-
.:: menu główne
strona główna

Regulamin pracowni komputerowej i przepisy BHP.:: Konkursy i olimpiady
Logomocja

Dzielnicowa Olimpiada Informatyczno - Językowa

Mistrz Klawiatury
.:: Scratch w SP4
Wprowadzenie
.:: Pogramowanie
Wprowadzenie

Instrukcje wyjścia i wejścia

Dane, typy danych, zmienne, stałe

Zwrotnica if


.:: Logomocja
Wprowadzenie

Przykładowe rysunki
.:: Arkusz kalkulacyjny
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja wykresów

Zadania
.:: Edytor tekstu
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja tabel

Wstawianie i edycja wykresów
.:: Edytor tekstu - wstawianie tabel

Wiadomości ogólne

Tabela, inaczej forma tabelaryczna, jest to specyficzny sposób przedstawiania informacji. Jest to zbiór pól. Pola te tworzą poziome linie (wiersze) oraz pionowe linie (kolumny).Przykładowe zadanie

W celu poznania zasad wstawiania i edycji tabeli w LibreOffice Writer wykonamy pewne ćwiczenie. Naszym zadaniem jest przedstawienie (w tabeli) średnich klas ósmych, jakie te klasy uzyskały na zakończenie roku szkolnego.


Rozwiązanie zadania można pobrać tutaj


.::. Rok szkolny 2017/2018 .::.