• Sięgnij po więcej!

    • Chcemy ratować

    • Z przyjemnością informujemy, że projekt Chcemy ratować został wybrany przez mieszkańców w głosowaniu w ramach budżetu partycypacyjnego i zostanie zrealizowany przez Miasto w 2021 roku w SP nr 4. Projekt Chcemy ratować, obejmował będzie następujące etapy:
     1.Zakup sprzętu:
     a. Fantomy szkoleniowe do nauki resuscytacji dziecka (1 sztuka) i osoby dorosłej (2 sztuki). Fantomy szkoleniowe wyposażone we wskaźniki do kontrolowania poprawności wykonywanych ćwiczeń.
     b. Defibrylator szkoleniowy
     2. Otwarte warsztaty szkoleniowe dla mieszkańców Ursusa; 1 - 2 godz. (w zależności od potrzeb), odbiorcy mogą być podzieleni na grupy wiekowe: młodzież szkolna, rodzice, seniorzy.
     W wyniku realizacji tego projektu uzyskamy poszerzenie wiedzy na temat ratowania życia tj.:
     - zasady udzielania pierwszej pomocy,
     - zasady stosowania AED.
     Z zakupionego sprzętu korzystać będą również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, którym wiedzę teoretyczną i praktyczną przekażą nauczyciele.
     Uzasadnienie realizacji projektu: Realizując projekt Chcemy ratować zwrócimy szczególną uwagę na przeszkolenie młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Przeszkoleni uczniowie podzielą się zdobyta wiedzą umiejętnościami z mieszkańcami dzielnicy Ursus.

    • Projekt w ramach XV Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych

    • Pamięć 1920

     Istotą projektu jest zapoznanie z historią wydarzeń i ludzi roku 1920 a także uświadomienie, jak istotną rolę odegrała Bitwa Warszawska w dziejach państwa polskiego i w dziejach Europy. Ważną częścią będzie też poznanie sylwetek ludzi, którzy odegrali znacząca rolę dla kształtowania historii państwa polskiego.
     W projekcie uwzględniono:
     - przedstawienie postaci szczególnie ważnej ze względu na patronat ulicy, przy której mieści się SP 4 – Walerego Sławka;
     - zdobywanie wiedzy historycznej i umiejętność jej wykorzystania podczas grania w gry planszowe tematyczne;
     - rozbudzenie ciekawości badawczej oraz zbudowanie postawy świadomego mieszkańca Polski i wzmocnienie tożsamości. 

    • Wychowanie to podstawa

    • Program wsparcia wychowawców klas IV-VIII Wychowanie to podstawa jest stworzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerem programu jest Menneskerettighetsakademiet (Humans Right Academy) z siedzibą w Oslo. Celem projektu Wychowanie to podstawa jest przygotowanie i upowszechnienie modelowego procesu planowania, tworzenia i wdrażania rozwiązań wzmacniających funkcję wychowawczą szkoły, nastawioną na kształcenie u uczniów i uczennic kompetencji społecznych, obywatelskich i osobistych, przy jednoczesnym wzmocnieniu inkluzyjności działań edukacyjnych.

    • Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł?

    • Projekt Fundacji Uniwersytetu Dzieci wraz z Narodowym Bankiem Polskim jest realizowany w ramach programu edukacji ekonomicznej. W naszej szkole jest realizowany w klasie IV D w ramach godziny wychowawczej. W trakcie cyklu lekcji dzieci wspólnie zaplanują i zrealizują wydarzenie projektowe, a także poznają różne aspekty i etapy procesu dążenia do celu. Uczniowie wzmocnią swoją kreatywność i rozwiną samoświadomość. Będą również ćwiczyć elastyczność, współpracę i empatię. Rozwijamy przedsiębiorczą postawę uczniów!

    • Varsavianistyczna Szkoła

    • Projekt jest skierowany do placówek oświatowych na terenie m. st. Warszawy. Podejmując się jego realizacji mamy na celu:

     - upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o Warszawie - jej przeszłości i teraźniejszości
     - promocję aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy
     - podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta
     - integrację społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy
     - udział w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie
     - współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

     W ramach tego projektu organizowane są lekcje tematyczne związane z Warszawą na różnych przedmiotach, gazetki ścienne, wycieczki po Warszawie oraz lekcje muzealne, przedstawiciele szkolni są obecni na różnorodnych uroczystościach, organizujemy lub bierzemy udział w licznych konkursach o Warszawie, zapraszamy do szkoły różnych gości, aby nam o niej opowiedzieli ze swojej perspektywy, współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy i muzeami warszawskimi, wykonujemy m.in. na lekcjach albumy-lapbooki o Warszawie.

    • Szkoła pełna zrozumienia

     • Czytam z klasą lekturki spod chmurki. Edycja II

     • W roku szkolnym 2019/2020 klasy pierwsze, a w 2020/2021 - klasy drugie wzięły udział w Projekcie Czytam z klasą lekturki spod chmurki. Projekt ma zasięg międzynarodowy i skierowany jest do uczniów klas I-III

      Założenia projektu:

      • Poprzez czytanie lektur, uczniowie włączą się w aktywną działalność edukacyjną. 

      • Poruszane są ważne wątki natury ekologicznej, co przyczynia do wzmocnienia więzi ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwija poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

      • W roku szkolnym 2020/2021 postacią przewodnią po projekcie jest mała chmurka Tosia, która ukazuje dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęca uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej. Wszystko jest spójne z czytaną lekturą.

      • W projekcie pojawiają się trzy moduły, z których każdy jest bezpośrednio związany z porą roku (jesień, zima, wiosna).

      • Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

      • Udział w projekcie jest wspaniałą okazją do rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.

     • Magiczna Moc Bajek

     • Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek” przeznaczony jest dla wszystkich placówek przedszkolnych, szkolnych (nauczanie zintegrowane) i wychowawczych, edukacyjnych oraz osób prywatnych pracujących z dziećmi
      (domowe przedszkole). Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

     • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Serdeczna Karteczka”

     •  Klasy 0a, 0b, 0c, 0d, 0e, 1a i 1d oraz dzieci ze świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 brały udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Serdeczna Karteczka. Głównym celem projektu było wykonanie kartek okolicznościowych, dzięki którym kształtujemy w dziecku postawy społeczne. Kartki są przekazem życzliwości, empatii, szacunku. Poprzez pokazywanie różnych technik rozwijamy aktywność twórczą i kreatywną dziecka.

      Organizatorem projektu było Przedszkole nr 4 w Elblągu, a nad prawidłowym jego przebiegiem czuwali koordynatorzy: Maria Mirecka, Patrycja Szewczyk, Barbara Kapela, Monika Sowińska.

      Projekt trwał od października 2020 do maja 2021. Nauczyciel w ramach projektu przeprowadził zajęcia, które miały przedstawić osobę miesiąca. Podsumowaniem zajęć było własnoręczne wykonanie przez ucznia kartki dla tej osoby.

      W październiku wykonaliśmy kartki dla pracowników ochrony zdrowia.

      W listopadzie dla kucharzy, restauratorów.

      W grudniu dla seniorów.

      W styczniu dla wolontariuszy.

      W lutym dla ukochanej osoby.

      W marcu dla aktora.

      W kwietniu dla pracowników ochrony środowiska.

      W maju dla  osób związanych z promowaniem czytelnictwa.

      Koordynator projektu dostarcza serdeczne karteczki  do „bohatera miesiąca”.

      Za aktywny udział w projekcie każdy nauczyciel, dziecko, placówka otrzymała bezpłatny certyfikat.

                                                                                                                                   Koordynator Agata Chmielińska

    • Ogólnopolski Projekt „Zaproś mnie na swoją lekcję”

    • Pomysłodawczynią Ogólnopolskiego Projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję” jest Magdalena Krajewska - nauczycielka języka polskiego w Tucznie, która wraz z innymi polonistami (Marcinem Michalikiem z Podkarpacia, Agatą Karolczyk-Kozyrą  z Lubuskiego, Irminą Żarską z Redy i Anną Konarzewską z Gdańska) założyła grupę na Facebooku pod nazwą – Zaproś mnie na swoją lekcję. Na grupie tej, zrzeszającej obecnie niemal 7 tysięcy nauczycieli można umówić się na lekcję z udziałem gościa. Celem jest uatrakcyjnienie zajęć online. Podczas takiej lekcji nauczyciele zwykle prezentują uroki swojej małej ojczyzny, dzięki czemu można uczestniczyć w wirtualnej wycieczce w najdalsze zakątki kraju. Wiosną takim gościem na godzinie wychowawczej w ówczesnej klasie 7d była pani Iwona Sztabińska z Białegostoku, która oczarowała uczniów swoją opowieścią o urokliwym Podlasiu. Tej jesieni również odbyły się lekcje z udziałem gości.

     październiku 2020 r. klasa 8d miała lekcję z dr Katarzyną Hryciuk – technologiem żywności i żywienia człowieka. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się m.in., jakie produkty warto jeść, aby nasz mózg odpowiednio pracował, dlaczego tak ważne jest odpowiednie ich łączenie, czy żucie gumy szkodzi i wiele innych ciekawostek o odżywianiu.

     listopadzie uczniowie klas 8d i 8e gościli panią Justynę Kowalską – polonistkę z Giżycka, która opowiedziała o Mazurach (gwara, strój ludowy, potrawy regionalne, zabytki).

     Również w listopadzie uczniowie klasy 5a uczestniczyli w lekcji z udziałem pani Magdaleny Krajewskiej, która ćwiczyła z nimi redagowanie opowiadania twórczego z elementami opisu miejsca, postaci, dialogu, z puentą. Efektem pracy były niezwykle ciekawe i zabawne opowiadania o włamywaczu.

     W grudniu uczniowie klas 8d i 8e gościli panią Katarzynę Maryjosz, która przedstawiła niezwykle bogate informacje o grafice komputerowej (Gimp, Inkscape, Corel, Adobe). Ponadto uczniowie dowiedzieli się o marketingu internetowym i tworzeniu marki (logo, grafiki na FB, Instagram, Twitter, YT, tworzenie filmów i transmisja online).

     Wszystkie lekcje spotkały się z ciepłym przyjęciem – uczniowie zadawali prowadzącym pytania, brali udział w zaproponowanych grach, wykazali się dużym zainteresowaniem i aktywnością.

     styczniu 2021 r. zaplanowana jest lekcja w klasie 7b podczas której gościem będzie pani Aleksandra Kimpel, zaproszona przez panią Katarzynę Kasprzak. Temat lekcji - Nauka uważności.