• Stypendium szkolne

   • Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce - obowiązują od roku szkolnego 2019/2020

    Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce w klasach IV-VI:

    1. średnia ocen : 5,30
    2. zachowanie: wzorowe

    Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce w klasach VII-VIII:

    1. średnia ocen : 5,00
    2. zachowanie: wzorowe