Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce - obowiązują od roku szkolnego 2019/2020

Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce w klasach IV - VI:

1. średnia ocen : 5,30
2. zachowanie: wzorowe

Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce w klasach VII - VIII:

1. średnia ocen : 5,00
2. zachowanie: wzorowe