regulamin sali gimnastycznej

1. Do szatni wchodzimy po przerwie ( w szatni mogą znajdować się wyłącznie osoby mające zajęcia sportowe).
2. W szatni nie zostawiamy cennych rzeczy.
3. Dbamy o ład i porządek.
4. Osoba wychodząca ostatnia z szatni jest zobowiązana do jej zamknięcia (klucz u nauczycieli w-f).
5. Na salę wchodzimy tylko z opiekunem dorosłym.
6. Do zajęć przystępujemy w stroju sportowym (obuwie sportowe, krótkie spodenki i koszulka).
7. Podczas przerwy nie wchodzimy na salę.
8. Na sali wykonujemy polecenia nauczyciela, nie korzystamy z przyrządów i przyborów bez jego zgody.
9. Dbamy o sprzęt sportowy i mienie szkolne.
10.Negatywne zachowanie lub wypadki zgłaszamy natychmiast nauczycielowi.
11. Osoby użytkujące salę ponoszą odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody.

Każdy rodzaj sportu niesie ze sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom – to wszystko należy do cnót sportowca.

Arkadiusz Gołaś - polski siatkarz i olimpijczyk

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i osiąść na laurach to klęska.

Józef Piłsudski