-
.:: menu główne
strona główna

Regulamin pracowni komputerowej i przepisy BHP.:: Konkursy i olimpiady
Logomocja

Dzielnicowa Olimpiada Informatyczno - Językowa

Mistrz Klawiatury
.:: Scratch w SP4
Wprowadzenie
.:: Pogramowanie
Wprowadzenie

Instrukcje wyjścia i wejścia

Dane, typy danych, zmienne, stałe

Zwrotnica if
.:: Logomocja
Wprowadzenie

Przykładowe rysunki
.:: Arkusz kalkulacyjny
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja wykresów

Zadania
.:: Edytor tekstu
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja tabel

Wstawianie i edycja wykresów
.:: konkurs miniLogia

Informacje ogólne

miniLogia jest konkursem informatycznym przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych z województwa mazowieckiego. Jest to konkurs przedmiotowy powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty i organizowany jest przez OEIiZK. Jego celem jest poszerzeniem podstawy programowej z przedmiotu.

Konkurs polega na samodzielnym rozwiązaniu zadań graficznych w środowisku Logo. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie rozwiązują te same zadania niezależnie od wieku.


Konkurs składa się z trzech etapów. Harmonogram konkursu w roku szkolnym 2016/2017 zostanie przekazany po udostępnieniu informcji przez organizatora.

Archiwum zadań

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie mogą zapoznać się z zadaniami konkursowymi, które należało wykonać w poprzednich jego edycjach. Wszystkie zadania, od początku trwania konkursu, znajdują się tutajUczniowie chętni do uczestnictwa w konkursie

Uczniowie, którzy są zainteresowani udziałem w konkursie miniLogia proszeni są o kontakt z nauczycielem informatyki oraz o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej. Będą na niej zamieszczane dodatkowe zadania oraz materiały pomocne w przygotowaniu się do konkursu.

Bieżące informacje udzielane będą osobom zainteresowanym na bieżąco podczas lekcji i zajęć dodatkowych.

.::. Rok szkolny 2017/2018 .::.