• Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

    • Postępowanie rekrutacyjne do klas IV  sportowych w szkołach podstawowych

     Od 18 marca do 22 marca, do godz. 16.00

     Rodzice składają wnioski o przyjęcie dzieci

     Od 23 marca do 25 marca          

     Próba sprawności fizycznej dla dzieci

     [!] Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko dzieci w bardzo dobrym stanie zdrowia. Rodzice muszą przedstawić orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które to stwierdza.

     26 marca, godz. 15.00   

     Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

     27 marca, godz. 13.00   

     Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     Od 27 marca, godz. 13.00 do 11 kwietnia, do godz. 16.00

     Rodzice składają potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     Od 12 kwietnia, godz. 15.00      

     Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

      

     Procedura odwoławcza

     Od 12 kwietnia

     • Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.

     • Rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

      

     Postępowanie uzupełniające do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

     26 kwietnia, godz. 13.00             

     Szkoły na swoich stronach internetowych publikują informację o wolnych miejscach w klasach IV sportowych.

     Od 26 kwietnia do 10 maja, do godz. 16.00

     Rodzice składają wnioski o przyjęcie na wolne miejsca.

     Od 11 maja do 13 maja

     Próba sprawności fizycznej dla dzieci.

     14 maja, godz. 15.00     

     Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

     15 maja, godz. 13.00     

     Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     Od 15 maja, od godz. 13.00 do 20 maja, do godz. 16.00               

     Rodzice składają potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

     21 maja, godz. 15.00     

     Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

      

     Szczegółowe informacje o zasadach i kryteriach rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych uzyskają Państwo bezpośrednio od dyrektorów szkół, które prowadzą rekrutację.