-

Informacje dla rodziców, które mogą być pomocne w podjęciu decyzji dotyczącej dalszej drogi edukacyjnej 6 - latka

Arkusz obserwacji dziecka - do pobrania tutaj

Informacja dotycząca punktu konsultacyjnego dla rodziców we WCIES - tutaj


Warszawa, dn. 22.01.2016 r.

Szanowni Państwo,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie zaprasza rodziców dzieci z rocznika 2010 , które będą brały udział w rekrutacji do klasy pierwszej lub oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 na spotkanie, które odbędzie się dnia

24 lutego 2016r. / środa / o godz. 18.00 w budynku szkoły przy ul. Walerego Sławka 9.

W programie zaplanowano spotkanie z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej. Później nastąpi zwiedzanie bazy szkoły. Zostaną udostępnione dla Państwa sale lekcyjne zarówno w szkole przy ul. Walerego Sławka 9, jak i w Szkole Filialnej przy ul. Konińskiej 2. Będą mogli Państwo spotkać się i porozmawiać z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.

Rekrutację będzie prowadził sekretariat Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej Biura Edukacji Warszawa /www.edukacja.warszawa.pl/. Przypominam, że rodzice mają obowiązek poinformować szkołę rejonową, w której placówce oświatowej dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny. Proszę o odwiedzanie naszej strony internetowej, gdzie będą zamieszczane aktualne informacje. / www.sp4.warszawa.pl /.Oferta WCIES dla rodziców podejmujących decyzję o posłaniu dziecka 6 letniego do I klasy znajduje się tutaj


Akcja " Zima w mieście" 2016" w Szkole Podstawowej nr 4

organizowane jest w II tygodniu ferii tj.8 - 12. lutego 2016r.

Karta uczestnika do pobrania, wydrukowania i dostarczenie do koordynatora akcji Zofii Kościak do Sp4 sala nr 20. znajduje się tutaj


Program akcji "Zima w mieście 2016" w SP 4

1. Zajęcia plastyczne
-konkursy plastyczne
-kolaż
-witrażr
-lepienie z plasteliny

2. Konkursy na najlepsza prace plastyczną

3. Zajęcia sprawnych rąk
-wydzieranki z kolorowego papieru
-papieroplastyka

4. Wyjazdy (w miarę możliwości)

5. Zabawy ruchowe przy muzyce

6. Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej
-gry i zabawy sportowe
-wyścigi rzedów
-zwinnościowy tor przeszkód
-konkursy umiejętności piłkartskich
-król strzelców (najlepszy bramkarz)
-turniej tenisa stołowego
-zawody w kręceniu "Hula hop"

7. Korzystanie z sali komputerowej
-poznanie programu "Power point"
-"kopiuj-wklej"
-wytnij
-usuń
-nauka Microsoft Word

8. Korzystanie z basenu OSiR

Szczegółowe informacje znajdują się tutajZBIÓRKA MAKULATURY
w SP4 przy ul. Walerego Sławka 9:

16-17 grudnia 2015r.
16-17 marca 2016r.
05-06 maja 2016r.


Nasza Szkoła jest uczestnikiem projektu "Lepsza Szkoła". Jego celem jest pomoc w diagnozie umiejętności uczniów. Biorą w nim udział uczniowie klas czwartych.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem ls.gwo.pl
Mistrzowie Kodowania

W roku szkolnym 2015/2016 realizowana jest III edycja ogólnopolskiego projektu pod nazwą "Mistrzowie Kodowania". Celem projektu jest rozpowszechnienie nauki programowania wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Zajęcia będą odbywać się co dwa tygodnie we wtorki. Najbliższe zajęcia w naszej Szkole odbędą się już 13 października 2015, w godzinach 15:40 - 16:25 w sali nr 16, a następne 27 października 2015 roku, w tych samych godzinach, w sali nr 16.

Zapraszamy chętnych uczniów z klas IV - VI do udziału w projekcie.

Informacje dotyczące projektu można znaleźć na jego stronie intenrnetowej, do której link znajduje się tutaj. Dodatkowo informacje dotyczące projektu będą zamieszczane na stronie zajęć komputerowych /zakładka po prawej stronie menu lub link/.

Koordynatorem projektu w Szkole Podstawowej Nr 4 jest Ilona Lewandowska - nauczycielka zajęć komputerowych.


"Argos - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży w Warszawie"

Informujemy, że 14 września 2015 r. rozpoczyna się III tura naboru uczestników do projektu.

Zakwalifikowany uczeń otrzyma nieodpłatnie:

 • laptop wraz z oprogramowaniem,
 • dostęp do Internetu przez 5 lat,
 • wsparcie techniczne oraz serwisowanie sprzętu i oprogramowania,
 • szkolenie.
 • O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy w dniu składania wniosku spełniają łącznie następujące warunki:
  1. posiadają obywatelstwo polskie,
  2. są mieszkańcami m.st. Warszawy - ten warunek dotyczy także rodziców/opiekunów prawnych ucznia,
  3. są uczniami: V lub VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2015/2016, nie posiadają w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu,
  4. są członkami gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny dochód netto na osobę za 2014 r. był niższy niż 1340 zł.

  Osobą uprawnioną do wypełnienia i złożenia wniosku jest wnioskodawca -rodzic/opiekun prawny ucznia.

  Nabór wniosków będzie trwał w okresie 14 - 30 września, do godziny 15.00

  Koordynatorem projektu w Szkole Podstawowej nr 4 jest pedagog szkolny Katarzyna Krauschar

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu oraz na ulotce


  Nowa formuła sprawdzianu szóstoklasisty

  Szanowni Państwo,

  Od roku szkolnego 2014/2015 zostają wprowadzone zmiany w strukturze sprawdzianu szóstoklasisty. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

  Informacje o sprawdzianie dla rodziców znajdują się tutaj

  Informacje dla uczniów znajdują się tutaj


  O PROGRAMIE "WARS i SAWA"

  W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu: "WARS i SAWA", który jest elementem szerszego przedsięwzięcia edukacyjnego miasta: "Warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych".

  Szkolny program wspierania uzdolnionych jest zgodny z misją naszej szkoły.

  Celem programu jest zwiększenie możliwości systemowego rozwijania uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie poprzez stworzenie warunków do osiągania sukcesów oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

  Odbiorcą programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Uczniowie naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu obszarach: językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, społecznym i ruchowym.

  Pragniemy każdemu dziecku zapewnić warunki do ich optymalnego rozwoju.

  Decydując się na realizację tego programu mamy nadzieję uzyskać Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy.  Internetowa strona Naszej Szkoły wygrała!!

  Mamy przyjemność poinformować Państwa, że strona internetowa Naszej Szkoły wygrała konkurs na najciekawszą stronię internetową.

  Organizatorem konkursu była Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp.
  z o.o. Sp.k. z Poznania.

  Pozostali laureaci to:

  Przedszkole nr 124 z Poznania
  Zespół Szkół Technicznych w Kcyni oraz
  Przedszkole nr 158 z Warszawy

  Cieszymy się z wygranej i zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

  Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2015/2016