Rekrutacja do klas sportowych

Regulamin rekrutacji do klas sportowych znajduje się tutaj

Rekrutacja do klasy IV oddziału sportowego na rok szkolny 2019/2020

Regulamin rekrutacji do klas sportowych w roku szkolnym 2019/2020 znajduje się tutaj

Harmonogram rekrutacji do klas sportowych w roku szkolnym 2019/2020 znajduje się tutaj

Wzór podania rodzica znajduje się tutaj

Wzór oświadczenia rodzica znajduje się tutaj

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH I ODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZK. 2019/2020

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie zaprasza rodziców i dzieci /rocznik 2013 i 2012/ na Dzień Otwarty 19 lutego 2019 r. ( wtorek ) o godz. 18.00. W programie spotkanie z dyrektorem szkoły na sali gimnastycznej oraz zwiedzanie bazy szkoły. Informacje dotyczące rekrutacji (harmonogram, zasady oraz kryteria rekrutacji) znajdą Państwo na stronie Biura Edukacji pod adresem pod adresem http://www.edukacja.warszawa.pl

Zasady krekrutacji do oddziałów przedszkolnych znajdują się tutaj

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych znajdują się tutaj

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych znajduje się tutaj
Zasady rekrutacji do klas pierwszych znajdują się tutaj

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych znajdują się tutaj

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych znajdują się tutaj

Informacja dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 znajdują się tutaj oraz tutaj

Pismo Kuratora Oświaty znajduje się tutaj