-

BASIA KĘDZIOR OBRONIŁA TYTUŁ MISTRZYNI ŚWIATA!!!

Z wielką radością informujemy, że Basia Kędzior, uczennica klasy 3d, obroniła tytuł MISTRZYNI ŚWIATA w akrobatyce powietrznej. Zawody odbyły się 7 i 8 września w Hiszpanii na Ibizie. Były to Mistrzostwa Świata federacji POSA w Akrobatyce Powietrznej. Basia w swojej konkurencji (Aerial Silks) zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Kids 6-9 Professional.

Serdecznie gratulujemy naszej niezwykle utalentowanej uczennicy i zachęcamy do obejrzenia wspaniałego występu z Mistrzostw Świata.

Link do filmu znajduje się tutaj


Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce obowiązujące od roku szkolnego 2019/2020

Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce w klasach IV - VI:

1. średnia ocen : 5,30
2. zachowanie: wzoroweKryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce w klasach VII - VIII:

1. średnia ocen : 5,00
2. zachowanie: wzorowe


W szkole istnieje możliwość uzyskania stypendium szkolnego dla uczniów klas I-VIII

Warunkiem uzyskania stypendium jest kryterium dochodowe w wysokości 528 zł na osobę w rodzinie

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne należy liczyć bez wliczania świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), tzw. Program „Rodzina 500+”.

Wszelkie informacje oraz druki wniosków dostępne będą w pierwszym tygodniu września u pedagoga szkolnego Katarzyny Krauschar, w pokoju pedagoga szkolnego(gabinet przy pokoju nauczycielskim) lub Magdaleny Sumary (gabinet w nowej części szkoły).

Wnioski można pobrać ze strony Biura Edukacji pod adresem: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/21762-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

Wnioski należy składać do pedagogów szkolnych: Katarzyny Krauschar lub Magdaleny Sumary do 16 września 2019 r.
ZMIANA GODZIN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ OD WRZEŚNIA 2019 ROKU

Szanowni Państwo,
od nowego roku szkolnego 2019/2020
ulegają zmianie godziny pracy świetlicy szkolnej.
Świetlica będzie czynna w godzinach 6.30-18.00.

Dyrektor Szkoły

KOLEJNY SUKCES BASI KĘDZIOR!

Dnia 9 czerwca 2019 r. Basia Kędzior obroniła tytuł Mistrzyni Polski w Akrobatyce Powietrznej. Serdecznie gratulujemy naszej niezwykle utalentowanej uczennicy i zachęcamy do obejrzenia przepięknego występu z Mistrzostw Polski.

Film z zawodów można obejrzeć tutaj


OFERTA ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W roku szkolnym 2019/20 planujemy realizację ciekawych zajęć dla uczniów w ramach autorskich i innowacyjnych programów:

- zajęcia rozwijające myślenie matematyczne / oddziały przedszkolne i klasy pierwsze

- zajęcia matematyczne, znacznie rozszerzające program / kl. IV i V - jedna w poziomie- zajęcia matematyczne, znacznie rozszerzające program / kl. IV - VIII- zajęcia z j. angielskiego rozwijające umiejętność wypowiadania się / kl. V i VI- zajęcia z j. niemieckiego, jako drugiego języka obcego nowożytnego / kl. VI- zajęcia z biologii, rozszerzające program / kl. VII i VIII- zajęcia z informatyki, rozszerzające program / kl. VII-VIII- zajęcia artystyczne, w tym muzyczne / klasy I-III oraz IV - VIII- zajęcia dla uczniów zdolnych z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego dla uczniów posiadających opinię PPP

Ponadto prowadzimy w szkole szkolenie sportowe w ramach klas sportowych w poziomach klas: IV, V, VI ,VII oraz VIII. Uprawiane dyscypliny to: mini koszykówka / dziewczęta / i piłka siatkowa / chłopcy /.

Zaplanowaliśmy także wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych: m. in. przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych.


OFERTA ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W roku szkolnym 2018/19 planujemy realizację ciekawych zajęć dla uczniów w ramach autorskich i innowacyjnych programów:

- zajęcia rozwijające myślenie matematyczne / oddziały przedszkolne

- zajęcia artystyczne / klasy I-III- zajęcia matematyczne, znacznie rozszerzające program / kl. IV - jedna w poziomie- zajęcia matematyczne, rozszerzające program / kl. IV - VIII- zajęcia z j. angielskiego rozwijające umiejętność wypowiadania się / kl. VI- zajęcia z j. niemieckiego, jako drugiego języka obcego nowożytnego / kl. VI- zajęcia z biologii, rozszerzające program / kl. VII- zajęcia z informatyki, rozszerzające program / kl. VII-VIII- zajęcia dla uczniów zdolnych z j. polskiego, matematyki i j. niemieckiego dla uczniów posiadających opinię PPP- szereg zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczniówPonadto prowadzimy w szkole szkolenie sportowe w ramach klas sportowych w poziomach klas: IV, V, VI oraz VII. Uprawiane dyscypliny to: mini koszykówka / dziewczęta / i piłka siatkowa / chłopcy /.

Zaplanowaliśmy także wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych: m. in. przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych.


XI Konkurs Fotograficzny "Moje wakacje"

Regulamin konkursu znajduje się tutaj


WICEMISTRZOWIE POLSKI W MINI PIŁCE SIATKOWEJ

Więcej informacji o sukcesie znajduje się tutaj


Informacja dotycząca utworzenia w roku szkolnym 2019/2020 klasy czwartej z rozszerzonym poziomem nauczania matematyki

Szkoła Podstawowa nr 4 w Warszawie ogłasza nabór uczniów uzdolnionych matematycznie do klasy czwartej z rozszerzonym poziomem nauczania matematyki. Uczniowie posiadający opinię PPP o szczególnych uzdolnieniach matematycznych przyjmowani będą na jej podstawie, pozostali chętni napiszą sprawdzian badający kompetencje matematyczne w wyznaczonym terminie.

Matematyka będzie realizowana w klasie tej w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Pozwoli to dzieciom na głębsze poznanie treści programowych przewidzianych dla danego poziomu edukacji, a także na rozwiązywanie większej ilości zadań niestandardowych, czy też konkursowych. Oprócz podręcznika i zeszytu ćwiczeń uczniowie będą pracować obowiązkowo w oparciu o zbiór zadań i dodatkowe materiały przygotowane przez nauczyciela. Od dzieci przyjętych do klasy matematycznej wymagane będą: pracowitość, obowiązkowość i systematyczność.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4


REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH I ODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZK. 2019/2020

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie zaprasza rodziców i dzieci /rocznik 2013 i 2012/ na Dzień Otwarty 19 lutego 2019 r. ( wtorek ) o godz. 18.00. W programie spotkanie z dyrektorem szkoły na sali gimnastycznej oraz zwiedzanie bazy szkoły. Informacje dotyczące rekrutacji (harmonogram, zasady oraz kryteria rekrutacji) znajdą Państwo na stronie Biura Edukacji pod adresem pod adresem http://www.edukacja.warszawa.pl

Zasady krekrutacji do oddziałów przedszkolnych znajdują się tutaj

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych znajdują się tutaj

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych znajduje się tutaj


Zasady rekrutacji do klas pierwszych znajdują się tutaj

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych znajdują się tutaj

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych znajdują się tutaj


Informacja dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 znajdują się tutaj oraz tutaj

Pismo Kuratora Oświaty znajduje się tutaj


POMÓŻ MICHAŁOWI

Michał od dzieciństwa zmaga się z ciężką chorobą - dysplazją stawów biodrowych. Przeszedł już dwie ciężkie operacje, choroba jednak nadal postępuje, konieczne są dwie następne operacje, bez nich nie będzie mógł chodzić. Koszt obu operacji to ponad 420 tys. złotych. Potrzebna każda pomoc!


Internetowa strona Naszej Szkoły wygrała!!!

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że strona internetowa Naszej Szkoły wygrała konkurs na najciekawszą stronię internetową.

Organizatorem konkursu była Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp.
z o.o. Sp.k. z Poznania.

Pozostali laureaci to:

Przedszkole nr 124 z Poznania
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni oraz
Przedszkole nr 158 z Warszawy

Cieszymy się z wygranej i zachęcamy do odwiedzania naszej strony.Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2019/2020