-

Nowa formuła sprawdzianu szóstoklasisty

Szanowni Państwo,

Od roku szkolnego 2014/2015 zostają wprowadzone zmiany w strukturze sprawdzianu szóstoklasisty. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.


Wakacyjny konkurs fotograficzny

Regulamin konkursu znajduje się tutaj


W szkole istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów klas II - III oraz VI, w ramach programu "Wyprawka szkolna".

Warunkiem uzyskania pomocy dla uczniów klas II - III i klas VI jest kryterium dochodowe w wysokości 456 zł.

Ponadto o dofinansowanie mogą się także ubiegać uczniowie klas II -III oraz klas VI, w rodzinach, których dochód na osobę przekracza 539 zł, ale w rodzinie występuje np. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, zdarzenia losowe lub sytuacje kryzysowe. Do dofinansowania uprawnienie są także uczniowie klas II-VI słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Wszelkie informacje oraz druki wniosków dostępne będą w pierwszym tygodniu września u pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar, w pokoju pedagoga przy ul. Walerego Sławka 9 (gabinet przy pokoju nauczycielskim).

Wnioski można pobrać ze strony Biura Edukacji, pod adresem http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow. Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar do 10 września 2014 r.


W szkole istnieje możliwość uzyskania stypendium szkolnego dla uczniów klas I-VI

Warunkiem uzyskania stypendium jest kryterium dochodowe w wysokości 456 zł na osobę w rodzinie.

Wszelkie informacje oraz druki wniosków dostępne będą w pierwszym tygodniu września u pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar, w pokoju pedagoga przy ul. Walerego Sławka 9 (gabinet przy pokoju nauczycielskim).

Wnioski można pobrać ze strony Biura Edukacji, pod adresem http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow. Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar do 15 września 2014r.


Dyrektor szkoły wraz z przedstawicielami Policji prosi o wzmocnienie sposobu zabezpieczenia rowerów postawionych przed szkołą i niepozostawianie ich poza ogrodzeniem szkoły. Każdym przypadkiem zaginionego roweru zajmuje się Komisariat Policji w Ursusie.O PROGRAMIE "WARS i SAWA"

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu: "WARS i SAWA", który jest elementem szerszego przedsięwzięcia edukacyjnego miasta: "Warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych".

Szkolny program wspierania uzdolnionych jest zgodny z misją naszej szkoły.

Celem programu jest zwiększenie możliwości systemowego rozwijania uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie poprzez stworzenie warunków do osiągania sukcesów oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

Odbiorcą programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Uczniowie naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu obszarach: językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, społecznym i ruchowym.

Pragniemy każdemu dziecku zapewnić warunki do ich optymalnego rozwoju.

Decydując się na realizację tego programu mamy nadzieję uzyskać Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy.


IX edycja programu "Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne"

W ramach IX edycji programu "Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne" na rok 2014 nasza szkoła, po przedstawieniu i pozytywnym ocenieniu projektu, otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie zajęć z retoryki pt. "Magia słów". Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV - VI i odbywać się będą od marca do czerwca. Podczas zajęć i warsztatów uczestnicy dowiedzą się m. in. czym jest retoryka, zapoznają się ze sztuką konstruowania mowy retorycznej, poznają elementy dykcji, emisji głosu, jak również dowiedzą się w jaki sposób radzić sobie z tremą. Ponadto uczniowie spróbują swoich sił w pracy z mikrofonem i przed kamerą. Nabędą praktycznych umiejętności przydatnych podczas wystąpień publicznych takich, jak mowy, prezentacje czy odpowiedzi ustne. Po zakończeniu cyklu zajęć i warsztatów odbędzie się konkurs "Mistrza retoryki" a każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający udział w zajęciach.


Czy warto podróżować?

Nie od dziś wiadomo, że podróże kształcą. Podróżując, poznajemy nowe miejsca, nowych ludzi, ich kulturę, spojrzenie na świat. Jest to wiedza, która przychodzi w sposób naturalny i dużo łatwiej ją zapamiętać niż wiedzę książkową. Podróż daje nowe doświadczenia. Spotykamy na drodze różne trudności i problemy. Uczymy się sobie z nimi radzić. To sprawia, że stajemy się samodzielni, bardziej zaradni, a przez to- pewni siebie.

Podróż to nie tylko droga, nowe, nieznane miejsca. To też, a może przede wszystkim- ludzie. Trzeba szanować ich odmienność, umieć się z nimi porozumieć. To niesamowite, że nawet przy zupełnym braku znajomości swoich języków ludzie potrafią sobie przekazywać ważne informacje. Taka rozmowa na migi i uśmiechy potrafi być fascynująca.

Nie ma chyba na świecie podróżnika, który jednocześnie byłby nietolerancyjny. Podróż uczy otwartości i akceptacji. Bez nich daleka droga pełna byłaby obaw i lęku. Po prostu musimy zaufać ludziom, których na niej spotykamy. Stare przysłowie tureckie mówi, że aby poznać człowieka, trzeba zostać jego towarzyszem podróży. To prawda. Zjedzenie beczki soli jest chyba słabszym testem. W trudnej, wspólnej podróży przyjaźń albo się umacnia, albo kończy.

Jednym słowem- podróżujmy! Będziemy mądrzejsi, bardziej otwarci i świadomi siebie. Święty Augustyn powiedział, że świat jest książką, a ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną jej stronę. Chcielibyście czytać w kółko jedną stronę fascynującej książki? Bo ja nie. I choć wiemy, że nie przeczytamy nigdy jej całej, to postarajmy się przerzucić jak najwięcej kartek.


Zapraszamy do zapoznania się z podręcznym słownikiem retoryki


Internetowa strona Naszej Szkoły wygrała!!

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że strona internetowa Naszej Szkoły wygrała konkurs na najciekawszą stronię internetową.

Organizatorem konkursu była Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp.
z o.o. Sp.k. z Poznania.

Pozostali laureaci to:

Przedszkole nr 124 z Poznania
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni oraz
Przedszkole nr 158 z Warszawy

Cieszymy się z wygranej i zachęcamy do odwiedzania naszej strony.Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2014/2015