Harmonogram rekrutacji dla uczniów klas 8 - rok szkolny 2020/2021

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22840_harmonogram-dzialan-ucznia-szkoly

Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2021/2022

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22803_plan-naboru-do-liceow-ogolnoksztalcacych

Zeszłoroczna punktacja w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowej/22900_zeszloroczna-punktacja-w-rekrutacji-do

Dni otwarte w warszawskich szkołach ponadpodstawowych

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/22028_dni-otwarte-w-warszawskich

Plan naboru do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2020/2021

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/21979_plan-naboru-do-liceow

Informacja

W roku szkolnym 2019/2020 rodzice i uczniowie mogą skorzystać z różnych form wsparcia w procesie podejmowania decyzji edukacyjno - zawodowych:
1. Uczniowie i rodzice mogą uzyskać indywidualną pomoc i wsparcie w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych w naszej szkole u pedagogów szkolnych p. Katarzyny Krauschar i p. Magdaleny Sumary
2. W naszej szkole (podobnie jak w 110 szkołach podstawowych m.st. Warszawy) realizowany jest projekt pt. "Sięgnij po więcej! - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy". W związku z tym został uruchomiony w naszej szkole Punkt Informacji i Kariery (sala SOWA 1), w którym udzielane jest wsparcie i przeprowadzana jest między innymi diagnoza pradyspozycji edukacyjno-zawodowych. Zapisy rodziców i uczniów na indywidualne konsultacje u pedagogów szkolnych: p. Katarzyny Krauschar i p. Magdaleny Sumary.
3. Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych udzielających wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego: https://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21962-poradnie-psychologiczno-pedagogiczne-mst
4. Indywidualne konsultacje dla uczniów z doradcami zawodowymi w Centrum Doradztwa Zawodowego WCIES https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi
5. Konsultacje indywidualne dla uczniów z doradcą zawodowym z Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego , identyfikowanie skłonności i preferencji zawodowych, pomoc w dokonywaniu wyborów dalszych ścieżek edukacji, pogłębianie wiedzy o zawodach, planowanie kariery, poznanie oferty edukacyjnej i kryteriów przyjęcia do szkół. http://www.pm.waw.pl/pracownie/wspolpraca-i-projekty-edukacyjne/centrum-informacji-i-doradztwa-mlodziezowego
6. Prezentacja dla rodziców uczniów klas VIII - Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej https://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/22004-prezentacja-dla-rodzicow-uczniow-klas-viii.

Prezentacja dla rodziców uczniów klas VIII - Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej

Prezentacja znajduje się tutaj