-

Dyrektor: mgr Ewa Gerełło

Przyjmuje interesantów po telefonicznym uzgodnieniu
22 662 67 80
Wicedyrektor: mgr Janusz Gutkowski

Wicedyrektor: mgr Ewa Koszowska
Dyrekcja przyjmuje interesantów po wcześniejszym umówieniu wizyty


Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2019/2020