-
.:: menu główne
strona główna

Regulamin pracowni komputerowej i przepisy BHP.:: Konkursy i olimpiady
Logomocja

Dzielnicowa Olimpiada Informatyczno - Językowa

Mistrz Klawiatury
.:: Scratch w SP4
Wprowadzenie
.:: Pogramowanie
Wprowadzenie

Instrukcje wyjścia i wejścia

Dane, typy danych, zmienne, stałe

Zwrotnica if
.:: Logomocja
Wprowadzenie

Przykładowe rysunki
.:: Arkusz kalkulacyjny
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja wykresów

Zadania
.:: Edytor tekstu
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja tabel

Wstawianie i edycja wykresów
.:: Wprowadzenie do logomocji

Logomocja jest to środowisko, które umożliwia min tworzenie rysunków za pomocą żółwia i odpowiednich komend. Pliki instalacyjne można pobrać z płyty dołączonej do podręcznika lub z Intenretu wpisując Logoocja download lub klikając tutaj
Podstawowe komendy w Logomocji

komenda definicja komendy uwagi
pokaż żółwia
schowaj żółwia
np idź na przód
idzie na przód o podaną ilość kroków, na przykład: np 50 - idzie na przód o 50 kroków
ws idź w tył
idzie w tył o podaną ilość kroków, na przykład: ws 50 - idzie w tył o 50 kroków
pod podnieś żółwia
podnosi żółwia. Po wpisaniu tej komendy i wykorzystaniu komendy np lub ws, żółw będzie przesuwał się, ale nie będzie rysował
opu opuść żółwia
komenda ta musi zostać zastosowana pi użyciu komendy pod, aby żółw z powrotem mógł rysować
ukp ustal kolor pisaka
żółw domyślnie rysuje w kolorze czarnym. Komenda ukp stosowana jest, gdy konieczne jest rysowanie w innym kolorze niż czarny oraz gdy chcemy zakolorować figurę na inny kolor niż czarny
ugp ustal grubość pisaka
żółw domyślnie rysuje kreski o grubości 1. Komenda ugp daje możliwość zmiany grubości pisaka na inny niż 1 oraz powrotu do grubości pisaka z powrotem na 1
cs czyść wszystko
czyści wszystko, co zostało dotychczas wyświetlone na monitorze
lw skręć żółwia w lewo o wybrany kąt
skręca żółwia w lewo o podany kąt, na przykład lw 45 skręca żółwia w lewo o kąt 45 stopni
pw skręć żółwia w prawo o wybrany kąt
skręca żółwia w prawo o podany kąt, na przykład pw 90 skręca żółwia w prawo o 90 stopni
powtórz x [wybrane komendy] powtórz x razy komenty, które znajdują się w nawiasie kwadratowym
przykład: powtórz 4 [ np 60 pw 90]Procedury w Logomocji

Procedura w Logomocji jest to pewna struktura, która umożliwia narysowanie dowolnego rysunku raz i wykorzystywanie go dowolną ilość razy bez konieczności rysowania go za każdym razem od nowa.

W środowisku Logomocja instnieją dwa typy procedur:

 • procedury bez parametru - są to procedury, które nie posiadają żadnych zmiennych, czyli wartości, za pomocą których możemy manipulować elementami budujących dany rysunek (np. kolorami, długością boków wybranych elementów tworzących rysunek). Oznacza to, że w treści procedury musimy określić dokładnie np. jaką długość, grubość i kolor mają proste bądź krzywe tworzące figury, jakim kolorem wypełniamy figurę, itp.
 • procedury z parametrem - są to procedury, które posiadają zmienne. W tym przypadku nie ma konieczności określania konkretnych wartości (np konkretnej długości boków, konkretnej grubości czy koloru pisaka; koloru wypełnienia figury).

  Przykład:
  Wystarczy jeżeli powiemy, że bok naszej figury ma długość :a i dopiero podczas wywoływania procedury wpisujemy liczbę, która określi nam długość tego boku.
 • Budowa procedury bez parametru

  oto nazwa
  już


  Słowo oto otwiera procedurę, w miejscu słowa nazwa musimy wpisać nazwę naszej procedury, a słowo już zakamyka naszą procedurę. Należy pamiętać, że nazwa naszej procedury NIE MOŻE zawierać żadnej spacji.  Przykład - procedura rysująca kwadrat:

  oto kwadrat
  powtórz 4 [np 60 pw 90]
  już  Przykład - procedura rysująca kwadrat:

  oto kwadrat2
  powtórz 4 [np 30 pw 90]
  już  Przykład - procedura rysująca kwadrat:

  oto kwadrat3
  np 45
  pw 90
  np 45
  pw 90
  np 45
  pw 90
  np 45
  pw 90
  już

  Uwaga

  Jak widać na pokazanych wyżej przykładach, każdy rysunek mozna wykonać na różne sposoby. Dlatego rozwiązania przykładowych rysunków przedstawione na stronie informatyki w SP4 stanowią jedynie propozycję rozwiązań. Jeżeli uczeń ma pomysł na inne poprawne rozwiązanie, będą one również honorowane. Warunkiem jest to, aby uczeń rozumiał treść przygotowanej przez siebie procedury.

  Jak zapisywać prace wykonane w logomocji?  Jeżeli uczeń korzysta z wersji DEMO logomocji, zapisywanie prac przy pomocy plik => zapisz jako nie jest możliwe. Wszystkie prace można zapisac natomiast w inny sposób. Jeżeli uczeń chce zapisać wyniki swojej pracy to WSZYSTKIE komendy i WSZYSTKIE procedury musi skopiować, wkleić do notatnika a dokument notatnika, do którego zostały wklejone komendy i procedury, należy zapisać w wybranym przez siebie miejscu (na dysku komputera lub na pendrivie).

  .::. Rok szkolny 2017/2018 .::.