• Rzecznik Praw Ucznia w Szkole Podstawowej nr 4

   • Rzecznik Praw Ucznia to osoba, której rolą jest dbanie aby przestrzegano praw i obowiązków uczennic i uczniów, a także pomoc w rozwiązywaniu nieporozumień pomiędzy uczniami i nauczycielami. W naszej szkole, głosami uczniów, na Rzecznika wybrano p. Annę Szumną.

     

    Czym zajmuje się rzecznik praw ucznia?

    • Głównym jego zadaniem jest przestrzeganie i egzekwowanie praw ucznia,

    • Zwiększenie wiedzy wśród uczniów i nauczycieli na temat aspektów prawnych (gdzie i kiedy szukać wsparcia),

    • Może proponować uchwalenie nowych przepisów dotyczących uczniów albo zmianę dotychczas istniejących,

    • Mediacje - Rzecznik Praw Ucznia to także organ rozstrzygający konflikty pomiędzy uczniami a osobami pracującymi w szkole.

    KONTAKT

    Uczniowie mogą zgłaszać naruszenie swoich praw osobiście do p. Anny lub w formie pisemnej poprzez wiadomość przekazaną do Skrzynki Rzecznika Praw Ucznia znajdującej się w Bibliotece Szkolnej (każde zgłoszenie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz klasą do której uczęszcza uczeń).

    W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu z naszym Rzecznikiem Praw Ucznia w każdy piątek w godzinach 12.00-12.45 (sala SOWA 2).