• „Polacy we Włoszech, Włosi w Polsce” jest programem realizowanym w naszej szkole w roku szkolnym 2022/2023 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

     Projekt zakłada zaznajomienie uczniów klas VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie z materialnym i niematerialnym dziedzictwem kulturowym Polski i Włoch.

      

     Cele projektu:

     -Uczniowie zwiększą swoją wiedzę na temat przenikania się obu kultur na wielu płaszczyznach – w zakresie języka, literatury, historii, sztuki.

     -Przed wyjazdem będą uczestniczyli w zajęciach przygotowawczych w zakresie języka polskiego, historii, plastyki i języka angielskiego.

     -Uczniowie wezmą udział w mobilności – udadzą się do Włoch do Rzymu. Tam wspólnie z rówieśnikami opracują e-book, przetłumaczą proste teksty na język polski i włoski, przygotują słowniczek polsko-włoski, opracują komiksy opowiadające historię powstania Rzymu i Warszawy. Wspólnie zwiedzą największe muzea rzymskie, udadzą się do instytucji polskich.

     -Po powrocie uczestnicy podzielą się swoją wiedzą z rówieśnikami ze swojej szkoły.

      

     W projekcie przewidziano udział 30 uczestników. Zaplanowano dwa pięciodniowe (plus 2 dni na podróż) wyjazdy zagraniczne do szkoły Instituto Comprensivo Giovanni Cagliero w Rzymie. Wyjazdy odbędą się w październiku i listopadzie.