-
.:: menu główne
strona główna

Regulamin pracowni komputerowej i przepisy BHP.:: Konkursy i olimpiady
Logomocja

Dzielnicowa Olimpiada Informatyczno - Językowa

Mistrz Klawiatury
.:: Scratch w SP4
Wprowadzenie
.:: Pogramowanie
Wprowadzenie

Instrukcje wyjścia i wejścia

Dane, typy danych, zmienne, stałe

Zwrotnica if


.:: Logomocja
Wprowadzenie

Przykładowe rysunki
.:: Arkusz kalkulacyjny
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja wykresów

Zadania
.:: Edytor tekstu
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja tabel

Wstawianie i edycja wykresów
.:: ARKUSZ KALKULACYJNY - WPROWADZENIE

Skąd pobrać program?

Ćwiczenia wykonywane na zajęciach można wykonać przy pomocy dowolnego pakietu biurowego. Jeżeli jednak ktoś chce ćwiczyć w domu w identycznym programie, można go pobrać za darmo z Internetu.


Na zajęciach komupterowych korzystamy z pakietu LibreOffice, w skład którego wchodzi kilka przydatnych programów. Do wykonania zadań z arkusza kalkulacyjnego korzystamy z programu LibreOffice Calc.


Pakiet LibreOffice można pobrać tutaj
Wiadomości ogólne

Arkusz kalkulacyjny stanowi informatyczne narzędzie do wykonywania obliczeń na liczbach. Dodatkowo pozwala gromadzić duże zbiory danych oraz porządkować je, przeliczać i przekształcać.


Obliczenia można wykonywać również na mniejszych zbiorach liczbowych. Można zatem stwierdzić, że akrusz kalkulacyjny jest rozbudowanym kalkulatorem.


Arkusz kalkulacyjny umożliwia również prezentacje graficzną danych (na wykresach) co uatrakcyjnia prezentację informacji.


Do najbardziej popularnych arkuszy kalkulacyjnych należy Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc i LibbreOffice Calc. Niezależnie od tego, który z arkuszy wybierzemy, idea pracy pozostaje taka sama.
Arkusz kalkulacyjny to układ kolumn i wierszy. Kolumny oznaczane sa dużymi literami alfabetu, a wiersze liczbami.

Poniższy rysunek przedstawia fragment arkusza kalkulacyjnego. Wskazano na nim kolumny oraz wiersze.Na przecięciu się wierszy i kolumn znajdują się komórki. Każda komórka ma swój adres. Na powyższym rysunku jest zaznaczona jedna komórka i jej adres to: A1.
Wypełnianie kolumn i wierszy danymi liczbowymi

Kolumny i wiersze można uzupełnić liczbami w dwojaki sposób

 • wpisując każdą liczbę z osobna. Metoda ta stosowana jest w sytuacjach, kiedy liczby występują z jakiegoś powodu w różnej kolejności lub nie ma między nimi żadnej zależności. Liczby takie należy wpisać ręcznie.
 • za pomoca "rozciągania". Metoda ta jest stosowana w sytuacji, gdy kolejne komórki w wierszu lub kolumnie mają być uzupełnione kolejnymi liczbami, tzn wtedy, gdy różnica między liczbami znajdującymi się w dwóch kolejnych komórkach jest stała.
 • Wypełnianie kolumn i wierszy za pomocą rozciągania

  Aby szybko wypełnić arkusz kalkulacyjny kolejnymi liczbami wystarczy w dwóch kolejnych komórkach wpisać dwie liczby, np. 1 i 2; 5 i 10; 6 i 3 tak jak na rysunku poniżej
  Następnie należy te liczby zaznaczyć
  Po zaznaczeniu liczb należy ustawić kursor w prawym dolnym roku zaznaczenia. Kiedy pojawi się jednolity czarny krzyżyk należy przycisnąć lewy przycisk myszy i rozciągnąć obszar w dół.  W efekcie w szybki sposób komórki zostana uzupełnione liczbami

  W powyższym przykładzie "rozciąganie" przedstawione po wpisaniu najpierw liczby 1 i liczby 2.. Ta sama zasada funkcjonuje dla innych liczb. Wpisane przez nas liczby mogą być rosnące, malejące, stałe. Mogą być liczbami całkowitymi lub ułamkami dziesiętnymi. Na przykład:

 • 3 i 6
 • 1,2 i 1,4
 • 9,0, -9


 • Należy zwrócić uwagę, że w arkuszu kalkulacyjnym liczby dziesiętne zapisujemy tak jak w matemtyce, tzn. z przecinkiem, a nie tak jak w nietórych środowiskach informatycznych z kropką.

  .::. Rok szkolny 2017/2018 .::.