-
.:: menu główne
strona główna

Regulamin pracowni komputerowej i przepisy BHP.:: Konkursy i olimpiady
Logomocja

Dzielnicowa Olimpiada Informatyczno - Językowa

Mistrz Klawiatury
.:: Scratch w SP4
Wprowadzenie
.:: Pogramowanie
Wprowadzenie

Instrukcje wyjścia i wejścia

Dane, typy danych, zmienne, stałe

Zwrotnica if
.:: Logomocja
Wprowadzenie

Przykładowe rysunki
.:: Arkusz kalkulacyjny
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja wykresów

Zadania
.:: Edytor tekstu
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja tabel

Wstawianie i edycja wykresów
.:: Instrukcja wejścia i instrukcja wyjścia

Instrukcja wyjścia odpowiada za wyświetlenie danych i informacji na monitor. W języku C++ jest to instrukcja CoutInstrukcja wejścia odpowiada za wprowadzenie danych do programu z klawiatury. W języku C++ jest to instrukcja CinPoniżej przedstawiono kod programu, w którym widoczne jest zastosowanie instrukcji wejścia oraz instrukcji wyjścia

.::. Rok szkolny 2017/2018.::.