-
.:: menu główne
strona główna

Regulamin pracowni komputerowej i przepisy BHP.:: Konkursy i olimpiady
Logomocja

Dzielnicowa Olimpiada Informatyczno - Językowa

Mistrz Klawiatury
.:: Scratch w SP4
Wprowadzenie
.:: Pogramowanie
Wprowadzenie

Instrukcje wyjścia i wejścia

Dane, typy danych, zmienne, stałe

Zwrotnica if
.:: Logomocja
Wprowadzenie

Przykładowe rysunki
.:: Arkusz kalkulacyjny
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja wykresów

Zadania
.:: Edytor tekstu
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja tabel

Wstawianie i edycja wykresów
.:: Dzielnicowa Olimpiada Informatyczno - Językowa

Pierwsza edycja Dzielnicowej Olimpiady Informatyczno - Językowej miejsce miała w roku szkolnym 2013/2014. Od tego czasu realizowana jest w każdym roku szkolnym. W roku 2016/2017 przewidziana jest IV edycja Olimpiady.Celem Olimpiady jest:

  • Rozwijanie zainteresowań uczniów nauką języka obcego, informatyki oraz technologii informatycznej.
  • Rozwijanie uzdolnień i umiejętności językowych uczniów w zakresie posługiwania się językiem angielskim.
  • Rozwijanie umiejętności z zakresu informatyki i technologii informatycznej w zakresie tworzenia i przetwarzania informacji.
  • Motywacja uczniów do doskonalenia sprawności językowych oraz do samodzielnego uczenia się języka, a także do doskonalenia sprawności wykorzystywania informatyki i technologii informatycznej.
  • Wzbogacenie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.


  • .::. Rok szkolny 2017/2018 .::.