• Wolontariat

     • „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.
      Jan Paweł II


      Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji, otwartości i wrażliwości wobec drugiego człowieka. Podejmowana przez uczniów pomoc wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno - wychowawczy. Dzięki pracy szkolnego wolontariatu mogliśmy pomóc wielu osobom i organizacjom.