-
.:: menu główne
strona główna

Regulamin pracowni komputerowej i przepisy BHP.:: Konkursy i olimpiady
Logomocja

Dzielnicowa Olimpiada Informatyczno - Językowa

Mistrz Klawiatury
.:: Scratch w SP4
Wprowadzenie
.:: Pogramowanie
Wprowadzenie

Instrukcje wyjścia i wejścia

Dane, typy danych, zmienne, stałe

Zwrotnica if
.:: Logomocja
Wprowadzenie

Przykładowe rysunki
.:: Arkusz kalkulacyjny
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja wykresów

Zadania
.:: Edytor tekstu
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja tabel

Wstawianie i edycja wykresów
.:: Wstęp do programowania

Lekcja 1

Temat: Czym jest komputer? Czym jest programowanie?


Czym jest komputer i przetwarzanie danych?

Komputer jest urządzeniem elektronicznym, którego zadaniem jest przetwarzanie danych i informacji. Oznacza to, że zadaniem komputera jest odpowiednie przerobienie otrzymanej danej na daną wyjściową. Zatem przetwarzenie danych jest procesem, który ma na celu pobranie danych, wprowadzenie ich do komputera i wygenerowanie danych wyjściowych.Proces przetwarzania danych może być przedstawiony za pomocą poniższego schematu:Przedstawiony powyżej proces można zaprezentować na przykładzie obliczania pola prostokąta. Danymi wejściowymi są miary obu boków, o których należy poinformować komputer, czyli w przypadku komputera PC, np. wpisać je z klawiatury - będzie to wprowadzenie danych do komputera. Przetwarzaniem będzie obliczenie przez komputer pola prostokąta, wygenerowanie wyniku i zaprezentowanie go na monitorze, co będzie stanowiło daną wyjściową.Czym hardware i software?

Hardware jest to materialna część komputera. Jest to cały sprzęt komputerowy.

Software jest oprogramowaniem części części komputera.Podział komputerów

Komputer to nie tylko znany wszystkim laptop czy PC. Istnieje wiele urządzeń, zwanych komputerami, których zadaniem jest przetwarzanie danych i informacji. Skutkuje to tym, że rodzajów komputerów jest wiele. Wśród nich można wymienić:


 • Komputery do użytku osobistego lub biurowego. Zaliczmy do nich komputery takie jak komputery PC, potocznie zwane komputerami stacjonarnymi, laptopy i Macintosh. Są to urządzenia, które najczęściej przychodzą na myśl, gdy mówi się o komputerach.
 • Część serwerów. "Część serwerów" oznacza, że nie każdy serwer jest komputerem. Jedna grupa serwerów to urządzenia, których zadaniem jest świadczenie usług na rzecz innych komputerów, np laptopów czy PC poprzez udostępnienie im pewnych zasobów, lub też są pośrednikami w wymianie danych. Jest to typowy hardware.
  Druga grupa serwerów to rodzaj programów komputerowych, czyli software, którego zadaniem jest udostępnianie zasobów (danych). Ta grupa serwerów nie jest komputerem, a jedynie jego oprogramowaniem.
 • Systemy wbudowane. System wbudowany to rodzaj komputera o niewielkich rozmiarach, wbudowany w urządzenie, którego celem jest serowanie innym urządzeniem - mechanicznym, elektrycznym lub elektronicznym.
  System wbudowany jest częścią większego urządzenia - nie jest urządzeniem niezależnym, tak jak na przykład laptop. Wspomaga on pracę takich urządzeń jak samochody, samoloty, rakiety, sprzęt medyczny, sprzęt pomiarowy, bankomaty, pralki, zmywarki, systemy alarmowe i wiele innych.
 • Jaki jest język komputera?

  Komputery, niezależnie od swojego rodzaju, nie rozumieją żadnego języka ludzkiego. Język komputera, w którym urządzenie to posługuje się, nazwany jest językiem maszynowym. Jest to język, w którym komputer przyjmuje wszystkie rozkazy i na tej podstawie je realizuje. Stanowi język naturalny każdego komputera . Język maszynowy jest ciągiem zer i jedynek. Zapis zero - jedynkowy nazwany jest kodem binarnym. Mówiąc inaczej, kod binarny jest to ciąg zer i jedynek, co stanowi język maszynowy.

  Czym jest program?

  Program to ciąg instrukcji (poleceń), które ma wykonać komputer, aby wykonać konkretne zadanie.

  Czym jest programowanie?

  Program to ciąg instrukcji (poleceń), które ma wykonać komputer, aby wykonać konkretne zadanie.

  Co wchodzi w skład procesu programowania?

  Program to ciąg instrukcji (poleceń), które ma wykonać komputer, aby wykonać konkretne
  Lekcja 2

  Temat: Systematyka programowania

  Programowanie niskopoziomowe i wysokopoziomowe

  Niskopoziomowe jest to rodzaj programowania, w którym wykorzystuje się język maszynowy lub assemblery

  Wysokopoziomowe to programowanie, w którym wykorzystuje się języki, których składnia zbliżona jest do naturalnego języka człowieka. Programy napisane w językach wysokopoziomowych potrzebują dodatkowych narzędzi, aby mogły działać zgodnie z przeznaczeniem.

  Generacje programowania

  Programowanie niskopoziomowe Pierwsza generacja

  Druga generacja
  Programowanie wysokopoziomowe Trzecia generacja

  Czwarta generacja

  Piąta generacja

  Pierwsza generacja - polega na programowaniu komputerów przy wykorzystaniu kodu binarnego.

  Druga generacja - polega na programowaniu komputerów przy wykorzystaniu asemblerów.

  Trzecia generacja - polega na programowaniu komputerów przy wykorzystaniu języków programowania, których składnia zbliżona jest do języka naturalnego człowieka.

  Czwarta generacja - polega na tworzeniu aplikacji za pomocą gotowych już elementów.

  Piąta generacja - do tej grupy należą języki stosowane do tworzenia programów, które wykorzystują sztuczną inteligencję lub systemy eksperckie.

  Czym jest paradygmat programowania?

  W programowaniu paradygmatem jest sposób organizacji kodu źródłowego (pojęcie to zostanie wyjaśnione w kolejnych rozdziałach) wraz ze sposobem, jaki zostanie użyty przez komputer, aby go zrealizować.

  Czym jest język programowania?

  Język programowania jest to sposób komunikowania się człowieka z komputerem.

  Czym jest kod źródłowy?

  Treść każdego programu nazwany jest kodem źródłowym.

  Inny podział programowania

  Języki kompilowane Język kompilowany to taki język wysokiego poziomu, którego kod źródłowy jest tłumaczony na język zrozumiały dla komputera.

  Taki proces nazywa się kompilacją
  Języki interpretowane Ich działanie polega na tym, że kod programu, podczas uruchamiania jest wczytywany, interpretowany i wykonywany przez interpreter języka.

  Procesu interpretacji dokonuje odpowiedni program - interpreter.

  Czym jest kod wynikowy?

  Po procesie kompilacji otrzymujemy kod wynikowy, czyli taki kod, który komputer może uruchomić i odczytać.

  Czym jest kompilator?

  Do procesu kompilacji potrzebny jest odpowiedni program, czyli kompilator.

  Czym jest konsolidacja?

  Może zdarzyć się tak, że w celu zapewnienia właściwego działania programu, należy połączyć kilka elementów w jedno. Proces takiego łączenia nazywa się konsolidacją.

  Czym jest konsolidator?

  Program dokonujący konsolidacji
  Lekcja 3

  Temat: Biblioteki i środowiska programistyczne - pierwsze starcie

  Wprowadzenie

  W celu napisania programu komputerowego, oprócz przedstawionych wcześniej wiadomości, potrzebne są odpowiednie narzędzia. Takimi narzędziami, które przychodzą programistą z pomocą są środowiska programistyczne i biblioteki.

  Na rynku istnieje wiele środowisk programistycznych. Omówienie każdego z nich z osobna byłoby zadaniem mijającym się z celem niniejszego opracowania. Nie ma ono również charakteru przeglądu istniejących środowisk. Byłoby to powtórzeniem już istniejących zestawień cech charakterystycznych - istnieją bowiem strony internetowe, z których można pobrać wiele środowisk i na tych stronach już są informacje charakterystyczne dla każdego z nich.

  W tym miejscu przedstawione zostaną zagadnienia bardzo podstawowe.

  Biblioteki programistyczne - pojęcie

  Pojęcie biblioteki kojarzy się ze zbiorem książek, gazet, magazynów, czasopism, broszur i wiele innych. Biblioteka to "instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych.

  Czapnik G., Podręczny słownik bibliotekarza, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2011, s. 36.

  W programowaniu biblioteka posiada podobną ideę do tej przedstawionej w definicji powyżej. Biblioteka programistyczna jest to plik zawierający podprogramy, dane i typy danych czy też funkcje.

  Biblioteki programistyczne dostarczają gotowych zbiorów Oznacza to, że programista nie musi koncentrować się na ich tworzeniu, w celu realizacji głównego zadania programu. Importuje się je za pomocą odpowiednich konstrukcji programistycznych do treści programu.

  Środowisko programistyczne

  Środowisko programistyczne jest narzędziem służącym programiście do pisania programów. Zawiera ono w sobie edytor tekstu i - w przypadku języków kompilowanych - kompilator i konsolidator. Ze względu na to, że takie środowisko programistyczne łączy ze sobą kilka podprogramów, nazywa się zintegrowanym środowiskiem programistycznym.

  Jak wspomniano wcześniej, środowisk programistycznych na rynku istnieje bardzo dużo. Na stronach internetowych oferujących możliwość pobrania środowiska programistyczne znajdują się również krótkie ich opisy. Dlatego tutaj nie zostanie wykonany przegląd środowisk.

  Należy pamiętać, że wiele oprogramowani, o których mowa to środowiska profesjonalne, które związane są z wysokimi opłatami licencyjnymi. Istnieją jednak takie, które dostępne są bez konieczności płacenia za nie.

  Do oprogramowani, które można pobrać legalnie bez ponoszenia żadnych kosztów. Wśród nich znajdują się min:
  . Dev C++
  . Code::Blocks
  . NEtBeans
  . Qt Creator

  Na potrzeby realizacji nauki programowania stosowany będzie program o nazwie Dev-C++, w wersji 5.11.

  Instalacja oprogramowania nie stanowi dużej trudności. Należy pobrać z dowolnej strony plik instalacyjny. Kiedy zapisze się on na dysku twardym komputera, podwójne kliknięcie na pobrany plik spowoduje uruchomienie procesu instalacje. Konieczne jest postępowanie z zapytaniami instalatora, do których należy:

  . Wybór języka menu
  . Akceptacja warunków licencji
  . Wybór komponentów
  . Wybór katalogu, w którym będzie zainstalowany program
  . Rozpoczęcie i zakończenie właściwego procesu instalacji

  .::. Rok szkolny 2017/2018 .::.