-

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

ul. Walerego Sławka 9 - sala gimnastyczna
Kl. IV-VI godz. 9.00
Kl. I godz. 10.00
Kl. II-III godz. 11.00

ul. Konińska 2 - sala gimnastyczna
Kl. 0-I godz. 8.00
Kl. II-III godz. 12.00

W szkole istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów klas III w ramach programu "Wyprawka szkolna".

Warunkiem uzyskania pomocy jest kryterium dochodowe w wysokości 574 zł netto.

Ponadto o dofinansowanie mogą się także ubiegać uczniowie klas III w rodzinach, których dochód na osobę przekracza 574 zł, ale w rodzinie występuje np. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, zdarzenia losowe lub sytuacje kryzysowe.

Do dofinansowania uprawnienie są także uczniowie klas III, V i VI słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, autyzmen w tym zespołem Aspergera posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wszelkie informacje oraz druki wniosków dostępne będą w pierwszym tygodniu września u pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar, w pokoju pedagoga przy ul. Walerego Sławka 9 (gabinet przy pokoju nauczycielskim).

Wnioski można pobrać ze strony Biura Edukacji, pod adresem Biura Edukacji

Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar do 10 września 2015 r. Do wniosku należy złożyć dowód zakupu podręczników.


W szkole istnieje możliwość uzyskania stypendium szkolnego dla uczniów klas I-VI

Warunkiem uzyskania stypendium jest kryterium dochodowe w wysokości 456 zł na osobę w rodzinie.

Wszelkie informacje oraz druki wniosków dostępne będą w pierwszym tygodniu września u pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar, w pokoju pedagoga przy ul. Walerego Sławka 9 (gabinet przy pokoju nauczycielskim).

Wnioski można pobrać ze strony Biura Edukacji pod adresem Biura Edukacji Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar do 15 września 2015r.


VII Wakacyjny Konkurs Fotograficzny "Moje wakacje"

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym realizowanym pod nazwą "Moje Wakacje".

Z regulaminem konkursu zapoznać można się tutaj


Lato w mieście 2015

Akcja lato w mieście w SP4 prowadzone będzie w miesiącu sierpniu. Akcja działać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • 7-9 dużur,
 • 9-15 zajęcia właściwe,
 • 15-17 dyżur.
 • Przybliżony plan działania:

 • zajęcia plastyczne,
 • gry stolikowe,
 • zabawy ruchowe,
 • zajęcia gimnastyczne w sali gimnastycznej,
 • zabawy na placu zabaw,
 • wyjścia na basen OSiR ul. Sosnkowskiego,
 • wyjazdy na wycieczki
 • Akcja lato wmieście dotyczy dzieci uczęszczających do szkoły kl I-VI i posiadających legitymację szkolną.

  Karta uczestnika znajduje się do pobrania tutaj


  DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR4 W WARSZAWIE SKŁADA PODZIĘKOWANIE RODZICOM UCZNIÓW ZA ZAANGAŻOWANIE I WSZELKĄ POMOC W ORGANIZACJI PIKNIKU SZKOLNEGO 2015


  DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR4 W WARSZAWIE SKŁADA PODZIĘKOWANIE ZA WSPARCIE W ORGANIZACJI IV PIKNIKU SZKOLNEGO


  Departamentowi Komunikacji Społecznej Ministerstwa Obrony Narodowej

  Red Real Estate Development Alpha

  Firmie ZUH ROBICO

  Placówce Straży Granicznej Warszawa Okęcie

  Tramwajom Warszawskim Sp. z o. o.

  Laboratorium Kosmetycznemu Dr Irena Eris Sp. z o. o.

  Centrum Szkolenia Ratownictwa EDU-MED.

  Kosmepol Sp. z o. o.

  Peritus - Speed School

  EARLY STAGE ANGIELSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻYM

  CASTORAMIE

  Prudential Polska

  MATPLANECIE - CENTRUM EDUKACJI MATEMATYKI DLA DZIECI

  PKO Bank Polski - Oddział 17 w Warszawie  Projekt STACJA URSUS działa w ramach dziecięcych stref wsparcia STONOGA.

  Realizowany jest przez 5 organizacji pozarządowych działających w Ursusie na rzecz dzieci i młodzieży:
  Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundacja Kagi, UKS Iskra Warszawa oraz KS Ursus.

  W ramach projektu prowadzone są różnorodne zajęcia dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Ich głównym celem jest pomoc dydaktyczna i wychowawcza. Dla uczniów i rodziców naszej szkoły realizowane są zajęcia według poniższego grafiku:


  NAZWA
  TERMIN I MIEJSCE
  ZAPISY
  SOCJOTERAPIA dla klas IV - V
  wtorki 15.30-17.00 SP ul.W.Sławka, sala nr 9
  prowadząca: 797832642 lub p.Potapczuk
  SOCJALIZACJA I POMOC DYDAKTYCZNA - kl.IV-VI przychodzą samodzielnie
  od poniedziałku do piątku 13.00-19.00 Świetlica ul.Zapustna 43 - kl.I-III przyprowadzanie dzieci ze SP nr 4 - codziennie ok.godz.14
  tel.świetlicy: 22/3946081 lub p.Potapczuk
  ZAJ.WYR. J.POLSKI, kl. IV-VI
  środy 8.00-8.45 SP ul.W.Sławka, sala nr 19
  p.Iwona Zarzycka
  ZAJ.WYR. MATEMATYKA, kl. IV-V
  piątki 14.50-15.35 SP ul.W.Sławka, sala nr 9
  p.Mariola Adamus
  ZAJ.WYR. MATEMATYKA, kl. VI
  poniedziałki 8.00-8.45 SP ul.W.Sławka, sala nr 9
  p.Edyta Deca
  ZAJ.WYR. J.ANGIELSKI, kl. IV-VI
  wtorki 16.30 - 17.15 SP ul.W.Sławka, sala nr 1
  p.Monika Poćwierz
  TANIEC kl. IV-VI
  środy 18.15-19.15 SP ul.Konińska, sala gimnastyczna
  p.Potapczuk lub bezpośrednio na zajęciach
  TANIEC kl. 0-III
  środy 17.00-18.00 SP ul.Konińska, sala gimnastyczna
  p.Potapczuk lub bezpośrednio na zajęciach
  KLUB SZALONYCH ROBÓTEK kl.IV-VI
  piątki: 6.03, 13.03, 20.03, 27.03 oraz wtorki: 10.04, 17.04, 24.04 Pałacyk w Parku Achera, sala 103
  prowadząca: 695860403 lub p.Potapczuk
  LABORATORIUM MŁODEGO ODKRYWCY kl.0-III
  soboty 10.30-11.30 do 25.04.2015 Pałacyk w Parku Achera, sala 103
  p.Potapczuk lub bezpośrednio na zajęciach
  LABORATORIUM MŁODEGO ODKRYWCY kl.IV-VI
  soboty 11.45-12.45 do 25.04.2015 Pałacyk w Parku Achera, sala 103
  p.Potapczuk lub bezpośrednio na zajęciach
  WARSZTATY LOGICZNEGO MYŚLENIA Z LEGO
  piątki 13.40-14.40 SP ul.W.Sławka, sala nr 24
  p.Potapczuk
  LOGORYTMIKA kl.0-III
  czwartki 13.30-14.30 SP ul.Konińska, świetlica nr 1
  p.Potapczuk, p.Gabara
  GRY ZESPOŁOWE - chłopcy
  czwartki 16.30-18.00 SP ul.W.Sławka, sala gimnastyczna
  p.Potapczuk lub bezpośrednio na zajęciach
  GRY ZESPOŁOWE - dziewczęta
  soboty 8.00-9.30 SP ul.W.Sławka, sala gimnastyczna
  p.Potapczuk lub bezpośrednio na zajęciach
  GRY I ZABAWY Z ELEM. KOREKTYWY
  wtorki - dwie grupy: 13.55-14.40 oraz 15.40-16.25 SP ul.Konińska, sala judo
  p.Potapczuk lub bezpośrednio na zajęciach
  GRY I ZABAWY Z ELEM. KOREKTYWY
  wtorki 10.45-11.30 SP ul.Konińska, sala judo
  p.Potapczuk lub bezpośrednio na zajęciach
  AIKIDO RODZINNE (rodzic + dziecko)
  soboty rano Sala treningowa, Regulska 36
  trenerka: 516103333
  AIKIDO DLA DZIECI kl.I-III
  Sala treningowa, Regulska 36
  trenerka:516103333
  AIKIDO DZIECI kl.IV-VI
  Sala treningowa, Regulska 36
  trenerka:516103333
  INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM DLA RODZICÓW (temat rozmowy ustala rodzic)
  piątki 16.30-19.00 Pałacyk w Parku Achera, sala 107, Ip
  prowadząca: 664334248
  WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW (tematyczne spotkania grupowe)
  poniedziałki lub wtorki 17.30-20.30 lub inne dni wybrane przez grupę Pałacyk w Parku Achera, sala Ip
  prowadząca: 604200141 lub 22/2406079


  Wszystkie zajęcia są BEZPŁATNE.

  ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!

  Więcej informacji oraz zapisy:
  - bezpośrednio u p.psycholog Agnieszki Potapczuk
  (gabinet w nowej części szkoły)

  - na stronie www.stacjaursus.org.pl


  Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta st.Warszawy

  X edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE)

  "Dobre Maniery w SP 4"

  W ramach X edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych w naszej szkole rozpoczął się projekt "Dobre maniery w SP 4". W czasie zajęć uczniowie klas III poznają zasady savoire vivre. Nabędą praktycznych umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach a w szczególności w teatrze, kinie, restauracji i miejskiej komunikacji. Poznają jakie są rodzaje sztućców i do czego one służą, będą wiedziały, jak zachować się przy stole. Dzieci poznają magiczne klucze dobrego zachowania i będą wiedziały, jak prowadzić kulturalną rozmowę nie tylko przez telefon. Zapoznają się z kodem ubioru w zależności od okoliczności i nauczą się jak wiązać krawaty. Będą znały zasady sztuki autoprezentacji, kto wita się pierwszy i dlaczego podaje rękę. Dzieci będą wiedziały, jak zaprojektować, napisać i wydrukować zaproszenie, podziękowanie i jak je wręczyć. Praktycznie poznają zasady urządzania przyjęcia i przyjmowania zaproszonych gości.


  REALIZACJA PROJEKTU "MNOŻENIE? TO PROSTA GRA"

  Projekt "Mnożenie? To prosta gra", współfinansowany w ramach programu "mPotęga", został zrealizowany we wszystkich klasach czwartych Szkoły Podstawowej nr 4. Odpowiedzialnymi za realizację projektu byli nauczyciele uczący w bieżącym roku szkolnym w klasach czwartych: p. Mariola Adamus, p. Magdalena Leszczyńska, p. Edyta Szymańska. Realizacja projektu, zgodnie z założeniami, polegała na przeprowadzeniu w każdej klasie czwartej przynajmniej jednej lekcji z wykorzystaniem kart GetSmart. Wszystkie lekcje odbyły się zgodnie z planem.

  Przeprowadzone z wykorzystaniem kart GetSmart lekcje stanowiły ciekawą, aktywizującą uczniów metodę realizacji zagadnień związanych z doskonaleniem znajomości tabliczki mnożenia. Uczniowie bardzo entuzjastycznie zareagowali na tę formę zajęć (gra w karty). Karty GetSmart cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


  Nowa formuła sprawdzianu szóstoklasisty

  Szanowni Państwo,

  Od roku szkolnego 2014/2015 zostają wprowadzone zmiany w strukturze sprawdzianu szóstoklasisty. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

  Informacje o sprawdzianie dla rodziców znajdują się tutaj

  Informacje dla uczniów znajdują się tutaj


  O PROGRAMIE "WARS i SAWA"

  W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu: "WARS i SAWA", który jest elementem szerszego przedsięwzięcia edukacyjnego miasta: "Warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych".

  Szkolny program wspierania uzdolnionych jest zgodny z misją naszej szkoły.

  Celem programu jest zwiększenie możliwości systemowego rozwijania uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie poprzez stworzenie warunków do osiągania sukcesów oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

  Odbiorcą programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Uczniowie naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu obszarach: językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, społecznym i ruchowym.

  Pragniemy każdemu dziecku zapewnić warunki do ich optymalnego rozwoju.

  Decydując się na realizację tego programu mamy nadzieję uzyskać Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy.  IX edycja programu "Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne"

  W ramach IX edycji programu "Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne" na rok 2014 nasza szkoła, po przedstawieniu i pozytywnym ocenieniu projektu, otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie zajęć z retoryki pt. "Magia słów". Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV - VI i odbywać się będą od marca do czerwca. Podczas zajęć i warsztatów uczestnicy dowiedzą się m. in. czym jest retoryka, zapoznają się ze sztuką konstruowania mowy retorycznej, poznają elementy dykcji, emisji głosu, jak również dowiedzą się w jaki sposób radzić sobie z tremą. Ponadto uczniowie spróbują swoich sił w pracy z mikrofonem i przed kamerą. Nabędą praktycznych umiejętności przydatnych podczas wystąpień publicznych takich, jak mowy, prezentacje czy odpowiedzi ustne. Po zakończeniu cyklu zajęć i warsztatów odbędzie się konkurs "Mistrza retoryki" a każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający udział w zajęciach.


  Internetowa strona Naszej Szkoły wygrała!!

  Mamy przyjemność poinformować Państwa, że strona internetowa Naszej Szkoły wygrała konkurs na najciekawszą stronię internetową.

  Organizatorem konkursu była Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp.
  z o.o. Sp.k. z Poznania.

  Pozostali laureaci to:

  Przedszkole nr 124 z Poznania
  Zespół Szkół Technicznych w Kcyni oraz
  Przedszkole nr 158 z Warszawy

  Cieszymy się z wygranej i zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

  Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2015/2016