-

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Władysława Broniewskiego

ul. Walerego Sławka 9
Sekretariat - ul. Walerego Sławka 9

tel/fax (22) 662 67 80

e-mail: sekretariat@sp4.warszawa.pl

Administracja:

tel (22) 662 39 99

e-mail: administracja@sp4.warszawa.pl


Dyrektor szkoły, mgr Ewa Gerełło, przyjmuje interesantów po telefonicznym uzgodnieniu

22 662 67 80


Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wojciech Dłubak
e-mail: iod.oswiataursus@dbfoursus.waw.pl


Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2019/2020