-

Opłaty za udział w akcji:
a) za opiekę wynosi 10 zł dziennie;
nr konta: 76 1030 1508 0000 0005 5030 3078

b) za wyżywienie 10 zł dziennie;
nr konta: 18 1020 1055 0000 9202 0021 2944

Prosimy wydrukować kartę uczestnika ze stront internetowej:
warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl , dokonać opłaty, dołączyć potwierdzenie i włożyć do pudełka z napisem "Lato w mieście" w przedsionku szkoły. Bez załączonego potwierdzenia opłaty, niestety karta nie zostanie przyjęta.

Dokumenty można składać w godzinach od 08.00 do 17.00 w terminie do 19.06.2020. do godz. 14.00.

Dodatkowy termin składania dokumentów przedłużono do dnia 26.06.2020 do godziny 12:00

Harmonogram dnia "Lata w Mieście":
- dyżur - 7:00-9:00
- zajęcia właściwe - 9:00-15:00
- dyżur - 15.00-17.00


Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2019/2020