•  

    WYKAZ KONKURSÓW WEWNĄTRZSZKOLNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

    rok szk. 2021 / 2022

     

    Karta Uczestnika 45. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka - plik do pobrania: Karta uczestnika 2022 syrenka

     

    Konkursy wewnątrzszkolne:

    I PÓŁROCZE

       
    • „Świat w oczach dziecka – JESIEŃ”

    X 21 

    K. Abramczyk-Komar 

    i wychowawcy świetlicy

    • artystyczny: Dekoracje bożonarodzeniowe „Sztuka rodzinna”

    XII 21

    K. Abramczyk-Komar 

    i wychowawcy świetlicy

    • artystyczny „Bombka Bożonarodzeniowa”

    XII 21

    M. Niespodziańska 

    • konkurs na najciekawszy audiobook

    XII 21

    A. Dziuban 

    • artystyczny: „Barwy jesieni” – dla kl. 0

    I półrocze

    K. Cisek, M. Piskorz 

    • artystyczny: „Jesienny parasol” – dla kl. 0

    I półrocze

    A. Kordalska, M. Strzelczyk

    • artystyczny: „Zima oczami dziecka” dla kl. 0

    I 22

    K. Cisek, M. Piskorz

    • artystyczny: „Piosenka o Mikołaju”  dla kl. 0

    XII 21

    A. Kordalska, M. Strzelczyk

    • artystyczny: „Dzień Pluszowego Misia”  dla kl. I

    XI 21

    opiekunowie Małego SU

    • artystyczny: „Najpiękniejszy różaniec” dla kl. 0 – II 

    X 21

    H. Ochędzan 

    s. M. Samsonowicz 

    • artystyczny: „Stefan Kardynał Wyszyński w oczach dzieci” dla kl. I – III 

    IX 21 

    s. M. Samsonowicz

    • ekologiczny: „Zrób coś z niczego – bądź eko”

    IX 21

    K. Abramczyk-Komar 

    i wychowawcy świetlicy

    • fotograficzny: „Warszawa oczami dziecka” 

    XI 21

    K. Abramczyk-Komar 

    i wychowawcy świetlicy

    II PÓŁROCZE

       
    • z j. angielskiego „Brzechwa po angielsku”  dla kl. II 

    II 22

    I. Jakubas

    • artystyczny „Pisanka Wielkanocna”

    IV 22

    M. Niespodziańska 

    • artystyczny: Dekoracje wielkanocne – pisanki”

    III 22

    K. Abramczyk-Komar 

    i wychowawcy świetlicy

    • artystyczny: „Wielkanocny zajączek” dla kl. 0

    IV 22

    E. Cieśla, M. Piesio

    • plastyczny: „Latawce, dmuchawce, wiatr” dla kl. 0

    II półrocze

    A. Kordalska, M. Strzelczyk

    • plastyczny: „Wiosenna łąka” – dla kl. 0

    V 22

    K. Cisek, M. Piskorz

    • Festiwal piosenki „Co mi w duszy gra”

    IV / V 21

    K. Abramczyk-Komar 

    i wychowawcy świetlicy

    • „Igraszki logopedyczne”

    V 22

    A. Tarczyńska – Płatek 

    • logopedyczny konkurs recytatorski „Chrząszcz brzmi w trzcinie” 

    V 22

    E. Dąbrowska – Mosek 

    • przyrodniczy „Tropami zwierząt” – dla kl. VI

    VI 22

    S. Wojda – Kułak 

    • plastyczny SKO dla kl. I – VIII 

    II półrocze

    M. Adamus, E. Deca

    • projekt multimedialny z fizyki jądrowej  kl. VIII

    II półrocze

    M. Wulczyńska 

    • „Mistrz fizyki” kl. VII

    II półrocze

    M. Wulczyńska 

    • „Najlepszy chemik w szkole”

    II półrocze

    M. Kurowska, B. Szczepańska 

    • artystyczny: Dzień Ziemi” dla kl. I – III  

    IV 22

    opiekunowie Małego SU

    Konkursy przedmiotowe Mazowieckiego Kuratora Oświaty:

    • polonistyczny

    X 21 – III 22

    J. Zambroń

    • matematyczny

    S. Socha 

    • języka angielskiego 

    K. Kasprzak

    • historyczny

    J. Gutkowski

    • języka niemieckiego

    A. Zduniak

    • biologiczny

    M. Rykowska

    • geograficzny

    M. Zagrajek

    • fizyczny

    M. Wulczyńska

    • chemiczny

    M. Kurowska 

    • wiedzy o społeczeństwie  

    A. Więcek 

    • informatyczny LOGIA

    I. Bednarska 

    Konkursy i olimpiady zewnętrzne:

    I PÓŁROCZE

       
    • ogólnopolski „Słoneczna zakładka”

    IX – X 21

    M. Kołacińska, 

    n-le bibliotekarze

    • Dzielnicowy Festiwal Pieśni Patriotycznej 

    X 21

    M. Kołacińska 

    • dzielnicowy Konkurs Krasomówczy /SP 11/

    X 21

    A. Tarwacka

    • ogólnopolski - matematyczny „Alfik”                        dla klas II – VIII

    XI 21

    J. Rzońca-Karaś, 

    K. Leszczyńska 

    • ogólnopolski z j. angielskiego „Memory Master”

    XI 20

    K. Kasprzak

    • ogólnopolski konkurs EDI „Biblia  i przypowieści biblijne”

    XI 20

    H. Ochędzan, 

    s. M. Samsonowicz

    • Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Usłysz, Panie, moje słowa”  

    X 21

    H. Ochędzan 

    • ogólnopolski - humanistyczny „Alfik”                          dla klas II – III

    XII 21

    K. Leszczyńska, A. Stefańczyk 

    • Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geoplaneta” dla kl. V – VIII 

    XI 21

    M. Zagrajek 

    • II Ogóln. Konkurs Plastyczny: Prawa dziecka oczami dzieci – wg wiersza J. Korczaka „Prawa dziecka”

    X 21

    K. Abramczyk-Komar 

    i wychowawcy świetlicy

    • ogólnopolski plastyczny „Kolorowy piórnik”

    XI 21

    K. Abramczyk-Komar 

    i wychowawcy świetlicy

    II PÓŁROCZE 

       
    • dzielnicowy: „Mała Olimpiada Matematyczna”

    III – IV 22

    A. Chmielińska, A. Domagała, 

    K. Leszczyńska 

    • ogólnopolski - matematyczny „Kangur”            dla klas  II – VIII 

    III – IV 22

    K. Tkacz, S. Socha, 

    M. Leszczyńska 

    • wojewódzki „Warszawska Syrenka” 

    III – IV 22

    J. Antonowicz, K. Tkacz,

    J. Zambroń

    • dzielnicowy: „Z ortografią za pan brat”  – dla kl. III

    III – V 22

    S. Józwiak, A. Miłkowska

    • Warszawski Festiwal „Warszawa w piosence”

    IV 22

    M. Kołacińska 

    • dzielnicowy plastyczny /SP 11/

    V 22

    M. Kołacińska, M. Balicka

    • dzielnicowy „Sposoby postępowania  w sytuacjach zagrożenia”

    VI 22

    M. Niespodziańska 

    • wojewódzki "Ortografia na medal"

    II półrocze

    J. Szczubełek

    • dzielnicowy  „Mały Informatyk” /SP 14/

    II półrocze

    K. Dygas

    • mazowiecki konkurs „Ciekawa fizyka czyli zjawiska fizyczne w fotografii”

    II półrocze

    M. Wulczyńska 

    • Wojewódzki Konkurs Recyt. Polskiej Poezji Patriotycznej „Witaj, Majowa Jutrzenko”

    IV 22

    H. Ochędzan 

    • dzielnicowy świąteczny konkurs plastyczny  /DK Portiernia/

    IV 22

    M. Kołacińska 

    • ogólnopolski konkurs „Ekologopedia” 

    III – IV 22

    A. Tarczyńska – Płatek 

    CAŁY ROK 

       
    • ogólnopolska Olimpiada Matematyczna Juniorów /Stow. na rzecz Eduk. Matemat./

    IX 21 - III 22

    E. Szymańska

    • archidiecezjalny „Santo Subito” o św. Janie Pawle II – dla kl. 0 – VIII 

    IX 21 – IV 22

    H. Ochędzan 

    • Biblijna Akademia Najmłodszych dla kl. IV – VIII

    IX 21 – V 22 

    A. Kolmus 

    • Konkurs Wiedzy Biblijnej „Hieronimus”

    IX 21 – V 22

    H. Ochędzan 

    • dzielnicowy „Mistrz klawiatury” /SP 14/

    X 21 – IV 22

    I. Bednarska

    • Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

    XI 21 – I 22

    A. Tarwacka

    • historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża”

    XI 21 – III 22

    A. Cajzer

    • Dzielnicowa Olimpiada Jęz. Polskiego /SP 11/

    wg grafiku organizatorów

    J. Szczubełek

    • wojewódzki: Olimpiada Informatyczna Juniorów 

    wg grafiku organizatorów

    I. Bednarska 

    • Mazowiecki Konkurs Biologiczny „Nukleus” dla kl. VII – VIII 

    cały rok

    M. Rykowska 

    • warszawski Konkurs Biologiczny „Recepta na zdrowie” – dla kl. VII – VIII  

    cały rok

    M. Rykowska 

    Konkursy i olimpiady międzyszkolne organizowane przez SP 4:

    • III Warszawski Konkurs Historyczny

    X 21 – V 22

    J. Gutkowski

    • III Warszawski Konkurs Biologiczny

    S. Wojda, M. Rykowska

    • III Warszawski Konkurs Matematyczny

    M. Adamus, E. Deca

    • IX Dzielnicowa Olimpiada Informatyczno – Językowa   

    I. Bednarska, I. Jakubas

    • XV Dzielnicowy Konkurs „Sudoku”                dla klas II – III 

    E. Kuśmierczyk, 

    J. Radzikowska 

    • XII Dzielnicowy Konkurs Języka Angielskiego „All about English” dla klas III

    I. Jakubas, M. Poćwierz

    • VI Dzielnicowy Konkurs Przyrodniczo  – Ekologiczny dla klas III

    U. Bąk, K. Leszczyńska, 

    A. Stefańczyk