Karta rowerowa w SP4

Uczniowie, którzy biorą udział w przygotowaniach do egzaminu na kartę rowerową, mogą pobrać ze strony materiały do samodzielnej nauki. Zachęcamy do korzystania z załączonych informacji. W przypadku wątpliwości, bliższych informacji udzielają nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowania komunikacyjnego.

Obowiązkowe znaki do egzaminu na kartę rowerową

Dodatkowe znaki pionowe

Znaki informacyjne

Znaki kierunku i miejscowości

Znaki nakazu

Znaki ostrzegawcze

Sygnalizacja

Tabliczki do znaków drogowych

Znaki uzupełniające

Znaki zakazu

Zasady pierwszeństwa przejazdu - przecinanie się kierunków ruchu

Zasady pierwszeństwa przejazdu

Obowiązkowe wyposażenie roweru

Obowiązkowe wyposażenie roweru

Technika jazdy rowerem

Technika jazdy rowerem