Godziny pracy logopedów

Logopeda mgr Ewa Dąbrowska - Mosek (gabinet logopedyczny sala 27A)

Poniedziałek 8:00 - 12:00
Wtorek 8:00 - 12:00
Środa 8:00 - 13:00
Czwartek 9:00 - 14:00
Piątek 9:00 - 13:00

Logopeda mgr Agnieszka Tarczyńska - Płatek (gabinet logopedyczny sala 23A)

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Dla rodziców

Regulamin uczęszczania na zajęcia terapii logopedycznej

10 zasad domowej profilaktyki logopedycznej

Jakie są wady wymowy?

Jak rozwija się mowa

Jakie są przyczyny zaburzeń mowy?

Zadania logopedy

Znaczenie mowy w dojrzałości szkolnej i nauce

Zalecenia dotyczące nowoczesnej profilaktyki

Ćwiczenia dykcyjne

Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne

Ćwiczenia oddechowe - język i żuchwa

Gimnastyka buzi i języka

O roli oddychania i ćwiczeń oddechowych w mowie

Jak usprawnić mowę dziecka?

Zasady kwalifikowania dziecka na zajęcia logopedyczne:

Posiadanie opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w której zawarte są wskazania do podjęcia terapii logopedycznej w szkole. Kwalifikowanie pozostałych uczniów w oparciu o wyniki wstępnych badań przesiewowych mowy. Uczniowie objęci opieką logopedyczną są diagnozowani poprzez:
- badania indywidualne,
- wywiady z rodzicami,
- konsultacje specjalistyczne (lekarskie, psychologiczne, pedagogiczne).
Zajęcia logopedyczne odbywają się w formie ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny oraz ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę. Powszechnie wiadomo, że terapia dziecka z wadą wymowy wymaga wielu żmudnych ćwiczeń, dlatego w czasie zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne oraz programy multimedialne wspomagające terapię logopedyczną. Programy, które uatrakcyjniają i uprzyjemniają terapię, a przede wszystkim zwiększają motywację dzieci do ćwiczeń.
Praca logopedy wiąże się ze stałą współpracą z rodzicami dziecka, którzy codziennie wspomagają oddziaływania logopedyczne poprzez utrwalanie w domu zaleconych ćwiczeń.
Systematyczność w terapii jest bardzo ważna i skuteczna, warunkuje osiągnięcie oczekiwanego efektu. Poprawna wymowa daje dziecku większą szansę na sukces szkolny ma wpływ na procesy percepcyjne, w szczególności na naukę czytania i pisania.