-
.:: menu główne
strona główna

Regulamin pracowni komputerowej i przepisy BHP.:: Konkursy i olimpiady
Logomocja

Dzielnicowa Olimpiada Informatyczno - Językowa

Mistrz Klawiatury
.:: Scratch w SP4
Wprowadzenie
.:: Pogramowanie
Wprowadzenie

Instrukcje wyjścia i wejścia

Dane, typy danych, zmienne, stałe

Zwrotnica if


.:: Logomocja
Wprowadzenie

Przykładowe rysunki
.:: Arkusz kalkulacyjny
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja wykresów

Zadania
.:: Edytor tekstu
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja tabel

Wstawianie i edycja wykresów
.:: Edytor tekstu - wiadomości ogólne

Edytor tekstu jest programem służącym do wprowadzania i edycji tekstu. Na współczesnym rynku programów komputerowych istnieje wiele różnych edytorów tekstu - od bardziej zaawansowanych po bardzo proste.


Na zajęciach komputerowych korzystamy z pakietu LibreOffice, który zawiera również program do edycji tekstu - LibreOffice Writer.. Różni się on od innych edytorów tekstu (np. MS Word) przede wszystkim szatą graficzną i lokalizacją pewnych funkcji programu. Jednak podstawowe zasady edycji tekstu pozostają takie same.


Cały pakiet mozna pobrać tutaj


.::. Rok szkolny 2017/2018.::.