-

Wycieczka klas siódmych

17 października uczniowie klas 7a, 7b, i 7c uczestniczyli w jednodniowej wycieczce edukacyjno - krajoznawczej. Pierwszym celem podróży było Sanktuarium w Niepokalanowie, gdzie uczniowie zwiedzili Muzeum Św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz podziwiali Panoramę 1000-letnich dziejów Polski. Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w domu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Zwieńczeniem wyprawy był spacer po Kampinosie zakończony ogniskiem z pieczeniem kiełbasek. Przepiękna pogoda i okoliczności przyrody sprawiły, że wycieczka była bardzo udana.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


7b na spotkaniu z Panią Hanną Etemadi

14 listopada 2017 r. uczniowie klasy VII B wzięli udział w spotkaniu z reżyserką filmów dokumentalnych dotyczących pokolenia Polski Walczącej Hanną Etemadi, która opowiedziała o swojej twórczości w kontekście zatrzymania pamięci o minionych czasach. Spotkanie zostało połączone z projekcją filmu "Śpiew Syreny". Opowiadał o Krystynie Krahelskiej, poetce, sanitariuszce przynależącej do AK i ZWZ, która pozowała autorce pomnika warszawskiej syrenki. Uczniowie uczestniczyli w tej niecodziennej lekcji historii w wielkim skupieniu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Innowacja informatyczna w SP4 (klasy 7)

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej Nr 4 rozpoczęto realizację innowacji pedagogicznej z informatyki, skierowaną do uczniów klas siódmych. W ramach lekcji uczniowie poznają podstawowe zagadnienia związane z programowaniem i tworzą swoje pierwsze programy komputerowe.

Dla wielu uczniów programowanie okazało się prostym i ciekawym zadaniem, co widać w osiąganych przez nich wynikach.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć klasy 7a
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć klasy 7b
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć klasy 7c


Mikołajki w klasie 7b

6 grudnia odbyły się w klasie 7B klasowe Mikołajki. Klasa wspólnie przy jednym stole dzieliła się ze sobą radością opowiadając w jaki sposób każdy będzie spędzał święta. Prezenty sprawiły nam mnóstwo radości.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Mikołajki w klasie 7c

6 grudnia odbyły się w klasie 7C klasowe Mikołajki. W myśl powiedzenia " Każdy może zostać Świętym Mikołajem" uczniowie obdarowali się wzajemnie prezentami. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Szkoda, że następne Mikołajki dopiero za rok.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Uczennice klas siódmych podczas konkursu

Dnia 14 lutego 2018 odbył się ostatni etap konkursu Mistrz Klawiatury, w którym wzięły udział dwie uczennice naszej szkoły - Iga Barańczak z klasy 7a oraz Maja Plasota z klasy 7c. Konkurs zakończył się suckesem dla naszych przedstawicielek. Serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


DZIEŃ KOBIET W KLASIE 7C

Z okazji Dnia Kobiet chłopcy z klasy 7c przygotowali dla swoich koleżanek i wychowawczyni niespodziankę. Oprócz upominków i kwiatów dziewczynki miały okazje wziąć udział w przygotowanych przez kolegów zabawach i quizach.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


WYCIECZKA DO MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - 7c

23 marca uczniowie klasy 7c uczestniczyli w lekcji muzealnej "Powstańczy dzień powszedni" organizowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Na lekcji uczniowie mieli okazję poznać życie codzienne żołnierzy i ludności cywilnej w walczącej Warszawie, czy dowiedzieć się, jakie były warunki bytowe i potrzeby życiowe warszawiaków. Zdobywanie wiedzy ułatwiło zastosowanie różnorodnych formuł prowadzenia lekcji, takich jak rozmowa nauczająca, praca nad tekstami źródłowymi oraz kreatywne zadania, np. tworzenie powstańczych pamiętników, czy przejście kanałami.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


PROGRAM INNOWACJI Z BIOLOGII "CZŁOWIEK ROZEBRANY"

czyli fascynujący świat ciała i fizjologii człowieka

Innowacja biologiczna w klasach 7

Innowacja przeznaczona jest dla uczniów klas 7 w wymiarze 1 godziny zajęć tygodniowo. Programem objęto trzy zespoły klasowe. W ramach programu uczniowie przede wszystkim rozwijali umiejętności badawcze oraz umiejętność obserwacji ukierunkowanej na badany problem.

1. Rozwijanie umiejętności badawczych polegało na zaplanowaniu, przeprowadzeniu i opisie doświadczeń. Sformułowaniu pytań badawczych, hipotez, rozróżnianiu próby badawczej i kontrolnej, wyciąganiu wniosków na podstawie uzyskanych wyników oraz umiejętności dokumentowania swojej pracy.

Uczniowie pracując w stałych grupach wykonywali doświadczenia tematycznie powiązane z aktualnie realizowaną podstawą programową. W trakcie zajęć uczniowie przeprowadzili i opisali 50 doświadczeń.

Doświadczenia dotyczyły:
- funkcji skóry, rozmieszczenia receptorów w skórze i ich adaptacji na dotyk, temperaturę otoczenia, odczuwanie ciepła i zimna przedmiotów. (zestaw 6 doświadczeń)
- badania roli składników chemicznych kości (zestaw 3 doświadczeń)
- wykrywania składników pokarmowych w produktach spożywczych (zestaw 5 doświadczeń)
- trawienia składników pokarmowych i związanych z tym procesem obecności enzymów trawiennych (2 doświadczenia)
- krążenia krwi oraz wpływu różnych czynników na jego funkcjonowanie (zestaw 6 doświadczeń)
- mechanizmu wentylacji płuc oraz związku pojemności płuc z trybem życia
(zestaw 7 doświadczeń) - badania odruchów wrodzonych i nabytych (zestaw 4 doświadczeń)
- wyznaczania pola widzenia, działania narządów zmysłów oraz wpływu różnych czynników na ich funkcjonowanie. (2 zestawy po 7 doświadczeń )
- wpływu uzależnień na organizm człowieka (zestaw 3 doświadczeń)

2. Rozwijanie umiejętność obserwacji ukierunkowanej na badany problem. Uczniowie realizowali projekty badawcze i zadaniowe oraz wykonywali symulacje.

- "Co skóra mówi o naszym zdrowiu?"
- "Rodzaje fenotypów skóry oraz zdrowotne konsekwencje z nadmiernego korzystania promieniowania UV i solariów"
- Obliczanie indeksu masy ciała.
- "Złote zasady odżywiania"
- "Moda na piękne ciało"
- "Moda na ozdabianie ciała"
- "Wpływ systematycznego wysiłku fizycznego na układy wewnętrzne człowieka"
- "Doping jako zagrożenie zdrowia"
- "Zdrowie w roli głównej"
- "Północ kontra południe czyli pojedynek diety śródziemnomorskiej i nordyckiej"
- "Stres - wróg organizmu"

3. Rozwijanie umiejętność obserwacji mikroskopowej. Uczniowie prowadzili obserwację budowy komórek, tkanek oraz narządów ciała człowieka korzystając z preparatów trwałych.

- "Ciało człowieka pod mikroskopem"

4. Rozwijanie umiejętności posługiwania się narzędziami diagnostycznymi oraz analizy podstawowych wyników badań.

- Badanie pojemności płuc przy pomocy spirometru
- Badanie ciśnienia krwi
- Osłuchiwanie pracy serca stetoskopem
- Pomiar wagi i wzrostu ciała
- Analiza wyników krwi i moczu

5. Ćwiczenie umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

- Ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
- Sposoby udzielania pierwszej pomocy przy urazach aparatu ruchu.
- Sposoby udzielania pierwszej pomocy przy oparzeniach, krwotokach i omdleniach.

6. Tworzenia modeli pomocy dydaktycznych.

Uczniowie wykonali pomoce dydaktyczne: model komórki, model neuronu, model naczynia krwionośnego, model płuc w celu lepszego zrozumienia zasad funkcjonowania poszczególnych narządów.

7. Tworzenia własnych treści poprzez zastosowanie technologii informatycznej.

Uczniowie są autorami ulotek, prezentacji, plakatów oraz cyku przestrzennych prac plastycznych zachęcających społeczność szkolną do zachowań zdrowotnych w odniesieniu do poszczególnych narządów ciała człowieka.

8. Wcielanie się w rolę .

Podczas zdobywania wiedzy o higienie poszczególnych układów ciała człowieka uczniowie wcielali się w role pacjenta, profilaktyka, lekarza.

9. Zespołowe zadania konkursowe wykorzystujące alfabetyczną znajomość zagadnienia.

- "ABC nauk biologicznych" - "ABC lekarzy specjalistów" - "Sylabus ciała"

10. Wykorzystanie różnych źródeł wiedzy.

Zdobywanie wiedzy i umiejętności w oparciu o zasoby sieci Internet, filmy edukacyjne, artykuły prasowe, książki popularnonaukowe, prezentacje autorskie nauczyciela przedmiotu oraz praca z tekstem publicystycznym.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zajęć związanych z krążeniem

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zajęć związanych z narządami zmysłów

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zajęć związnych z odżywianiem

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zajęć związanych z pierwszą pomocą

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć związanych z pomocami dydaktycznymi

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z zajęć związanych ze skórąSzkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2017/2018