Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego znajduje się tutaj

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej znajduje się tutaj

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 znajdują się tutaj

Informacja dotycząca utworzenia w roku szkolnym 2021 / 2022 klasy matematycznej

Informacja znajduje się tutaj

Rekrutacja do klasy IV oddziału sportowego na rok szkolny 2021/2022

Informacja dyrektora szkoły tutaj

Regulamin rekrutacji znajduje się tutaj

Harmonogram rekrutacji do klas sportowych znajduje się tutaj

Wzór podania rodzica znajduje się tutaj

Wzór oświadczenia rodzica znajduje się tutaj

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do szkół ponadpodstawowych

Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Ustalony przez ministra harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Komunikat MEiN
Terminy rekrutacji
Harmonogram działań kandydata