• Zasiłek szkolny

     

    Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie  realizowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie
    z miejscem zamieszkania rodziny.

     

    W trakcie całego roku szkolnego rodzice mogą składać w OPSie wniosek o zaiłek szkolny, który przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620 zł i jest świadczeniem pieniężnym. Odwiedzając poniższy link można pobrać wnioski, które należy złożyć w biurze Ośrodka Pomocy Społecznej ( plac Czerwca 1976 Roku 1, tel 22 277 34 40)

    Więcej informacji na : https://wsparcie.um.warszawa.pl/pomoc-materialna-dla-ucznia2