•  

    

   Nauczyciele - bibliotekarze


   Agnieszka Łućko

   Danuta Ambroży

   Wiesława Winter


    

   • PRACA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19

     

    1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki w następujących dniach i godzinach:

     

    poniedziałek

    08.00 - 16.00

    wtorek

    08.00 - 16.00

    środa

    dzień wewnętrzny, nieczynne

    czwartek

    08.00 - 16.00

    piątek

    08.00 - 14.30

     

    1. Uczeń przed wejściem do biblioteki myje lub dezynfekuje ręce.

    2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość, minimum 1, 5 metra.

    3. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, tj. do wydania książek.

    4. Przewodniczący klas zgłaszają bibliotekarzowi „zamówienie na lekturę”. Bibliotekarz przygotuje wcześniej zamawiane egzemplarze, dzięki czemu skróci się czas wypożyczenia książki.

    5. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz. Uczniowie nie mają wolnego dostępu do półek.

    6. Klasy 1-3 przychodzą wypożyczyć lekturę razem z wychowawcą.

    7. Zwracanie książki:

    • uczeń kładzie książkę na biurku

    • podaje imię i nazwisko

    • odkłada książkę na wyznaczone miejsce

    1. Zwracane egzemplarze są poddawane dwudniowej kwarantannie.

    2. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki, pracownicy prowadza prace porządkowe: systematycznie wietrzą salę i dezynfekują powierzchnie płaskie.

  • REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

   SP 4 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

   WARSZAWA, UL. WALEREGO SŁAWKA 9

    

   I Prawa i warunki korzystania z biblioteki

    

   • Zbiory biblioteki stanowią własność szkoły.

   • Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.

   • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

   • Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

   - wypożyczając je do domu (lektury, beletrystyka, literatura piękna),

   - czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),

   - na zajęciach lekcyjnych (atlasy, słowniki, encyklopedie).

   • W bibliotece obowiązuje cisza, kulturalne zachowanie oraz zakaz jedzenia, picia i używania telefonów komórkowych.

   • Wszyscy czytelnicy powinni zapoznać się z Regulaminem Biblioteki oraz godzinami jej otwarcia.

    

   II Wypożyczanie książek

    

   • Książki wolno wypożyczać jedynie na swoje nazwisko.

   • Czytelnik może posiadać na swoim koncie maksymalnie 3 książki.

   • Należy szanować i dbać o wypożyczone książki i inne materiały.

   • Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez bibliotekarza.

   • Czytelnicy mają obowiązek zwrócenia wszystkich wypożyczonych w danym roku szkolnym materiałów bibliotecznych do 31 maja.

   • Uczniowie klas kończących szkołę oraz wcześniej ją opuszczający zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką szkolną.