-

Godziny pracy logopedów

  Logopeda mgr Ewa Dąbrowska - Mosek
  (gabinet logopedyczny sala 27A)

 • Poniedziałek
 • Wtorek
 • Środa
 • Czwartek
 • Piątek

   Logopeda mgr Agnieszka Tarczyńska - Płatek
  (gabinet logopedyczny sala 23A)


 • Poniedziałek
 • Wtorek
 • Środa
 • Czwartek
 • Piątek


Jak usprawnić mowę dziecka?

Zasady kwalifikowania dziecka na zajęcia logopedyczne:

Posiadanie opinii z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej,
w której zawarte są wskazania do podjęcia terapii logopedycznej w szkole. Kwalifikowanie pozostałych uczniów
w oparciu o wyniki wstępnych badań przesiewowych mowy. Uczniowie objęci opieką logopedyczną są diagnozowani poprzez:

 • badania indywidualne,
 • wywiady z rodzicami,
 • konsultacje specjalistyczne (lekarskie, psychologiczne, pedagogiczne).

Zajęcia logopedyczne odbywają się w formie ćwiczeń usprawniających aparat artykulacyjny oraz ćwiczeń utrwalających prawidłową wymowę. Powszechnie wiadomo, że terapia dziecka z wadą wymowy wymaga wielu żmudnych ćwiczeń, dlatego w czasie zajęć wykorzystywane są pomoce dydaktyczne oraz programy multimedialne wspomagające terapię logopedyczną. Programy, które uatrakcyjniają
i uprzyjemniają terapię, a przede wszystkim zwiększają motywację dzieci do ćwiczeń.

Praca logopedy wiąże się ze stałą współpracą z rodzicami dziecka, którzy codziennie wspomagają oddziaływania logopedyczne poprzez utrwalanie
w domu zaleconych ćwiczeń.

Systematyczność w terapii jest bardzo ważna i skuteczna, warunkuje osiągnięcie oczekiwanego efektu. Poprawna wymowa daje dziecku większą szansę na sukces szkolny ma wpływ na procesy percepcyjne,
w szczególności na naukę czytania
i pisania.


Dla rodziców

Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2020/2021