Pismo Pana Prezydenta skierowane do rodziców uczniów w sprawie powrotu klas I-III do nauczania stacjonarnego od 18 stycznia br.

Wytyczne przeciwepidemiecze GIS dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowychCertyfikat programu Wars i Sawa

Z radością informujemy, że nasza szkoła została wyróżniona bezterminowym Certyfikatem Prezydenta m. st. Warszawy Wars i Sawa. Został on nam przyznany już po raz drugi. Uroczysta XI gala wręczenia Certyfikatów WARS i SAWA odbyła się wirtualnie 24 listopada 2020 roku. Cieszymy się, że znajdujemy się w gronie placówek, które tworzą warszawską sieć szkół wspierających uzdolnionych. Przyznanie certyfikatu mobilizuje nas do podejmowania kolejnych działań rozwijających pasje i zainteresowania uczniów.

BASIA KĘDZIOR OBRONIŁA TYTUŁ MISTRZYNI POLSKI!!!

Z radością informujemy, że Basia Kędzior, uczennica klasy 4d, po raz trzeci obroniła tytuł Mistrzyni Polski w Akrobatyce Powietrznej na szarfie. Zawody, których organizatorem był Polish Federation Air Power Athletics, odbyły się w Lublinie.
Oprócz akrobatyki powietrznej, Basia rozwija swoje umiejętności również w nieco innej dyscyplinie. Ostatnio brała udział w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Akrobatyce Sportowej, które odbyły się w Zielonej Górze. Basia awansowała do finałów i ostatecznie zdobyła 7 miejsce.
Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy kolejnych sukcesów!!! Basia po raz kolejny udowodniła, że talent w połączeniu z ciężką pracą prowadzą do zwycięstwa. Liczymy na to, że stanie się ona inspiracją i wzorem do naśladowania dla innych. Zachęcamy do obejrzenia przepięknego występu z Mistrzostw Polski, który znajduje się na kanale Basi https://www.youtube.com/watch?v=poKQhgHjXnk&feature=youtu.be

List Prezydenta m.st. Warszawy

Treść listy Prezydenta m.st. Warszawy znajduje się tutaj

List Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 08. września 2020 kierowany do Rodziców

List Prezydenta m.st. Warszawy kierowany do Rodziców znajduje się tutaj

List Prezydenta m.st. Warszawy kierowany do Rodziców

List Prezydenta m.st. Warszawy kierowany do Rodziców tutaj

Organizacja pracy szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego - wytyczne i procedury

Informacje znajdują się poniżej.

Warszawska procedura organizacji pracy szkół
Kwarantanna - wyciąg z przepisów
Intrukcja mycia i dezynfekcji rąk
Bezpieczny powrót do szkoły - uczniowie
Bezpieczny powrót do szkoły - rodzice
Procedura organizacji zajęć lekcyjnych w trybie stacjonarnym

W zakładce "Wytyczne GIS, MEN, MZ" znajdują sie pozostałe dokumenty i wytyczne dla szkół.

NOWE ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO

Drodzy rodzice uczniów klas I - VIII, podobnie jak w latach ubiegłych możecie starać się o uzyskanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla Waszych dzieci.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy skierować bezpośrednio do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2020 r.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1690 i 1818), tj. 528 zł.

Wnioski można:
1) pobrać ze strony internetowej http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22412-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i
2) otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej
3) pobrać w naszej szkole (wnioski znajdują się w koszulce, przy wejściu do szkoły)
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym Katarzyną Krauschar (Librus, telefon).
Plakat do pobrania znajduje się tutaj

Zmiana godzin pracy świetlicy szkolnej

W roku szkolnym 2020/2021 ulegają zmianie godziny pracy świetlicy szkolnej. W tym roku będzie ona czynna w godz. 6:30-17:00.

KOLEJNY SUKCES BASI KĘDZIOR!

Dnia 9 czerwca 2019 r. Basia Kędzior obroniła tytuł Mistrzyni Polski w Akrobatyce Powietrznej. Serdecznie gratulujemy naszej niezwykle utalentowanej uczennicy i zachęcamy do obejrzenia przepięknego występu z Mistrzostw Polski.

Film z zawodów można obejrzeć tutaj

OFERTA ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

W roku szkolnym 2020/21 realizujemy wiele ciekawych zajęć dla uczniów w ramach autorskich i innowacyjnych programów:- zajęcia rozwijające myślenie matematyczne / oddziały przedszkolne i klasy pierwsze

- zajęcia matematyczne, znacznie rozszerzające program / kl. IV i VIII - jedna w poziomie- zajęcia matematyczne, znacznie rozszerzające program / kl. IV, V, VI- zajęcia z j. angielskiego rozwijające umiejętność wypowiadania się / kl. V i VI- zajęcia z j. niemieckiego, jako drugiego języka obcego nowożytnego / kl. VI- zajęcia z biologii, rozszerzające program / kl. VII i VIII- zajęcia z informatyki, rozszerzające program / kl. VII-VIII- zajęcia artystyczne, w tym muzyczne IV - VIII- zajęcia dla uczniów zdolnych z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego dla uczniów posiadających opinię PPP

Ponadto prowadzimy w szkole szkolenie sportowe w ramach klas sportowych w poziomach klas: VI ,VII oraz VIII. Uprawiane dyscypliny to: mini koszykówka / dziewczęta / i piłka siatkowa / chłopcy /.

Zaplanowaliśmy także wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych: m. in. przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych.