-


Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
w Szkole Podstawowej Nr 382

4 września 2017 roku

Klasy IV-V - godz. 8:00
Klasy I-III - godz. 9:30
Klasy 0 - godz. 11:00 (w salach lekcyjnych)

Obowiązuje strój galowy


Wakacyjny Konkurs Fotograficzny
"Moje Wakacje"

Regulamin Wakacyjnego Konkursu Fotograficznego "Moje Wakacje".


Lato w mieście

Lato w mieście w Sp 4 organizowane będzie w pierwszym terminie wakacji, tj. 26.06-28.07.2017. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4, uczeszczający do szkoły przy ulicy Walerego Sławka 9, uczęszczają na "Lato w mieście" w budynku przy ulicy Walerego Sławka 9. Uczniowie uczeszczający do Szkoły Filialnej SP 4 przy ulicy Konińskiej 2, uczęszczają na "Lato w mieście" w budynku przy ulicy Konińskiej 2.

7-9 dyżur
7-15 zajęcia właściwe
15-17 dyżur

Opłaty za obiady (7 zł dziennie) proszę wpłacić na konto pani Ewy Kuchny - ajent Nr rachunku 18102010550000920200212944

Karta uczestnika znajduje się do pobrania tutaj


XII edycja Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych
po raz kolejny w naszej szkole - projekt pt.
OD OBRAZKA DO SŁOWA TOCZY SIĘ ROZMOWA

Nasza szkoła po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na realizację projektu złożonego w ramach XII edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. Projekt pod tytułem "Od obrazka do słowa toczy się rozmowa" realizowany jest w Szkole Filialnej przy ul. Konińskiej 2. Zajęcia odbywają się w czwartki od godziny 16:15 do 17:00. Warsztaty przeznaczone są dla 12 uczniów wielojęzycznych i odmiennych kulturowo, z klas I-IV Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie, przejawiających trudności w nabywaniu języka polskiego jako obcego. Uczestnicy zwiększą zasób słownictwa czynnego i biernego, poznają zasady gramatyki języka polskiego oraz zapoznają się z kulturą i obyczajowością Polski. W ramach zajęć uczestnicy przygotują między innymi mapy myśli, ilustrowany słownik języka polskiego oraz wystawę, a na zakończenie wezmą udział w konkursie wiedzy o języku polskim i Polsce.


"Szkolny Klub Sportowy" - ogólnopolski program sportowy

Nasza szkoła bierze udział w programie "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży w roku 2017 poprzez organizację bezpłatnych sportowych zajęć pozalekcyjnych, którego organizatorem w województwie mazowieckim jest Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.


Rekrutacja do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na rok szk.2017/2018 odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Harmonogram, kryteria i zasady naboru dostępne są na stronie http://edukacja.warszawa.pl/


Uchwały podjęte przez Radę m. st. Warszawy dotyczące szkoły

Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej przy ul. Konińskiej 2 - Uchwała

Uchwała w sprawie założenia Szkoły Podstawowej Nr 382 - Uchwała


Reforma oświaty

Informacje dotyczące reformy oświaty znajdują się tutaj

Więcej informacji dotyczących reformy znajduje się tutaj


Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce

Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce w klasach IV - VI w roku szkolnym 2016/2017:
1. średnia ocen : 5,30
2. zachowanie: wzorowe


W szkole istnieje możliwoœść uzyskania stypendium szkolnego dla uczniów klas I-VI

Warunkiem uzyskania stypendium jest kryterium dochodowe w wysokośœci 514 zł na osobę w rodzinie.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne należy liczyć bez wliczania świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), tzw. Program „Rodzina 500+”.

Od roku szkolnego 2016/2017 stypendia szkolne będą przyznawane w formie jednej decyzji administracyjnej obejmującej cały rok.

Wszelkie informacje oraz druki wniosków dostępne będą w pierwszym tygodniu września u pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar, w pokoju pedagoga przy ul. Walerego Sławka 9 (gabinet przy pokoju nauczycielskim).

Wnioski można pobrać ze strony Biura Edukacji pod adresem http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i


Wizyta Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz w szkole przy ul. Konińskiej 2

3 października 2016 roku budynek szkoły przy ul. Konińskiej 2 odwiedziła Pani Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. W odwiedzinach towarzyszyli jej: Burmistrz Dzielnicy Ursus Pani Urszula Kierzkowska, Zastępcy Burmistrza Pan Wiesław Krzemień i Pan Kazimierz Sternik oraz Radna Dzielnicy Ursus Pani Jolanta Dąbek.
Pani Dyrektor Ewa Gerełło wraz z Panią Wicedyrektor Bogumiłą Wodyńską i Panią Wicedyrektor Agnieszką Jasitczak-Wolską oprowadziły gości po nowym skrzydle szkoły, gdzie można było obejrzeć nowoczesną pełnowymiarową halę sportową oraz sale lekcyjne.

W czasie zajęć Pani Prezydent z ogromną przyjemnością spotkała się z uczniami i nauczycielami. Z ciekawością i wielkim zainteresowaniem oglądała gazetki tematyczne wykonane przez uczniów. Przeprowadziła również rozmowy z uczniami i nauczycielami. Wzięła także udział w zajęciach wychowania fizycznego klasy 4c grając z nimi w siatkówkę.
A na koniec dokonała pamiątkowego wpisu do kroniki szkolnej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2016/2017