-
.:: menu główne
strona główna

Regulamin pracowni komputerowej i przepisy BHP.:: Konkursy i olimpiady
Logomocja

Dzielnicowa Olimpiada Informatyczno - Językowa

Mistrz Klawiatury
.:: Scratch w SP4
Wprowadzenie
.:: Pogramowanie
Wprowadzenie

Instrukcje wyjścia i wejścia

Dane, typy danych, zmienne, stałe

Zwrotnica if
.:: Logomocja
Wprowadzenie

Przykładowe rysunki
.:: Arkusz kalkulacyjny
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja wykresów

Zadania
.:: Edytor tekstu
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja tabel

Wstawianie i edycja wykresów
.:: Przykładowe rysunki w Logomocji wraz z rozwiązaniem

Poniżej przedstawione są przykładowe rysunki wraz z rozwiązaniami. Podane rozwiązania są tylko propozycją. Każdy może spróbować wykonać poszczególne rysunki w inny sposób. Każda metoda rozwiązania rysunku jest poprawna, jeżeli prowadzi do wykonania danego rysunku.

Należy pamiętać, że nazwy procedur mogą być dowolne. Podane nazwy procedur w rozwiązaniach zadań to tylko propozycje. WAŻNE jest to, że w jednym rysunku NAZWY PROCEDUR NIE MOGĄ SIĘ POWTARZAĆ.

Procedury bez parametruPosadzka

Napisz procedurę o dowolnej nazwie, po wywołaniu której powstanie taki rysunek jak poniżej. Długość boku nie ma znaczenia, jedynym waruknkiem jest to, że rysunek musi zmieścić się w całości na monitorze. Kolory kwadratów mogą być dowolne.

Sugestie związane z wykonaniem zadania znajdują się tutaj


Szachownica

Napisz procedurę szachownica, po wywołaniu której powstanie rysunek taki jak poniżej. Długość boku nie ma znaczenia, jedynym warunkiem jest to, że rysunek musi zmieścić się w całości na monitorze. Kolory kwadratów mogą być dowolne.
Sugestie do wykonania procedury znajdują się tutaj.


Pawie oko

Napisz procedurę paw, po wywołaniu której powstanie rysunek taki jak poniżej. Jak widać na przedstawionym poniżej rysunku, paw składa się z dwóch identycznych części.

 • Aby narysować koło i okrąg należy zastosować następującą procedurę:
  powtórz 360 [np ..... pw 1]
  Przy czym należy pamiętać, że w powyżej metodzie w miejsce kropek wstawiamy dowolną liczbę, która rzutuje na wielkość koła / okręgu, a zamiast pw 1 można zastosować lw 1.

 • W podanym rozwiązaniu:

 • Tworzymy prawą część całego rysunku i w tym celu w procedurze skręcamy żółwiem w prawo
 • W pierwszej kolejności tworzymy w porcedurach 10 kół. Przyjęte zostało, że w najmniejszym kole idziemy żółwiem na przód o 0.4, a w każdym kolejnym kole idziemy na przód o 0.2 więcej niż w poprzednim. Można przyjąć inne wartości.
 • Porcedura najmniejszego koła ma nazwę k1, procedura kolejnego koła ma nazwę k2, itd aż do koła nawjększego, którego procedura ma nazwę k10.
 • Po stworzeniu procedur na 10 kół, tworzymy procedurę o nazwie oko, w której wpisujemy wszystkie stworzone procedury na koła pamiętając, że należy rozpocząć od koła największego.
 • Następnie tworzymy procedurę paw, w której wpisujemy procedurę tworzącą prawą część całego rysunku, w tym przypadku procedurę oko, obracamy żółia o 180 stopni i jeszcze raz powtarzamy procedurę oko.
 • Całe rezwiązanie rysunku znajduje się tutaj.

 • Trójkąt niezamalowany

  Procdura na trójkąt niezamalowany znajduje się tutaj


  Trójkąt zamalowany

  Trójkąt może być zamalowany na dowolny kolor


  Procedura na trójkąt niezamalowany znajduje się tutaj


  .::. Rok szkolny 2017/2018 .::.