-
.:: menu główne
strona główna

Regulamin pracowni komputerowej i przepisy BHP.:: Konkursy i olimpiady
Logomocja

Dzielnicowa Olimpiada Informatyczno - Językowa

Mistrz Klawiatury
.:: Scratch w SP4
Wprowadzenie
.:: Pogramowanie
Wprowadzenie

Instrukcje wyjścia i wejścia

Dane, typy danych, zmienne, stałe

Zwrotnica if
.:: Logomocja
Wprowadzenie

Przykładowe rysunki
.:: Arkusz kalkulacyjny
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja wykresów

Zadania
.:: Edytor tekstu
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja tabel

Wstawianie i edycja wykresów
.:: Edytro tekstu - wstawianie i edycja wykresów

Słowo wstępu

Wykres jest to graficzna forma przedstawiania danych. Wykresy tworzy się w celu czytelniejszego zaprezentowania danych. Wykresy popularne są w wielu dziedzinach. Z tych względów warto jest dobrze opanować metody ich edycji.


Wykres przedstawia najczęściej dane liczbowe, którym na wykresie odpowiadają słupki, linie czy fragmenty koła.


W tym miejscu opisana została metoda wstawiania i edycji wykresów w LibreOffice Writer, ponieważ z tego programu uczniowie korzystają uczniowie podczas zajęć komputerowych w szkole. Właściwe opanowanie edycji wykresów w jednym z programów z pakietu LibreOffice spowoduje, że uczeń nie będzie miał problemów z edycją wykresów w innych programach z pakietu.


Wstawianie wykresów w innych edytorach tekstu wygląda inaczej w zależności od wersji arkusza. Jeżeli zaistnieje konieczność zastosowania innej wersji edytora tekstu, w celu odnalezienia miejsca, z którego wstawia się wykres, należy skorzystać z pomocy programu lub z informacji zawartych w Internecie. Natomiast edycja wykresów jest bardzo podobna.


Przykładowe zadanie wraz z rozwiązaniem

Wstaw wykres i dokonaj jego edycji dla poniższych danych.KLASY ŚREDNIE
8a 3,54
8b 5,25
8c 4,21
8d 4,85

Rozwiązanie zadania znajduje się tutaj


.::. Rok szkolny 2017/2018.::.
Informatyka w SP4
-
.:: menu główne
strona główna

Regulamin pracowni komputerowej i przepisy BHP.:: Konkursy i olimpiady
Logomocja

Dzielnicowa Olimpiada Informatyczno - Językowa

Mistrz Klawiatury
.:: Scratch w SP4
Wprowadzenie
.:: Pogramowanie
Wprowadzenie

Instrukcje wyjścia i wejścia

Dane, typy danych, zmienne, stałe

Zwrotnica if
.:: Logomocja
Wprowadzenie

Przykładowe rysunki
.:: Arkusz kalkulacyjny
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja wykresów

Zadania
.:: Edytor tekstu
Wprowadzenie

Wstawianie i edycja tabel

Wstawianie i edycja wykresów
.:: strona główna

Witamy na stronie informatyki i zajęć komputerowych Szkoły Podstawowej Nr 4 w Warszawie.

Niniejsza strona ma służyć ulepszeniu pracy na zajęciach komputerowych w klasach IV - VI. W jej treści znajdą się szczegółowe informacje dotyczące konkursów oraz materiały dla uczniów, chcących rozwijać swoje zainteresowania związane z zastosowaniem komputerów.

Strona rozwijana będzie na bieżąco i zawierać będzie materiały oraz zadania dodatkowe dla osób chętnych.

Zachęcamy uczniów do udziału w konkursach infromatycznych oraz do rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w zakresie zastosowania komputerów.

W przypadku pytań, wątpliwości oraz sugestii można zwracać się do nauczyciela technologii infromacyjnej - Ilony Lewandowskiej.


Innowacja informatyczna

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej Nr 4 prowadzona jest innowacja informatyczna, której głównym celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów o zagadnienia związane z programowaniem.

Materiały potrzebne do przygotowania się na kolejne lekcje innowacji będą na bieżąco zamieszczane w dziale "Programowanie".

.::. Rok szkolny 2017/2018 .::.