-

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół:

Edukacja wczesnoszkolna

Zajęcia rewalidacyjne

Konsultacje

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o czynnikach ryzyka


Procedury organu prowadzącego dotyczące wznowienia działalności szkoły, obowiązujące od dnia 18 maja 2020 r.

Procedura organizacji opieki


Informacja o czynnikach ryzyka


Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia


Procedura postępowania prewencyjnego


Instrukcja BHP pomiaru temperatury termometrem elektronicznym


Reżim sanitarny – procedura dla rodzica / opiekuna


Oświadczenie rodzica


Zgoda na mierzenie temperatury


Dyrektor szkoły informuje, że w naszej szkole, prowadzonej przez m. st. Warszawę, w okresie od 6 do 15 maja 2020r. zawieszone są zajęcia w oddziałach przedszkolnych.


List Prezydenta m.st. Warszawy do Rodziców warszawskich przedszkolaków

List do pobrania znajduje się tutaj


Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów w kształceniu na odległość obowiązujące od kwietnia 2020 r.

Plik do pobrania znajduje się tutaj


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w usłudze Office 365 firmy Microsoft - związanej z uruchomieniem kształcenia na odległość

Informacja znajduje się tutaj


Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.


Wydłużono termin składania/przesyłania wniosków o przyjęcie do klas IV sportowych.

Scan podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów można składać drogą mailową na adres placówki, która przeprowadza rekrutację do klasy IV sportowej - do 18 maja br. tj. przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej.


Zmiana Harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do klas IV sportowych, w dniach 23-27 marca br. rodzice składają wnioski o przyjęcie.

Scan podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów można składać drogą mailową na adres placówki, która przeprowadza rekrutację do klasy IV sportowej.

W przypadku problemów z uzyskaniem orzeczenia o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata (orzeczenie wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej) dopuszcza się dostarczenie tego dokumentu do szkoły w późniejszym terminie, jednak nie później niż do 18 maja br., tj. przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej.

Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach szkół lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu - w pliku excel.

UWAGA ! Zmianie uległy m.in. terminy odbywania prób sprawności fizycznej.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.

NOWY Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021


Dyrektor szkoły ogłasza nabór do oddziału sportowego /klasy czwartej/ w roku szkolnym 2020 / 2021.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

Regulamin rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Podanie o przyjęcie do oddziału

Oświadczenie rodzica


Drodzy Rodzice,

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w naszym kraju, zajęcia do dnia 10 kwietnia 2020 r. będą odbywały się tylko i wyłącznie na odległość. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość, a także ocenianie, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Dzięki nim nauczyciele będą mieli możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Postaramy się zwrócić szczególną uwagę na równomierne obciążenie uczniów zajęciami w danym dniu, uwzględniając ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne. Wiemy, jak ważna jest dbałość o pozytywną atmosferę oraz właściwe podejście dziecka do nauki, dlatego chcemy, aby dzieci nie zniechęciły się do nabywania wiedzy przez nadmiar pracy. W związku z tym postaramy się podchodzić do uczniów z ogromną wyrozumiałością, dotyczy to również oceniania.

Na razie pracujemy dalej na wybranych przez nauczycieli narzędziach zgodnie z obowiązującym do tej pory planem lekcji. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (na przykład platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz materiałów wskazanych przez nauczyciela.

W przypadku oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III nauczyciel będzie informował rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Drodzy Rodzice, organizując uczniom kształcenie na odległość, musimy pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez nich z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu. Musimy również mieć na względzie wiek i etap rozwoju uczniów oraz ich sytuację rodzinną. Biorąc pod uwagę fakt, że wielu z Państwa również pracuje zdalnie, przez co niejednokrotnie dostęp dziecka do urządzeń elektronicznych w określonym czasie może być utrudniony, nie chcemy wyznaczać dzieciom konkretnych godzin pracy.

Drodzy Państwo, sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować Państwu za pomoc i wsparcie dzieci w tej trudnej sytuacji. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby edukacja naszych uczniów przebiegała prawidłowo. Zapraszamy do korzystania z możliwości kontaktu z nauczycielami, wychowawcami oraz specjalistami przez dziennik elektroniczny. Prosimy również o śledzenie strony internetowej naszej szkoły, na której na bieżąco będziemy umieszczać ważne informacje. Ponadto pedagodzy szkolni przygotowali dla Państwa padlet, na którym sukcesywnie zamieszczają materiały oraz wszelkiego rodzaju informacje czy porady związane z tym, w jaki sposób pomóc dziecku w tej niecodziennej sytuacji. Zachęcamy do skorzystania https://padlet.com/pedagog4/ubd42o8tvucg

Z poważaniem
Dyrekcja szkoły


PORADNIK DLA UCZNIA
NA TEMAT BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SIECI

Drogi Uczniu!

1. Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Posługuj się nickiem, czyli pseudonimem.

2. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu i innych tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności, z kim naprawdę rozmawiasz!

3. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią.

4. Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś, jest wulgarna lub niepokojąca, nie odpowiadaj na nią. Pokaż ją swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

5. Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w Internecie. Ktoś, kto podaje się za twojego rówieśnika, w rzeczywistości może być dużo starszy i mieć wobec Ciebie złe zamiary.

6. Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie wszystkie informacje, które w nim znajdziesz, muszą być prawdziwe! Staraj się zawsze sprawdzić wiarygodność informacji.

7. Szanuj innych użytkowników Internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz, żeby oni traktowali Ciebie.

8. Szanuj prawo własności w sieci. Jeżeli posługujesz się materiałami znalezionymi w Internecie, zawsze podawaj źródło ich pochodzenia.

9. Uważaj na e-maile otrzymane od nieznanych Ci osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych załączników i nie korzystaj z linków przesłanych przez obcą osobę! Mogą na przykład zawierać wirusy. Najlepiej od razu kasuj maile od nieznajomych.

10. Pamiętaj, że hasła są tajne i nie podawaj ich nikomu. Traktuj je jak swoją największą tajemnicę i wymyślaj takie, które nie są łatwe do odgadnięcia.

11. Nie spędzaj przy komputerze zbyt dużo czasu i gospodaruj nim tak, by znaleźć równowagę pomiędzy nauką a odpoczynkiem. Ustal sobie jakiś limit czasu, który poświęcasz pracy przy komputerze i staraj się go nie przekraczać.

12. W sieci krąży coraz więcej wirusów, które mogą uszkodzić albo wykraść dane. Koniecznie zainstaluj oprogramowanie antywirusowe. Porozmawiaj o tym z rodzicami i wspólnie wybierzcie, a następnie zainstalujcie odpowiedni program.


Informacje dla rodziców

Szanowni Państwo, wszyscy dzisiaj stajemy przed ogromnie trudnym zadaniem, z jednej strony musimy wyjaśniać naszym dzieciom trudne sytuacje, które się pojawiają, z drugiej musimy podołać naszej pracy i nauczaniu zdalnemu naszych dzieci. Wiemy, że jest to trudne, dlatego też zarówno specjaliści z naszej szkoły, jak i inne instytucje oferują Państwu pomoc i wsparcie.

1. Psychologiczne Centrum Wsparcia Rodziców i Uczniów”.
Urząd m.st. Warszawa uruchamia przy Specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej „Uniwersytet dla Rodziców”.

Rodzice dzwoniąc pod numery: 22 822 71 68 i 22 822 24 46 otrzymają porady dotyczące postępowania z dziećmi, które znalazły się w nowej, nieznanej sobie sytuacji - bez zwykłych kontaktów z rówieśnikami, zabaw w szkole czy oddziale przedszkolnym, codziennej nauki. Telefon rodzicielski czynny będzie od godziny 9.00 do 19.00 od poniedziałku do piątku.

2. Dodatkową pomoc dla rodziców realizować będzie Warszawskie Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń które proponuje rodzicom wsparcie w towarzyszeniu dzieciom w edukacji online. Wysyłając mail na adres; zapytajeksperta@wcies.edu.pl, rodzice otrzymają rady i wskazówki merytoryczne jak uczyć się w „domowej” szkole. Na merytoryczne pytania odpowiadają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

3. 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 15 (przy ulicy Dzieci Warszawy 42) w Warszawie działa zdalnie i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, a w soboty od 8.00 do 12.00. W sytuacjach kryzysowych zostanie udzielona niezbędna pomoc dzieciom i rodzicom. Pomoc można uzyskać dzwoniąc pod numer 502 878 498 w godzinach pracy Poradni.

4. Zawsze możecie Państwo liczyć na pomoc i wsparcie naszych szkolnych specjalistów: pedagogów, psychologa, logopedów, terapeutów pedagogicznych czy pedagogów specjalnych (wystarczy napisać do nich wiadomość przez LIBRUS)

5. Pedagodzy szkolni przygotowali dla Państwa padlet, na którym sukcesywnie zamieszczają materiały, filmy, pomoce oraz porady https://padlet.com/pedagog4/ubd42o8tvucg


Ostatni dzień na składanie wniosków i przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji

Do 20 marca br., do godziny 16 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej.

Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów.

Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godziny 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego - należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę "Pobierz wniosek". Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce "Pliki do pobrania, instrukcja", wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scana lub zdjęcie)

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

Dla Państwa wygody preferowana mailowa forma załatwiania powyższych spraw.


Pismo prezydenta m.st. Warszawy

Pismo prezydenta m.st. Warszawy znajduje się tutaj


Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br. trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową, o wysyłce dokumentów.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biura Edukacji, link znajduje się https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas

PROSIMY RODZICÓW O DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.


Materiały dla uczniów

Do pobrania tutaj


Szanowni Rodzice,

W związku z decyzją Premiera M. Morawieckiego, podjętą z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. włącznie następuje zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

W dniach 12 i 13 marca w naszej szkole będzie prowadzony dyżur opiekuńczy dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

Jednak od 16 do 25 marca szkoła będzie zamknięta – nie ma możliwości przyprowadzania uczniów do szkoły w tym terminie.

Proszę obserwować wiadomości w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły, gdzie będą pojawiać się dalsze informacje.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Dyrekcja szkoły


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, apeluję do Rodziców, aby nie przyprowadzali do szkoły chorych uczniów, ani uczniów, których rodziny pozostają w kwarantannie domowej.

Dyrekcja Szkoły


Działania profilaktyczne szkoły rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że realizujemy w szkole Rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i na bieżąco podejmujemy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.

Są to przede wszystkim:
- stała kontrola zaopatrzenia łazienek w mydło,
- wzmożona kontrola czystości toalet,
- przecieranie klamek drzwi płynem dezynfekującym,
- pogadanki połączone z nauką dokładnego mycia rąk oraz dotyczące higieny osobistej, prowadzone przez pielęgniarkę szkolną oraz wychowawców.

Aby zminimalizować źródła zakażeń bakteryjnych, podjęliśmy decyzję o czasowym zamknięciu źródełka wody pitnej dla uczniów.

Biorąc pod uwagę Rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej, apelujemy do Państwa, aby nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

Informujemy, że jeśli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie stację sanitarno-epidemiologiczną i zgłosić się z dzieckiem do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Jeśli Państwa dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

Ponadto informujemy, że szkoła ma stały kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo zdrowotne i natychmiast reaguje na przekazywane dyspozycje. Zwracamy się do Państwa z prośbą o śledzenie na bieżąco informacji od Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Z poważaniem
Dyrekcja szkoły


INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:

• codziennie mierzyć temperaturę ciała
• wrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:

- Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie http://wsse.waw.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty oraz https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/


PILNA INFORMACJA OD ORGANU PROWADZĄCEGO.

„Zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego 2020 roku: ,,Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.” https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/


Prezentacja dla rodziców uczniów klas VIII – Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej

Znajduje się tutaj


Informacja dotycząca utworzenia w roku szkolnym 2020/2021 klasy czwartej z rozszerzonym poziomem nauczania matematyki

Szkoła Podstawowa nr 4 w Warszawie ogłasza nabór uczniów uzdolnionych matematycznie do klasy czwartej z rozszerzonym poziomem nauczania matematyki. Uczniowie posiadający opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o szczególnych uzdolnieniach matematycznych przyjmowani będą na jej podstawie, pozostali chętni napiszą sprawdzian badający kompetencje matematyczne w wyznaczonym terminie.

Matematyka będzie realizowana w tej klasie w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Pozwoli to dzieciom na głębsze poznanie treści programowych przewidzianych dla danego poziomu edukacji, a także na rozwiązanie większej ilości zadań niestandardowych, czy też konkursowych. Oprócz podręcznika i zeszytu ćwiczeń uczniowie będą pracować obowiązkowo w oparciu o zbiór zadań i dodatkowe materiały przygotowane przez nauczyciela. Od dzieci przyjętych do klasy matematycznej wymagane będą pracowitość, obowiązkowość i systematyczność.

Kolejne informacje będą podane Państwu w późniejszym terminie.

Ewa Gerełło
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4


Zbiórka makulatury i puszek aluminiowych

w roku szkolnym 2019/2020

w związku z trudnościami w odbiorze makulatiry przez firmy zewnętrzne, wstrzymujemy zbiórkę makulatury do odwołania


„Interaktywnie zintegrowani”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Pani Ewa Gerełło pragnie poinformować, że w naszej placówce będzie realizowany nowy projekt edukacyjny „Interaktywnie zintegrowani”. Więcej informacji o projecie znajduje się tutaj
Harmonogram zajęć znajduje się zdjęć


BASIA KĘDZIOR OBRONIŁA TYTUŁ MISTRZYNI ŚWIATA!!!

Z wielką radością informujemy, że Basia Kędzior, uczennica klasy 3d, obroniła tytuł MISTRZYNI ŚWIATA w akrobatyce powietrznej. Zawody odbyły się 7 i 8 września w Hiszpanii na Ibizie. Były to Mistrzostwa Świata federacji POSA w Akrobatyce Powietrznej. Basia w swojej konkurencji (Aerial Silks) zdobyła pierwsze miejsce w kategorii Kids 6-9 Professional.

Serdecznie gratulujemy naszej niezwykle utalentowanej uczennicy i zachęcamy do obejrzenia wspaniałego występu z Mistrzostw Świata.

Link do filmu znajduje się tutaj


KOLEJNY SUKCES BASI KĘDZIOR!

Dnia 9 czerwca 2019 r. Basia Kędzior obroniła tytuł Mistrzyni Polski w Akrobatyce Powietrznej. Serdecznie gratulujemy naszej niezwykle utalentowanej uczennicy i zachęcamy do obejrzenia przepięknego występu z Mistrzostw Polski.

Film z zawodów można obejrzeć tutaj


OFERTA ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

W roku szkolnym 2019/20 planujemy realizację ciekawych zajęć dla uczniów w ramach autorskich i innowacyjnych programów:

- zajęcia rozwijające myślenie matematyczne / oddziały przedszkolne i klasy pierwsze

- zajęcia matematyczne, znacznie rozszerzające program / kl. IV i V - jedna w poziomie- zajęcia matematyczne, znacznie rozszerzające program / kl. IV - VIII- zajęcia z j. angielskiego rozwijające umiejętność wypowiadania się / kl. V i VI- zajęcia z j. niemieckiego, jako drugiego języka obcego nowożytnego / kl. VI- zajęcia z biologii, rozszerzające program / kl. VII i VIII- zajęcia z informatyki, rozszerzające program / kl. VII-VIII- zajęcia artystyczne, w tym muzyczne / klasy I-III oraz IV - VIII- zajęcia dla uczniów zdolnych z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego dla uczniów posiadających opinię PPP

Ponadto prowadzimy w szkole szkolenie sportowe w ramach klas sportowych w poziomach klas: IV, V, VI ,VII oraz VIII. Uprawiane dyscypliny to: mini koszykówka / dziewczęta / i piłka siatkowa / chłopcy /.

Zaplanowaliśmy także wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych: m. in. przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych.


POMÓŻ MICHAŁOWI

Michał od dzieciństwa zmaga się z ciężką chorobą - dysplazją stawów biodrowych. Przeszedł już dwie ciężkie operacje, choroba jednak nadal postępuje, konieczne są dwie następne operacje, bez nich nie będzie mógł chodzić. Koszt obu operacji to ponad 420 tys. złotych. Potrzebna każda pomoc!


Internetowa strona Naszej Szkoły wygrała!!!

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że strona internetowa Naszej Szkoły wygrała konkurs na najciekawszą stronię internetową.

Organizatorem konkursu była Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp.
z o.o. Sp.k. z Poznania.

Pozostali laureaci to:

Przedszkole nr 124 z Poznania
Zespół Szkół Technicznych w Kcyni oraz
Przedszkole nr 158 z Warszawy

Cieszymy się z wygranej i zachęcamy do odwiedzania naszej strony.Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2019/2020