-

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w usłudze Office 365 firmy Microsoft - związanej z uruchomieniem kształcenia na odległość

Informacja znajduje się tutaj

Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2020/2021