Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 4

W dniu 3 września uroczyście powitaliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Swoją obecnością zaszczycili nas - pan Wiesław Krzemień - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus M. St. Warszawy, a także pan Robert Zawistowski - Przewodniczący Rady Rodziców i Rady Szkoły. Pani dyrektor Ewa Gerełło skierowała do dzieci i ich rodziców ciepłe słowa powitania, przedstawiła również swoich zastępców - panią Ewę Koszowską oraz pana Janusza Gutkowskiego, a także wychowawców klas. Zgodnie z tradycją naszej szkoły uczciliśmy pamięć ofiar II wojny światowej, składając kwiaty pod pomnikiem Szarych Szeregów.

W tym roku naukę w naszej szkole zaczęły dzieci w 36 oddziałach (13 klas 0 - 3 oraz 23 klasy 4 - s8). Wszystkim uczniom życzymy niegasnącego zapału do pracy i wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Dzień Sportu w SP4

Dnia 11 września 2018 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Dniu Sportu. Aura sprzyjała aktywności fizycznej na zewnątrz - odbyły się zawody sportowe dla uczniów klas IV - VIII na pobliskim stadionie.

Uczniowie mieli okazję sprawdzić się w różnych sportach - zarówno grupowych jak i indywidualnych. Była to kolejna okazja do zdrowej rywalizacji i aktywnego spędzenia czasu z rówieśnikami.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


SP4 na Festiwalu Oświatowym

W sobotę, 22 września 2018 r. w Parku Hassów odbył się Festiwal Oświatowy szkół i przedszkoli Ursusa. Motywem przewodnim pikniku było hasło "Ursus dla Niepodległej". Tego dnia uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły aktywnie włączyli się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, tym razem w plenerze i we współpracy ze wszystkimi placówkami oświatowymi w dzielnicy. Święto rozpoczęło się od uroczystego przemarszu ulicami Ursusa, podczas którego dzieci niosły 25-metrową flagę Polski.

Na stoisku szkoły przygotowano wiele atrakcji. Były to m.in. ciekawe zdania dydaktyczne - zadania i zagadki rachunkowe związane z historią Polski Niepodległej, gry planszowe z Polską w tle, puzzle (mapa Polski), krzyżówki. Stoisko plastyczne przyciągało takimi atrakcjami jak malowanie twarzy, wyklejanie pięknego, wielkiego godła Polski czy graffiti "A to Polska właśnie". Przy stoisku przyrodniczym dzieci miały okazję rozpoznać gatunki polskich roślin w biało-czerwonych barwach, a także obliczyć wiek i wysokość drzew. Było też lubiane przez uczniów polsko-angielskie memory. Odwiedzający nasze stoisko mieli okazję podziwiać wystawę uczniowskich prac plastycznych - portrety słynnych Polaków. Goście chętnie częstowali się domowymi wypiekami według tradycyjnych staropolskich przepisów, jak również świeżymi owocami: gruszkami, jabłkami i śliwkami.

Festiwal Oświatowy był doskonałą okazją do zaprezentowania talentów artystycznych uczniów naszej szkoły. Dzieci wzięły udział we wspólnym koncercie przygotowanym przez wszystkie szkoły naszej dzielnicy, a wspólnie z rodzicami i nauczycielami aktywnie włączyły się w przygotowanie stoisk tematycznych. To było niezwykle udane przedsięwzięcie, jednoczące placówki oświatowe Ursusa i dające możliwość ciekawego spędzenia czasu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


GRA MIEJSKA "HISTORIA ZAPISANA W DRZEWACH"

27.09.2018 r. odbyła się gra miejska "Historia zapisana w drzewach", podczas której grupa 26 uczniów z klas 7 Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego miała możliwość zapoznania się z historią pomników przyrody znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursus. Gra była jednym z wielu działań szkoły podjętych w ramach obchodów rocznicy stulecia odzyskania niepodległości.

Celem gry było uświadomienie uczniom, że pomniki to nie tylko monumenty z brązu stawiane przez człowieka, ale również naturalne, piękne i okazałe drzewa, o czym często zapominamy.

Uczniowie wraz z opiekunami przemieszczali się pieszo i autobusami komunikacji miejskiej. Podczas gry, jej uczestnicy byli w 5 punktach dzielnicy w pobliżu drzew - pomników przyrody i na każdym z nich rozwiązali pięć zadań, które nawiązywały do historii związanej z ich posadzeniem, charakterystycznymi cechami budowy, warunkami życia, ochroną i rolą w przestrzeni miejskiej. Musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami oraz dużą wyobraźnią i kreatywnością.

Drzewa są niemym świadkiem i uczestnikiem dramatycznych lub radosnych zdarzeń ważnych dla mieszkańców dzielnicy i całego kraju. Niektóre z nich przetrwały zabory i dwie wojny światowe. Oglądały dorożki konne i wozy bojowe na gąsienicach czyli czołgi, były świadkiem okrucieństw, brutalności jak również chwil radości i entuzjazmu mieszkańców.

W swoich przyrostach rocznych - tzw. słojach jak na kliszy fotograficznej mają zapisany spory kawałek naszej historii. Długo żyją więc dużo widziały. Przyglądając się im z uwagą zobaczymy ślady pozostawione przez historię, zwłaszcza tą najnowszą na ich pniach i konarach.

Na terenie Ursusa jest 9 drzew chronionych. Rozmieszczone są nierównomiernie. Największa ich liczba, bo aż 6, występuje na terenie osiedla Gołąbki. Trzy pozostałe znajdują się w starej części Ursusa. Wśród drzew mamy reprezentantów siedmiu gatunków.

Są przedstawiciele: brzozy, dębu, grabu, klonu, lipy i platanu. Osiem drzew z dziewięciu rośnie na terenach prywatnych posesji. Trudno jednoznacznie ocenić ten fakt. Bezpośredni dostęp jest ograniczony, ale drzewa są bezpieczniejsze. Oznaczone są specjalną tabliczką informującą, że dany obiekt jest pomnikiem przyrody.

Najstarszym drzewem pomnikowym na terenie dzielnicy jest lipa drobnolistna rosnąca przy ul. Nowotyskiej, licząca sobie 198 lat. Od tego miejsca zaczęło się uczniowskie spotkanie teraźniejszości z historią. Dzieci zbadały warunki życia seniorki Ursusa, oszacowały jego wysokość i szerokość korony, wykonały rysunki schematyczne dwóch najbardziej charakterystycznych elementów budowy drzewa pozwalających na precyzyjne określenie gatunku. Udzielili odpowiedzi na pytanie: Jakie owady uwielbiają lipę i dlaczego?

Po wykonaniu zadań cała grupa przemieściła się na ul. Ryżową by poznać 153 letni platan klonolistny. Jest to jedno z najbardziej rozłożystych drzew świata. Uczniowie obserwacją mogli potwierdzić prawdziwość zamieszczonych stwierdzeń, rozwiązać - gry słowne oraz wykazać się wyobraźnią wcielając się w rolę pra- pra dziadka. Przeanalizować warunkami życia, wykorzystując do pomiaru i oceny zabrany ze sobą sprzęt.

Ruchliwą i głośną ulicę Ryzową opuściliśmy autobusem komunikacji miejskiej i ruszyliśmy w stronę Gołąbek. Od przystanku na ul. Śmigielskiej spacerkiem przeszliśmy na ulicę Przemysława. Niewielkie odległości między kolejnymi pomnikami przyrody pokonywaliśmy pieszo.

Dąb szypułkowy jest jedynym drzewem pomnikowym rosnącym na terenie ogólnodostępnym. W trakcie bliskiego spotkania można było dotknąć spękanej korowiny, dostrzec uszkodzenia na pniu i gałęziach oraz podać ich prawdopodobną przyczynę. Uczniowie obliczyli wiek korzystając z jednego ze sposobów dołączonych do gry. Uzyskany wynik to 145 lat. Oszacowali wysokość drzewa posługując się metodą cienia, ocenili stan zdrowotny drzewa. Na podstawie śladów zachowanych na korze oraz w jego konarach napisali jego historię. Uczniowie poznali również sąsiadkę dębu przez drogę - 153 letnia lipę. Podziwiali ogród państwa Grabskich, gdzie rosną aż cztery drzewa pomnikowe: 188 letnia lipa, 178 letni klon zwyczajny, 128 letni klon jawor i 105 letnia brzoza. W sumie liczące 600 lat. Podali argumenty na uzasadnienie twierdzeń. "I drzewo może być kalendarzem, kronikarzem, fabryką, hotelem, restauracją  iapteką."

Gra miejska "Historia zapisana w drzewach" trwająca ponad 3 godziny to ciekawy sposób spędzenia czasu poświęconego na naukę. Podczas gry, jej uczestnicy mieli okazję poznać fragment historii naszej małej ojczyzny.

Organizatorem przedsięwzięcia była Małgorzata Rykowska - nauczyciel przyrody i biologii w SP4. Projekt zrealizowany został w rocznicę stulecia odzyskania niepodległości.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Rozstrzygnięcie konkursu na "najsympatyczniejszego chłopaka"

Z okazji Dnia Chłopaka Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na "najsympatyczniejszego chłopaka" w każdej klasie. Z przyjemnością przedstawiamy wyniki konkursu:

Tomek Rus( kl.4a), Kacper Ogoński( kl.4c), Bartosz Pagas (kl.4d), Grzegorz Kędzior (kl.4e), Krystian Piec (kl.4f), Janek Baran (kl.5a), Kuba Aniśko (kl.5b), Kacper Pytlarczyk (kl.5d), Stanisław Kotus (kl.6a), Filip Nguen Viet Anh (kl.6b), Michał Tokarski (kl.6c), Jan Kieliszek (kl.6d), Aleksander Ochociński (kl.6e), Mikołaj Klonowski (kl.7a), Wojciech Zieliński (kl.7b), Stanisław Wilankowski (kl.7c), Paweł Gorzkowski (kl.7d), Filip Kotlenga (kl.7e), Hubert Kozłowski (kl.8a), Wojciech Radlicz (kl.8b), Bartosz Kmiecik (kl.8c)

Gratulujemy wszystkim najsympatyczniejszym !!!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Uroczystość Pasowania na Ucznia w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Władysława Broniewskiego

12 października był dniem wyjątkowym, świeciło piękne słońce, temperatura była iście letnia. W taj pięknej scenerii nasi pierwszoklasiści składali ślubowanie być pilnymi i wzorowymi uczniami, należycie wypełniać obowiązki ucznia. Przyrzekali też pomagać słabszym i młodszym od siebie, wzbogacając te ważne słowa piosenkami i tańcem.

Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: panowie Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik - Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, pani Wanda Kopcińska - Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy oraz przedstawiciel Rady Rodziców - pani Joanna Butkowska.

Część oficjalną rozpoczęły Panie dyrektor Ewa Gerełło i wicedyrektor Ewa Koszowska pasując dzieci z najmłodszego rocznika na uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4. Zaproszeni goście oraz pani Dyrektor Ewa Gerełło skierowali do uczniów i ich rodziców wiele ciepłych słów, życząc wielu sukcesów i wytrwałości oraz jak najlepszej współpracy wychowawcami.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


"OSKARY" DLA NAUCZYCIELI

Dnia 12 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej.

Z tej okazji klasy 7a, 7b i 7c przygotowały galę, podczas której na wzór Amerykańskiej Akademii Filmowej wręczone zostały nauczycielskie Oskary. Wcześniej w tajnym głosowaniu uczniowie zadecydowali, komu zostaną one przyznane. Nauczyciele typowani byli w 15 specjalnych kategoriach, których ciekawe nazwy sugerowały powód przyznania statuetki.

Wybranych uhonorowano w następujących kategoriach: aktor pierwszoplanowy, aktor drugoplanowy, scenariusz, efekty dźwiękowe, scenografia, reżyseria, charakteryzacja i kostiumy, montaż, efekty specjalne, film krótkometrażowy, aktor komediowy, aktor dramatyczny oraz Oskar za całokształt.

Uczniowie postanowili wręczyć jeszcze trzy honorowe Oskary dla p. dyrektor Ewy Gerełło oraz wicedyrektorów - p. Ewy Koszowskiej i p. Janusza Gutkowskiego.

Podczas ceremonii zarówno Nauczyciele jak i Uczniowie bawili się znakomicie.

Uroczysta Gala Oskarowa w naszej szkole uświadomiła nam, że "życie, to film, szkoła - plan filmowy, a nauczyciele i uczniowie - aktorzy, którzy wspólnie odgrywają swoje role zapisane w scenariusz, jakim jest program nauczania."

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Szkoła z pomysłem

Dnia 26 października 2018 r. w Kinie Atlantic odbyła się uroczysta gala, podczas której Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego otrzymała Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy "Szkoła z pomysłem" w kategorii "Szkoła z pomysłem na sport i zdrowie". Nasza szkoła znalazła się w gronie 20 szkół, które otrzymały to zaszczytne wyróżnienie, a warto dodać, że o jego przyznanie ubiegało się aż 65 szkół.

Wyróżnienie "Szkoła z pomysłem" jest przyznawane szkołom, które w trakcie roku szkolnego wykażą się oryginalnością, kreatywnością i innowacyjnością działań uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Działania realizowane w naszej szkole w trakcie roku szkolnego 2017/2018 dotyczyły sportu, zdrowia, nauk przyrodniczo-biologicznych, a także zagadnień związanych z promowaniem zdrowego i aktywnego stylu życia.

Wprowadzone w naszej szkole innowacje, różnorodne inicjatywy, metody, techniki rozwijają zainteresowania i  aktywność fizyczną uczniów oraz pozwalają na zdobywanie najwyższych miejsc na poziomie dzielnicowym, wojewódzkim i krajowym (siatkówka, koszykówka, mini siatkówka, piłka nożna, taniec, unihokej).

Działania podjęte w Szkole Podstawowej nr 4 dotyczyły m.in. realizacji innowacji biologicznej - "Człowiek Rozebrany - czyli fascynujący świat ciała i fizjologii człowieka", cyklu spotkań "Savoir vivre na talerzu", realizacji programów i projektów "Drużyna Przygód", "Wiem, co jem", "Akademia zdrowego ucznia", "Łączy nas piłka", "EduMagica", "Z podwórka na stadion", "Zdrowie w roli głównej".

Braliśmy udział w wielu warsztatach i przedsięwzięciach m.in. Little Chef - "Cały ten cukier", "Książka kucharska", "Start po zdrowie", "Woda źródłem życia", "Bomba witaminowa", "Mam talent do ruchu", "Jak bezpiecznie podnosić ciężary", "Puzzle zdrowia", "Ruchowa terapia pedagogiczna", "Igraszki logopedyczne-na zdrowie".

Podejmowaliśmy współpracę z licznymi klubami sportowymi ONICO WARSZAWA, UKS Iskra, MOS Wola, Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, OSiR Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, a dodatkowo nasze dzieci wielokrotnie osiągały sukcesy sportowe.

Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia i mamy nadzieję na dalsze sukcesy!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Nasza szkoła przystąpiła do V edycji projektu "Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją", która obejmie lata szkolne 2018/2019 oraz 2019/2020. Instytucją prowadzącą jest Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Instytucjami wspierającymi są Oddział Główny oraz Oddział Terenowy nr 108 Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Biuro Edukacji oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.

Projekt ma na celu:
- wdrożenie filozofii szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją
- wdrożenie strategii najskuteczniejszej pomocy uczniom z dysleksją
- wyrównania szans edukacyjnych dzieci z dysleksją rozwojową
- popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji oraz sposobów rozpoznawania i zaspokajania potrzeb uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się
- promowanie modelu szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją


Dzień biblioteki szkolnej

24 października z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych nasza biblioteka wesoło świętowała.

Uczniowie klas starszych przebrani za bohaterów baśni i innych znanych książek odwiedzali klasy młodsze od zerówki do klas drugich czytając im wybrane fragmenty. Do dzieci przybyli: Czerwony Kapturek, Zła Wróżka, Kopciuszek, Cruella de Mon, Królewna Śnieżka, Ania Shirley, Alicja z Krainy Czarów, Piotruś Pan, Harry Potter.

Po prezentacji fragmentów książek uczniom" zadano pytanie, czy rozpoznają wszystkich bohaterów. Test "wiedzy" wypadł doskonale!

Biblioteka zorganizowała również konkursy. Dla klas 0-III -konkurs plastyczny "Spotkanie z polską legendą" oraz dla klas IV-VIII konkurs literacki "Książka-okno na świat i najlepszy nauczyciel życia".

Laureaci otrzymają nagrody książkowe i słodycze ufundowane przez Radę Rodziców.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Niepodległość 1918-2018

9 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta Akademia z okazji Święta Niepodległości. Uczciliśmy100 rocznicę tego wydarzenia, kiedy po 123 latach Polska odzyskała wolność i powróciła na mapę Europy. Na początku apelu cała społeczność szkolna odśpiewała wspólnie Hymn Państwowy, który jest symbolem naszej Ojczyzny. W ten sposób oddaliśmy szacunek symbolom narodowym, a także Polakom, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie. Następnie uczniowie złożyli kwiaty pod pomnikiem Szarych Szeregów. Mieliśmy okazję do wysłuchania historycznego przemówienia w wykonaniu Bartosza Łukicza pod tytułem: "Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek". Uczniowie zaprezentowali liczne wiersze i pieśni patriotyczne, które ukazały widowni momenty trudne i tragiczne, ale uwypukliły też bohaterstwo i patriotyzm Polaków, którzy pomimo ciężkich czasów nie zaniechali walki o Ojczyznę. Całość montażu słowno-muzycznego została uświetniona pięknym śpiewem najmłodszych dzieci z klasy 0A.

Na zakończenie mieliśmy możliwość podziwiania uczniów z kasy 3A i 3B, którzy wykonali Marsz Radeckiego z użyciem instrumentów. Bardzo piękną lekcję historii i miłości do Ojczyzny pokazały dzieci z klasy 3A w teledysku, który bardzo wymownie ukazuje to, czym dla nas wszystkich jest patriotyzm.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Niecodzienny sposób świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej nr 4 im. W. Broniewskiego w Warszawie

Uczniowie klasy 3a Szkoły Podstawowej nr 4 im. W. Broniewskiego w Warszawie wraz z wychowawczynią Anetą Ryczkowską postanowili w nietypowy sposób uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Nakręcili oni teledysk do piosenki "Dziewczyna z granatem" (tekst: Bożena Kraczkowska, muzyka: Bartosz Chajdecki), którego głównym przekazem było hasło "Nigdy więcej wojny!". Praca ta została wysłana na Ogólnopolski Konkurs "Patriotyczny lib-dub", organizowanym przez placówkę oświatową Kraina Muzyki - Karolina Szczerbakowska - Biniszewska. Głównym celem konkursu było rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Ogłaszając werdykt, organizatorzy przyznali uczniom Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie nagrodę specjalną, pisząc w uzasadnieniu: "Za przekaz, lekcję historii, za ekspresję, scenografię, rekwizyty, teledysk na miarę OSKARA! Brawo! GRATULACJE". Wychowawczyni uczniów, a zarazem koordynator projektu, podzieliła się spostrzeżeniem, iż efekt końcowy teledysku w dużej mierze jest zasługą rodziców uczniów, którzy z ochotą zaangażowali się w to przedsięwzięcie, jak również pani Katarzynie Dygas, która wspierała swoimi pomysłami.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia teledysku


SKO w Teatrze Polskim

13 listopada grupa uczniów, którzy są członkami SKO, pojechała na wycieczkę do Teatru Polskiego na spektakl "Królowa Śniegu". Bilety zostały ufundowane przez Bank Polski PKO BP.

Spektakl "Królowa Śniegu" to adaptacja jednej z najsłynniejszych baśni J. Ch. Andersena.

Opowiada historię przyjaźni dwójki dzieci, Gerdy i Kaja, i nieszczęścia, z którym przyszło im się zmierzyć. Pewnego razu podczas wspólnej zabawy do oka i serca chłopca dostały się okruchy szkła ze zwierciadła czarnoksiężnika. Kaj stał się złym, zimnym chłopcem i niedługo później został porwany przez Królową śniegu. Mała Gerda wyrusza w podróż, by uratować ukochanego przyjaciela.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęcia


Program Edukacji Kulturalnej w Szkole Podstawowej Nr 4

Szkoła, stawia sobie za zadanie podniesienie rangi edukacji kulturalnej w kształceniu oraz wychowaniu uczniów poprzez organizowanie zajęć z elementami wiedzy o kulturze i sztuce, zajęć artystycznych, a także zajęć pozalekcyjnych rozwijających umiejętności i zainteresowania uczniów. W stolicy istnieje sprzyjające edukacji kulturalnej środowisko takie jak np.: muzea, teatry, ośrodki kultury, biblioteki, galerie, placówki edukacji pozaszkolnej.

Program jest na bieżąco realizowany w Szkole Podstawowej nr 4 w Warszawie od stycznia 2016 roku. Adresatem programu są uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej, oraz ich rodzice którzy uczestniczą w nim na zasadzie dobrowolności. Cele programu mają aspekt wychowawczy i poznawczy. Mają one także na względzie propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez uczestnictwo w kulturze.

Uczniowie mają wpływ na wybór przedsięwzięcia, w którym chcą wziąć udział. Powodowani ciekawością poznawczą, albo własnymi zainteresowaniami uczestniczą między innymi w wyjściach do teatrów, muzeów, filharmonii, opery, wystaw i tym podobne. Przed każdym spektaklem są wprowadzani przez nauczyciela w specyfikę przedsięwzięcia i związane z nim ciekawostki.

Obcowanie ze sztuką to sposób na rozładowanie napięcia emocjonalnego, uwrażliwienie na sztukę, to wreszcie otwarcie na piękno. Już choćby z tego powodu warto popularyzować tę formę spędzania wolnego czasu. Uczy wrażliwości i kształtuje osobowość. Daje też szansę integracji uczniów z różnych klas i poziomów.

W ramach Programu Edukacji Kulturalnej w naszej szkole odbywały się działania uwzględnione w rocznym programie rozwoju szkoły. Było to między innymi:

1. Prowadzenie ciekawych i zróżnicowanych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2. Realizacja programów edukacyjnych i projektów zawartych w harmonogramie rozwoju szkoły na rok 2018/2019.
3. Działania mające na celu promocję szkoły i integrację środowiska.
4. Konkursy wewnątrzszkolne.
5. Konkursy i olimpiady zewnętrzne między innymi.
6. Rozwijanie postaw patriotycznych.
7. Konkursy i olimpiady międzyszkolne oraz zawody sportowe trwające według harmonogramu rocznego programu rozwoju szkoły.

Realizacja Programu możliwa jest dzięki atmosferze przychylności ze strony Dyrektora szkoły, wynikającej z możliwości organizacyjnych i zrozumienia potrzeb uczniów. Współpracownikami w realizacji Programu jest całe grono pedagogiczne. W ocenie autora i pomysłodawcy programu powinien być on nadal realizowany kolejnym semestrze. Pozwolił bowiem osiągnąć wyniki zgodne z oczekiwaniami. Wyzwolił w uczniach chęć uczestnictwa w kulturze. Pogłębił znajomość różnych instytucji i dziedzin kultury. Wskazał na ważność przeżyć artystycznych w kształtowaniu wrażliwości i rozwoju osobowości ucznia. Pokazał i upowszechnił alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu w gronie osób przejawiających wspólne pasje i zainteresowania. Wyzwolił w uczniach chęć podejmowania aktywności w zakresie zagospodarowania czasu wolnego. Wpłynął też na budowanie właściwych relacji między uczniami z różnych klas, uwrażliwiając ich na postawy prospołeczne.

Szkolny Koordynator Edukacji Kulturalnej - Agnieszka Łućko


Uczniowie klasy 8 c zajęli pierwsze miejsce w Dzielnicy w" Pięcioboju z grą terenową- Kod Kościuszki - generał, naczelnik, rysownik, kompozytor".

Z okazji rocznicy Bitwy pod Maciejowicami odbyła się gra terenowa na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy- " Pięciobój z gra terenową- Kod Kościuszki - generał, naczelnik, rysownik, kompozytor". Podczas gry plenerowej uczestnicy wraz z opiekunami mogli dowiedzieć się kim był geniusz fortyfikacji, znakomity rysownik, twórca niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz twórca suwerenności Polski w roku 1792- 1794- Tadeusz Kościuszko. Dodatkowo uczniowie mieli do wykonania następujące zadania: pisanie gęsim piórem ( kaligrafia), kurs fechtunku szablą, kurs tańca historycznego, budowa twierdzy West Point, zręcznościowy kurs władania kosą bojową.

Serdecznie gratulujemy uczestnikom gry wspaniałego wyniku.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęćSzkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2018/2019