Organizacja pracy szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego - wytyczne i procedury

Informacje znajdują się poniżej.

Warszawska procedura organizacji pracy szkół
Kwarantanna - wyciąg z przepisów
Intrukcja mycia i dezynfekcji rąk
Bezpieczny powrót do szkoły - uczniowie
Bezpieczny powrót do szkoły - rodzice
Procedura organizacji zajęć lekcyjnych w trybie stacjonarnym

W zakładce "Wytyczne GIS, MEN, MZ" znajdują sie pozostałe dokumenty i wytyczne dla szkół.