• Dyrekcja szkoły

   • mgr Ewa Gerełło
   • mgr Ewa GerełłoDyrektor szkoły
   • mgr Janusz Gutkowski
   • mgr Janusz Gutkowski Wicedyrektor
   • mgr Ewa Koszowska
   • mgr Ewa KoszowskaWicedyrektor