-

Zbiórka artykułów papierniczych

W dniach 20-28 października zostanie przeprowadzona w szkole zbiórka artykułów papierniczych (ołówki, kredki, długopisy, farby, zeszyty, bloki rysunkowe, papier xero, kleje, linijki, nożyczki, piórniki, kolorowa bibuła, taśmy klejące, markery, puzzle, klocki, piłki, pluszaki). Przyniesione rzeczy, dzieci przekażą swoim wychowawcom.

Z góry serdecznie dziękuję za okazane serce. - s. Małgorzata.


Konkurs "Wspieramy biblioteki szkolne"

Jako SP Nr 4 bierzemy udział w konkursie organizowanym przez Empik. Nagrodą jest wsparcie w postaci nowych książek dla biblioteki.

Uprzejmie prosimy o głosowanie na naszą szkołę na stronie:

www.empik.com/kultura/biblioteka/szkola-podstawowa-nr-4-im-wl-broniewskiego/

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Z jednego konta można głosować raz dziennie.


Wakacyjny konkurs fotograficzny "Moje wakacje"

Wyniki konkursu znajdują się tutaj


Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce

Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce w klasach IV - VI w roku szkolnym 2016/2017:
1. średnia ocen : 5,30
2. zachowanie: wzorowe


Zbiórka makulatury i puszek

Zbiórka makulatury i puszek w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się w dniach:

 • 12 - 13 października 2016
 • 25 - 26 stycznia 2017
 • 15 - 16 marca 2017
 • 10 - 11 maja 2017

W szkole istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej na zakup podręczników dla uczniów klas VI w ramach programu "Wyprawka szkolna" dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1045) pomocą mogą zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży w klasach VI szkoły podstawowej.

Wszelkie informacje oraz druki wniosków dostępne będą w pierwszym tygodniu września u pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar, w pokoju pedagoga szkolnego (gabinet przy pokoju nauczycielskim).

Wnioski można pobrać ze strony Biura Edukacji, pod adresem http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/10812-wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym-20162017. Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar do 9 września 2016 r.

Do wniosku należy złożyć dowód zakupu podręczników.


W szkole istnieje możliwość uzyskania stypendium szkolnego dla uczniów klas I-VI

Warunkiem uzyskania stypendium jest kryterium dochodowe w wysokości 514 zł na osobę w rodzinie

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne należy liczyć bez wliczania świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), tzw. Program "Rodzina 500+".

Od roku szkolnego 2016/2017 stypendia szkolne będą przyznawane w formie jednej decyzji administracyjnej obejmującej cały rok.

Wszelkie informacje oraz druki wniosków dostępne będą w pierwszym tygodniu września u pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar, w pokoju pedagoga przy ul. Walerego Sławka 9 (gabinet przy pokoju nauczycielskim).

Wnioski można pobrać ze strony Biura Edukacji pod adresem http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

Wnioski należy składać do pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar do 15 września 2016 r.


Program "Szkoła z pomysłem na uczenie"

W ramach programu szóstoklasiści z naszej szkoły wzięli udział w ciekawych zajęciach. Więcej na ten temat znajduje się tutaj


"Cogito ergo sum w SP 4"

Miło nam poinformować, że w naszej szkole będzie realizowany projekt "Cogito ergo sum w SP 4" w ramach XI edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

"Cogito ergo sum w SP 4 - to cykl warsztatów dotyczący kreatywności i twórczości dla wybranych uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 4, którzy chcą kształtować swoje kompetencje w zakresie kreatywnego myślenia i twórczego działania. Celem warsztatów jest zaznajomienie dzieci z zasadami twórczego myślenia, sposobami ich aplikacji w codziennych sytuacjach życiowych, minimalizowania barier zakłócających proces twórczy i rozwijanie umiejętności abstrahowania, myślenia indukcyjnego, dedukcyjnego oraz kształtowania umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Przez zabawę, gry oraz przystępną formę warsztatów, uczniowie będą rozwijali krytyczne, refleksyjne myślenie. Nauczą się kreatywnego rozwiązywania problemów, "jak myśleć", a nie "co myśleć". Będą uczyli się współpracy poprzez udział w grach, będą rozwijały własne sposoby rozwiązywania problemów, wykonywania zadań, aktywnego poszukiwania informacji. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z różnymi technikami, które pobudzą umysł do twórczego myślenia. Uczestnicy będą mogli wyrazić swoją kreatywność na papierze, przez wymyślanie różnych rozwiązań zagadek, jak też same będą tworzyć swoje kreacje i zagadki logiczne Pracując w grupie dzieci będą mogły doskonalić umiejętności twórcze i społeczne, potrzebne ludziom twórczym i liderom.


Nasza Szkoła jest uczestnikiem projektu "Lepsza Szkoła". Jego celem jest pomoc w diagnozie umiejętności uczniów. Biorą w nim udział uczniowie klas czwartych.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem ls.gwo.pl

Zapraszamy do zapoznania się z raportami związanymi z projektem.

 • Rozkład wyników ogólnopolskich (1)
 • Rozkład wyników ogólnopolskich (2)
 • Wynik szkoły na tle województwa i Polski (1)
 • Wynik szkoły na tle województwa i Polski (2) • Mistrzowie Kodowania

  W przypadku uruchomienia kolejnej edycji Mistrzów Kodowania w roku szkolnym 2016/2017, informacje dotyczące zajęć będą podawane na bieżąco na stronie internetowej szkoły.


  O PROGRAMIE "WARS i SAWA"

  W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu: "WARS i SAWA", który jest elementem szerszego przedsięwzięcia edukacyjnego miasta: "Warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych".

  Szkolny program wspierania uzdolnionych jest zgodny z misją naszej szkoły.

  Celem programu jest zwiększenie możliwości systemowego rozwijania uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie poprzez stworzenie warunków do osiągania sukcesów oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

  Odbiorcą programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Uczniowie naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu obszarach: językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, społecznym i ruchowym.

  Pragniemy każdemu dziecku zapewnić warunki do ich optymalnego rozwoju.

  Decydując się na realizację tego programu mamy nadzieję uzyskać Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy.  Internetowa strona Naszej Szkoły wygrała!!

  Mamy przyjemność poinformować Państwa, że strona internetowa Naszej Szkoły wygrała konkurs na najciekawszą stronię internetową.

  Organizatorem konkursu była Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp.
  z o.o. Sp.k. z Poznania.

  Pozostali laureaci to:

  Przedszkole nr 124 z Poznania
  Zespół Szkół Technicznych w Kcyni oraz
  Przedszkole nr 158 z Warszawy

  Cieszymy się z wygranej i zachęcamy do odwiedzania naszej strony.

  Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2016/2017