 4" w ramach XI edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

"Cogito ergo sum w SP 4 - to cykl warsztatów dotyczący kreatywności i twórczości dla wybranych uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 4, którzy chcą kształtować swoje kompetencje w zakresie kreatywnego myślenia i twórczego działania. Celem warsztatów jest zaznajomienie dzieci z zasadami twórczego myślenia, sposobami ich aplikacji w codziennych sytuacjach życiowych, minimalizowania barier zakłócających proces twórczy i rozwijanie umiejętności abstrahowania, myślenia indukcyjnego, dedukcyjnego oraz kształtowania umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Przez zabawę, gry oraz przystępną formę warsztatów, uczniowie będą rozwijali krytyczne, refleksyjne myślenie. Nauczą się kreatywnego rozwiązywania problemów, "jak myśleć", a nie "co myśleć". Będą uczyli się współpracy poprzez udział w grach, będą rozwijały własne sposoby rozwiązywania problemów, wykonywania zadań, aktywnego poszukiwania informacji. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z różnymi technikami, które pobudzą umysł do twórczego myślenia. Uczestnicy będą mogli wyrazić swoją kreatywność na papierze, przez wymyślanie różnych rozwiązań zagadek, jak też same będą tworzyć swoje kreacje i zagadki logiczne Pracując w grupie dzieci będą mogły doskonalić umiejętności twórcze i społeczne, potrzebne ludziom twórczym i liderom.


Nasza Szkoła jest uczestnikiem projektu "Lepsza Szkoła". Jego celem jest pomoc w diagnozie umiejętności uczniów. Biorą w nim udział uczniowie klas czwartych.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem ls.gwo.pl

Zapraszamy do zapoznania się z raportami związanymi z projektem.

 • Rozkład wyników ogólnopolskich (1)
 • Rozkład wyników ogólnopolskich (2)
 • Wynik szkoły na tle województwa i Polski (1)
 • Wynik szkoły na tle województwa i Polski (2)


 • O PROGRAMIE "WARS i SAWA"

  W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu: "WARS i SAWA", który jest elementem szerszego przedsięwzięcia edukacyjnego miasta: "Warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych".

  Szkolny program wspierania uzdolnionych jest zgodny z misją naszej szkoły.

  Celem programu jest zwiększenie możliwości systemowego rozwijania uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie poprzez stworzenie warunków do osiągania sukcesów oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

  Odbiorcą programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Uczniowie naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu obszarach: językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, społecznym i ruchowym.

  Pragniemy każdemu dziecku zapewnić warunki do ich optymalnego rozwoju.

  Decydując się na realizację tego programu mamy nadzieję uzyskać Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy.  Internetowa strona Naszej Szkoły wygrała!!

  Mamy przyjemność poinformować Państwa, że strona internetowa Naszej Szkoły wygrała konkurs na najciekawszą stronię internetową.

  Organizatorem konkursu była Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp.
  z o.o. Sp.k. z Poznania.

  Pozostali laureaci to:

  Przedszkole nr 124 z Poznania
  Zespół Szkół Technicznych w Kcyni oraz
  Przedszkole nr 158 z Warszawy

  Cieszymy się z wygranej i zachęcamy do odwiedzania naszej strony.
  Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2017/2018