Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły - mgr Ewa Gerełło
Wicedyrektor szkoły - mgr Ewa Koszowska
Wicedyrektor szkoły - mgr Janusz Gutkowski

Informacja

Dyrekcja przyjmuje interesantów po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty:
22 662 67 80