-

Złoty jubileusz
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Władysława Broniewskiego

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego istnieje od 1962 roku. Mury tej szkoły opuściło dotychczas bardzo wielu absolwentów, a pracowało
w niej liczne grono zasłużonych dla oświaty pedagogów, wychowawców oraz pracowników administracji i obsługi.

Przygotowania do obchodów jubileuszu nauczyciele i uczniowie rozpoczęli już we wrześniu 2011 roku. Spośród nauczycieli wybrano zespół organizacyjny, który nadzorował wszystkie prace, m.in. wykonanie kroniki, przygotowanie publikacji o szkole, opracowanie programu artystycznego, prezentacji multimedialnej o szkole, przeprowadzenie licznych konkursów związanych
z 50-leciem palcówki (plastycznych i literackich) oraz przygotowanie pikniku dla całej społeczności szkolnej.

Obchody rozpoczęły się w dniu 21 września 2012 r. uroczystą mszą świętą, odprawioną w Kościele św. Józefa Oblubieńca NM Panny. Oprawa liturgii została przygotowana przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

W dniu 22 września 2012 r. odbył się piknik, podczas którego uczniowie na ustawionej scenie prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne
i akrobatyczne. Przy stanowiskach tematycznych, takich jak: artystyczne, matematyczne, historyczne, językowe, nauczyciele proponowali dzieciom niecodzienne zadania i ciekawostki. Wielkim powodzeniem cieszyła się loteria, w której każdy mógł wygrać ciekawy prezent. Warunkiem było zaliczenie kilku zadań, np. szkolenia w udzielaniu pierwszej pomocy. Zmagania sportowe w wielu dziedzinach dały wiele radości nie tylko dzieciom, ale także ich rodzicom, którzy z wielkim zainteresowaniem obserwowali swoje pociechy. Na wszystkich czekał poczęstunek w postaci grilla i ciast, które były ufundowane przez rodziców. Należy podkreślić wielkie zaangażowanie rodziców
w przygotowanie pikniku. Dzięki nim mogliśmy ten dzień przeżyć
w wyjątkowej, rodzinnej atmosferze.

24 września 2012 r. był bardzo ważnym i uroczystym dniem w naszej szkole. Wówczas odbyła się akademia, na którą zaproszono wielu wspaniałych gości. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością: władze naszej dzielnicy
z Panem Wiesławem Krzemieniem - Burmistrzem Dzielnicy na czele, przedstawiciele Urzędu Dzielnicy, Pani Maria Łukaszewicz - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Pani Katarzyna Góralska - Mazowiecki Wicekurator Oświaty, byli dyrektorzy szkoły - Panie: Wiesława Berlińska, Teresa Jeżewska - Piegat, Elżbieta Chojecka, Dorota Męckowska, byli nauczyciele szkoły, dyrektorzy szkół i instytucji Dzielnicy Ursus, przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej oraz rodzice. Wszystkich zgromadziła chęć uświetnienia jubileuszu naszej szkoły.

Pani Dyrektor Ewa Gerełło w swoim przemówieniu podkreśliła, że Jubileusz 50-lecia powstania naszej szkoły to święto wszystkich tych, którzy byli i są z tą placówką związani, zarówno pracowników i uczniów, jak i osób, które swoją działalnością zawodową i społeczną przyczyniały się do coraz lepszego, efektywniejszego i bezpiecznego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 4. Dzisiejsza uroczystość to święto szkoły nie w znaczeniu miejsca, ale przede wszystkim ludzi. Tych, którzy przez 50 lat tę szkołę tworzyli, wpływali na jej atmosferę, poświęcali swój czas, interesowali się jej sprawami i wspierali, tych wszystkich pracowników, którzy oddali jej serce i dużą część swojego życia. Oczywiście jest to również święto uczniów, tych obecnych oraz tych, którzy opuścili szkolne mury - naszych absolwentów.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach gratulowali tak wspaniałego jubileuszu, podkreślali wyjątkową rolę szkoły w kształtowaniu młodego pokolenia, a także szczególne znaczenie placówki w życiu środowiska lokalnego. Wieloletnia dyrektor szkoły Pani Wiesława Berlińska podzieliła się ze zgromadzonymi swoimi refleksjami i wspomnieniami dotyczącymi pierwszych lat funkcjonowania szkoły.

Wielu emerytowanym nauczycielom i pracownikom szkoły przyznano tytuł "Zasłużonego dla Szkoły Podstawowej Nr 4" w podziękowaniu za wkład wniesiony w rozwój naszej szkoły oraz za działalność wspierającą rozwój młodego człowieka. Pani Dyrektor Ewa Gerełło wręczyła im pamiątkowe dyplomy.

Ważną częścią spotkania był program artystyczny "Powróćmy do lat minionych". W przedstawieniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele szkoły. Dla jednych to piękne przedstawienie było sentymentalnym powrotem to przeżytych lat dzieciństwa i młodości, dla innych niepowtarzalną lekcją historii, dla wszystkich zaś niewątpliwie prawdziwą ucztą duchową.

Po obejrzeniu przedstawienia zaproszeni goście udali się na zwiedzanie budynku szkoły. Podziwiano wiele wystaw zorganizowanych z okazji jubileuszu, m.in. prace artystyczne dzieci, wystawy na temat szkolnych sukcesów sportowych oraz twórczości naszego patrona. Szczególną uwagę przyciągały galerie starych zdjęć oraz prace konkursowe, a także kroniki szkoły, w których przedstawiono historię szkoły.

Dla wielu obecnych jubileusz 50-lecia szkoły był niecodzienną okazją do spotkania z kolegami, koleżankami, nauczycielami sprzed lat, do nostalgicznych powrotów w magiczną krainę przeszłości.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie serdecznie dziękuje wszystkim, którzy uświetnili swoją obecnością Jubileusz "Czwórki", a także tym, którzy pomogli w jego zorganizowaniu. Szczególne podziękowania składamy na ręce Pana Wiesława Krzemienia - Burmistrza Dzielnicy Ursus, sponsorów, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i niezastąpionym
w takich sytuacjach rodziców - za bezinteresowną pomoc i życzliwość.


Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2019/2020