• RATOWANIE ŁĄCZY

     • Zapraszamy do wzięcia udziału w inicjatywie mającej na celu połączenie we wspólnym działaniu młodzieży z dwóch skrajnych dzielnic Warszawy – Ursusa i Targówka.

      Młodzież ze szkół dzielnicy Ursus będzie miała możliwość zaprezentowania umiejętności ratowniczych w ramach projektu z budżetu obywatelskiego „Chcemy Ratować”.

      Zachęcamy nauczycieli EDB oraz osoby związane z edukacją pierwszej pomocy do zorganizowania w swoich szkołach obchodów, przypadającego 16 października, Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca.

      Szczegóły organizacyjne i materiały promocyjne przesyłamy w załączniku.

      Organizatorami akcji są; Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskiego z dzielnicy Ursus oraz Szkoła Podstawowa Nr 277 im. Elizy Orzeszkowej z dzielnicy Targówek.

      Regulamin akcji znajduje się tutaj

       

     • OFERTA ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

     • W roku szkolnym 2020/21 realizujemy wiele ciekawych zajęć dla uczniów w ramach autorskich i innowacyjnych programów:

       

       

      - zajęcia rozwijające myślenie matematyczne / oddziały przedszkolne i klasy pierwsze

      - zajęcia matematyczne, znacznie rozszerzające program / kl. IV i VIII - jedna w poziomie

      - zajęcia matematyczne, znacznie rozszerzające program / kl. IV, V, VI

      - zajęcia z j. angielskiego rozwijające umiejętność wypowiadania się / kl. V i VI

      - zajęcia z j. niemieckiego, jako drugiego języka obcego nowożytnego / kl. VI

      - zajęcia z biologii, rozszerzające program / kl. VII i VIII

      - zajęcia z informatyki, rozszerzające program / kl. VII-VIII

      - zajęcia artystyczne, w tym muzyczne IV - VIII

      - zajęcia dla uczniów zdolnych z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego dla uczniów posiadających opinię PPP

       

      Ponadto prowadzimy w szkole szkolenie sportowe w ramach klas sportowych w poziomach klas: VI ,VII oraz VIII. Uprawiane dyscypliny to: mini koszykówka / dziewczęta / i piłka siatkowa / chłopcy /.

      Zaplanowaliśmy także wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych: m. in. przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych.