Historia szkoły

Budowę Szkoły Podstawowej Nr 4 rozpoczęto 18 czerwca 1960 roku. Wmurowania Aktu Erekcyjnego dokonał wicepremier Piotr Jaroszewicz. Społecznym Komitetem Budowy Szkół kierował Kazimierz Polewka. Szkoła została wybudowana jako pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Projekt wstępny budynku szkoły był adaptacją projektu opracowanego dla szkoły w Andrychowie /ówczesne województwo łódzkie/. Naukę w szkole rozpoczęto 3 września 1962 roku. Mury szkolne przestąpiło 928 uczniów. Nauka odbywała się w niewykończonym jeszcze budynku. Podczas gdy na I piętrze odbywały się lekcje, na piętrze II pracowali jeszcze cykliniarze, szklarze i inni rzemieślnicy. Sale lekcyjne wyposażone były w pożyczony sprzęt. Zajęcia odbywały się na 3 zmiany.

W roku szk. 1963/1964 do szkoły uczęszczało 1025 uczniów, pracowało 34 nauczycieli i 11 osób personelu administracyjnego. W roku szkolnym 1966/1967 w szkole uczyło się 1335 uczniów w 34 oddziałach. Przeciętnie na każdą klasę wypadało 39 uczniów. Szkoła pracowała nadal na trzy zmiany - lekcje kończyły się o godz. 19.00, a zajęcia o godz. 21.00. Szkoła posiadała 14 sal lekcyjnych, pracownię biologiczną, fizykochemiczną, pracownię zajęć praktyczno -technicznych, salę gimnastyczną, bibliotekę wyposażoną w 4,5 tyś. tomów. 18 grudnia 1966 roku szkole nadano imię poety Władysława Broniewskiego. W uroczystości wzięła udział żona poety Wanda Broniewska, która przekazała szkole tom jego poezji. Z okazji nadania imienia szkole Z.M. "Ursus" ufundowały szkole sztandar. Wręczenia dokonał dyrektor do spraw ekonomicznych zakładu Kazimierz Polewka. 16 grudnia 1972 roku uroczyście obchodzono 10 rocznicę powstania szkoły i 75 rocznicę urodzin Władysława Broniewskiego. Z tej okazji wręczono nauczycielom i pracownikom szkoły dyplomy "Zasłużony dla Szkoły nr 4" za wieloletnią działalność. W 1974 r. do szkoły uczęszczało 598 uczniów w 21 oddziałach.

Tego roku zorganizowano po raz pierwszy ognisko przedszkolne, do którego zapisano 21 uczniów. Świetlica szkolna objęła opieką 156 uczniów. Czas pracy świetlicy wynosił od 7.30 do 15.30. Pracowało w niej 3 nauczycieli.Szkoła odnosiła sukcesy w wychowaniu fizycznym. Duże zasługi położył nauczyciel Eugeniusz Świrski. W 1974 roku szkoła zdobyła wicemistrzostwo Polski w piłce ręcznej.W 1976 r. do szkoły uczęszczało 540 uczniów w 17 oddziałach. W uznaniu wysokiego poziomu nauczania władze oświatowe wytypowały szkołę do eksperymentu w nowoczesnych metodach nauczania początkowego. W drugiej połowie lat 70-tych jako jedna z 17 szkół w kraju "Czwórka" prowadziła eksperyment programowy szkoły dziesięcioletniej. 26 marca 1994 roku została otwarta nowa sala gimnastyczna. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Dzielnicy Ursus Henryk Linowski i Dyrektor Szkoły Elżbieta Chojecka.

Nauczycielami w naszej szkole byli m.in. Rozalia Matuszczak, Cecylia Słyk, Karolina Ignatowska, Wanda Stępień, Maria Grabowska, Weronika Zwierzyńska, Halina Wróblewska, Elżbieta Major.

Szkołą kierowały: Wiesława Berlińska 1962 - 1974, Kazimiera Kuran 1974 - 1979, Teresa Piegat 1979 - 1980, Wiesława Berlińska 1980 - 1989, Elżbieta Chojecka 1989 - 1998, Dorota Męckowska 1998 - 2008. Obecnie dyrektorem szkoły od 2008 r. jest Ewa Gerełło.

Rozbudowa szkoły

We wrześniu 2011 roku do użytku oddana została nowa część naszej szkoły. Nowe skrzydło wykorzystane zostało do polepszenia warunków do realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły. Uczniowie będą realizowali w nim obowiązowe zajęcia lekcyjne i zajęcia dodatkowe.

Zaletą jest również przestronne i jasne patio, które może być wykorzystane na różne aktywności uczniów.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć