• Czas trwania lekcji i przerw

     Lekcja 0. 710 – 755
     Lekcja 1. 800 – 845
     Lekcja 2. 855 – 940
     Lekcja 3. 950 – 1035
     Lekcja 4. 1045 – 1130
     Lekcja 5. 1145 – 1230
     Lekcja 6. 1245 – 1330
     Lekcja 7. 1345 – 1430
     Lekcja 8. 1440 – 1525
     Lekcja 9. 1530 – 1615
     Lekcja 10. 1620 – 1705