•                                    RADA RODZICÓW                                                  PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4

    •  

      Prezydium Rady Rodziców

            Przewodniczący:  p. Izabela Limanowska 

        Wiceprzewodnicząca: p. Agnieszka Grochala - Stec

               Wiceprzewodnicząca: p. Agnieszka Rutkowska - Korbik

            Skarbnik: p. Monika Patrzyk

             Sekretarz: p. Agata Zwolińska


     Komisja Rewizyjna

     p. Hubert Bielecki , p. Marzanna Domeradzka - Mazur


     e-mail: 

     rrsp4warszawa@gmail.com


     Numer konta Rady Rodziców 

     Bank PKO BP 58 1020 1055 0000 9702 0380 8060