Rada Rodziców w Szkole Podstawowej Nr 4

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców - p. Izabela Limanowska
Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców - p. Joanna Butkowska
Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców - p. Agnieszka Grochala - Stec
Sekretarz - p. Monika Rucikowska
Skarbnik - p. Monika Patrzyk
Komisja rewizyjna - p. Marzena Domeradzka - Mazur , p. Marta Konrad

Kontakt do Rady Rodziców:

rrsp4@onet.pl

Składki na Radę Rodziców prosimy przekazywać do skarbników w swoich klasach. Pozostałe wpłaty: Bank PKO BP 58 1020 1055 0000 9702 0380 8060