-

Szanowni Państwo,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie zaprasza rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w r. szk.2015/2016 na spotkanie, które odbędzie się dnia

3 marca 2015r. / wtorek / o godz. 18.00 w budynku szkoły przy ul. Walerego Sławka 9.

W programie zaplanowano spotkanie z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej. Później nastąpi zwiedzanie bazy szkoły. Zostaną udostępnione dla Państwa sale lekcyjne zarówno w szkole przy ul. Walerego Sławka 9, jak i w Szkole Filialnej przy ul. Konińskiej 2. Będą mogli Państwo porozmawiać z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej.

Rekrutację będzie prowadził sekretariat Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdą Państwo na stronie internetowej Biura Edukacji Warszawa /www.edukacja.warszawa.pl/. Przypominam, że rodzice mają obowiązek poinformować szkołę rejonową, w której placówce oświatowej dziecko będzie realizowało obowiązek szkolny. Proszę o odwiedzanie naszej strony internetowej, gdzie będą zamieszczane aktualne informacje. /www.sp4.warszawa.pl/.

Dyrektor Szkołyy


Zasady prowadzenia rekrutacji
w Szkole Podstawowej nr 4,
im. Władysława Broniewskiego
w Warszawie

Ważne dokumenty dotyczące rekrutacji:


 • X edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE)

  "Dobre Maniery w SP 4"

  W ramach X edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych w naszej szkole rozpoczął się projekt "Dobre maniery w SP 4". W czasie zajęć uczniowie klas III poznają zasady savoire vivre. Nabędą praktycznych umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach a w szczególności w teatrze, kinie, restauracji i miejskiej komunikacji. Poznają jakie są rodzaje sztućców i do czego one służą, będą wiedziały, jak zachować się przy stole. Dzieci poznają magiczne klucze dobrego zachowania i będą wiedziały, jak prowadzić kulturalną rozmowę nie tylko przez telefon. Zapoznają się z kodem ubioru w zależności od okoliczności i nauczą się jak wiązać krawaty. Będą znały zasady sztuki autoprezentacji, kto wita się pierwszy i dlaczego podaje rękę. Dzieci będą wiedziały, jak zaprojektować, napisać i wydrukować zaproszenie, podziękowanie i jak je wręczyć. Praktycznie poznają zasady urządzania przyjęcia i przyjmowania zaproszonych gości.


  REALIZACJA PROJEKTU "MNOŻENIE? TO PROSTA GRA"

  Projekt "Mnożenie? To prosta gra", współfinansowany w ramach programu "mPotęga", został zrealizowany we wszystkich klasach czwartych Szkoły Podstawowej nr 4. Odpowiedzialnymi za realizację projektu byli nauczyciele uczący w bieżącym roku szkolnym w klasach czwartych: p. Mariola Adamus, p. Magdalena Leszczyńska, p. Edyta Szymańska. Realizacja projektu, zgodnie z założeniami, polegała na przeprowadzeniu w każdej klasie czwartej przynajmniej jednej lekcji z wykorzystaniem kart GetSmart. Wszystkie lekcje odbyły się zgodnie z planem.

  Przeprowadzone z wykorzystaniem kart GetSmart lekcje stanowiły ciekawą, aktywizującą uczniów metodę realizacji zagadnień związanych z doskonaleniem znajomości tabliczki mnożenia. Uczniowie bardzo entuzjastycznie zareagowali na tę formę zajęć (gra w karty). Karty GetSmart cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


  Zbiórka makulatury i puszek aluminiowych w roku szkolnym 2014/2015

  I semestr

 • 1 i 2 października /środa, czwartek/
 • 14 i 15 stycznia /środa, czwartek/
 • II semestr

 • 25 i 26 marca /środa, czwartek/
 • 27 i 28 maja /środa, czwartek/

 • Nowa formuła sprawdzianu szóstoklasisty

  Szanowni Państwo,

  Od roku szkolnego 2014/2015 zostają wprowadzone zmiany w strukturze sprawdzianu szóstoklasisty. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

  Informacje o sprawdzianie dla rodziców znajdują się tutaj

  Informacje dla uczniów znajdują się tutaj


  Dyrektor szkoły wraz z przedstawicielami Policji prosi o wzmocnienie sposobu zabezpieczenia rowerów postawionych przed szkołą i niepozostawianie ich poza ogrodzeniem szkoły. Każdym przypadkiem zaginionego roweru zajmuje się Komisariat Policji w Ursusie.  O PROGRAMIE "WARS i SAWA"

  W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu: "WARS i SAWA", który jest elementem szerszego przedsięwzięcia edukacyjnego miasta: "Warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych".

  Szkolny program wspierania uzdolnionych jest zgodny z misją naszej szkoły.

  Celem programu jest zwiększenie możliwości systemowego rozwijania uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie poprzez stworzenie warunków do osiągania sukcesów oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

  Odbiorcą programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Uczniowie naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu obszarach: językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, społecznym i ruchowym.

  Pragniemy każdemu dziecku zapewnić warunki do ich optymalnego rozwoju.

  Decydując się na realizację tego programu mamy nadzieję uzyskać Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy.  IX edycja programu "Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne"

  W ramach IX edycji programu "Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne" na rok 2014 nasza szkoła, po przedstawieniu i pozytywnym ocenieniu projektu, otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie zajęć z retoryki pt. "Magia słów". Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV - VI i odbywać się będą od marca do czerwca. Podczas zajęć i warsztatów uczestnicy dowiedzą się m. in. czym jest retoryka, zapoznają się ze sztuką konstruowania mowy retorycznej, poznają elementy dykcji, emisji głosu, jak również dowiedzą się w jaki sposób radzić sobie z tremą. Ponadto uczniowie spróbują swoich sił w pracy z mikrofonem i przed kamerą. Nabędą praktycznych umiejętności przydatnych podczas wystąpień publicznych takich, jak mowy, prezentacje czy odpowiedzi ustne. Po zakończeniu cyklu zajęć i warsztatów odbędzie się konkurs "Mistrza retoryki" a każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający udział w zajęciach.


  Internetowa strona Naszej Szkoły wygrała!!

  Mamy przyjemność poinformować Państwa, że strona internetowa Naszej Szkoły wygrała konkurs na najciekawszą stronię internetową.

  Organizatorem konkursu była Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp.
  z o.o. Sp.k. z Poznania.

  Pozostali laureaci to:

  Przedszkole nr 124 z Poznania
  Zespół Szkół Technicznych w Kcyni oraz
  Przedszkole nr 158 z Warszawy

  Cieszymy się z wygranej i zachęcamy do odwiedzania naszej strony.  Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2014/2015