-

"Ratujemy i Uczymy Ratować"

Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" prowadzony jest w Szkole Podstawowej nr 4 nieprzerwanie od 2010 roku i skierowany jest do klas I-III w szkołach podstawowych.

W semestrze zimowym roku szkolnego 2017/2018 Szkoła Podstawowa nr 4 siódmy rok brała udział w akcji rozpowszechniania wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia miały miejsce dzięki materiałom i manekinom do wykonywania resuscytacji krążeniowo- oddechowej otrzymanym w 2010 roku przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka.

W semestrze zimowym roku szkolnego 2017/2018 w zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zaangażowano 180 uczniów. Zajęcia prowadziła Anna Tarczałowicz.


Lekcja z udzielania pierwszej pomocy w I e

W październiku odbyło się w naszej klasie spotkanie w czasie, którego dzieci mogły poczuć się jak mali ratownicy. Dzieci poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w czasie zasłabnięć. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem pani Ani mogły samodzielnie wykazać się praktyczną znajomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzętem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów alarmowych.

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych. Była to doskonała lekcja - połączenie zabawy z przekazywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoceniony efekt - ratowanie życia. Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Nauka udzielania pierwszej pomocy w klasie 3h

Na zajęciach omówiono schematy bezpiecznego podchodzenia do poszkodowanego, oceny przytomności, wezwania pomocy, metody udrażniania dróg oddechowych, resuscytację krążeniowo-oddechową, pozycję bezpieczną ustaloną oraz sposoby ewakuacji. Praktyczne zajęcia na fantomie bardzo spodobały się uczniom. Zajęcia te przeprowadziła Pani Anna Tarczałowicz.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


2a uczy się pierwszej pomocy

6 listopada do naszej klasy przyszła pani Ania z niezwykłym gościem "Anią". " Ania" jest lalką do nauki wykonywania masażu serca. Na początku pani opowiedziała nam historię o małej Ani. Później dowiedzieliśmy się jak należy zachować się w nagłych wypadkach i jak pomóc osobie, która jest nieprzytomna. Na koniec każdy z nas wykonał "Ani" masaż serca i wypróbował bezpieczne ułożenie rannego kolegi lub koleżanki. To były bardzo ciekawe i potrzebne zajęcia.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Nauka pierwszej pomocy przedmedycznej w klasie 1C

Każdy z nas może stać się świadkiem wypadku lub nagłego zachorowania, które będzie stanowiło zagrożenie dla zdrowia lub życia osoby poszkodowanej. Ponieważ czas niezbędny na przybycie pierwszych zespołów ratunkowych to co najmniej kilka minut, bardzo ważne jest podjęcie właściwych działań mających na celu podtrzymanie życia lub zminimalizowanie niekorzystnych skutków zdarzenia.

7 listopada 2017r. uczniowie z klasy 1c mieli zajęcia dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej.  Omówiono na nich sposób  bezpiecznego podchodzenia do poszkodowanego, ocenę przytomności, metody udrażniania dróg oddechowych, resuscytację krążeniowo-oddechową, pozycję bezpieczną,  sposoby ewakuacji  itd. . Na koniec każdy z uczniów wykonał na fantomie "Ania" masaż serca i wypróbował bezpieczne ułożenie rannego. To były bardzo  potrzebne zajęcia.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Zajęcia z pierwszej pomocy w klasie 3G

Dnia 07.11.2017 w klasie 3G odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy przedlekarskiej prowadzone przez p. Anię Tarczałowicz. Podczas zajęć, dzieci poznały historię powstania fantoma małej Ani, nauczyły się udzielania pierwszej pomocy oraz techniki wykonywania resustytacji oddechowo-krążeniowej. Miały również okazję wypróbować na sobie nawzajem wszystkich umiejętności, których nauczyły się podczas zajęć. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęćSzkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2017/2018