• Stypendium szkolne

   • Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce - obowiązują od II półrocza roku szkolnego 2023/2024

    Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce w klasach IV-VI:

    1. średnia ocen : 5,30
    2. zachowanie: minimum dobre

    Kryteria przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce w klasach VII-VIII:

    1. średnia ocen : 5,00
    2. zachowanie: minimum dobre

    aktualizacja: 12.06.2024