-
.:: menu główne
strona główna

Regulamin pracowni komputerowej i przepisy BHP.:: Konkursy i olimpiady
Logomocja

Dzielnicowa Olimpiada Informatyczno - Językowa

Mistrz Klawiatury
.:: Scratch w SP4
Wprowadzenie
.:: Pogramowanie
Wprowadzenie

Instrukcje wyjścia i wejścia

Dane, typy danych, zmienne, stałe

Zwrotnica if
.:: Logomocja
Wprowadzenie

Przykładowe rysunki
.:: Arkusz kalkulacyjny
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja wykresów

Zadania
.:: Edytor tekstu
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja tabel

Wstawianie i edycja wykresów
.:: Mistrz Klawiatury

Ogólne zasady konkursu

  • "Mistrz klawiatury" jest konkursem dzielnicowym przeznaczonym dla uczniów z klas IV - VI
  • Składa się z dwóch etapów:
    • Etap I - szkolny, w którym mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z każdej klasy
    • Etpap II - dzielnicowy, w którym może wziąć udział maksymalnie 5 osób ze szkoły
  • Ze względu na dużą liczbę osób chętnych oraz wysoki poziom kandydatów, przeprowadza się eliminacje klasowe, z których wyłania się uczestników etapu pierwszego
  • Zadaniem uczniów jest przepisanie na komputerze przygotowanego wcześniej tekstu. Na eliminacje klasowe oraz na etap I tekst tekst przygotowany jest przez nauczyciela uczącego w danej szkole. Podczas etapu II uczniowie przepisują tekst przygotowany przez Orgnizatorów.
  • Na wynik końcowy składa się czas przepisania tekstu oraz ilość popełnionych błędów - im lepszy czas i mniejsza liczba błędów tym lepszy wynik

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w roku szkolnym 2016/2017 zostaną podane w chwili uruchomienia konkursu.

.::. Rok szkolny 2017/2018 .::.