-

Konsultacje Diagnoza Porady

  Zapraszam Rodziców potrzebujących pomocy, porad
  i wskazówek w celu pokonywania trudności wychowawczych, gdy ich dzieci:

 • mają problemy z nauką i przeżywają niepowodzenia szkolne
 • wykazują lękową postawę wobec szkoły
 • mają trudności w kontaktach z rówieśnikami są izolowane
  i nieakceptowane w grupie rówieśniczej
 • są nieśmiałe, lękliwe wycofane o niskiej samoocenie
 • prezentują zachowania agresywne, buntownicze wobec dorosłych
  i rówieśników
 • są ofiarami przemocy rówieśniczej
 • wykazują objawy nadpobudliwości psychoruchowej, nadruchliwość
 • przeżywają rozterki wynikające z trudnej sytuacji rodzinnej

Służę pomocą i wsparciem dla rodziców i dzieci poprzez pracę indywidualną o charakterze terapeutycznym z rodzicami i dzieckiem, zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci, pogadanki dla rodziców, informowanie i kierowanie rodziców do odpowiednich instytucji wspomagających w procesie opiekuńczo-wychowawczym, podejmowanie działań mediacyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.

Godziny pracy:

  Psycholog szkolny: Agnieszka Potapczuk

 • Poniedziałek 12.00 -17.00
 • Wtorek 8.00 - 13.00
 • Środa 12.00 -17.00
 • Czwartek 8.00 - 13.00
 • Piątek 8.00 - 13.00

Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2017/2018