Procedury organu prowadzącego dotyczące wznowienia działalności szkoły, obowiązujące od dnia 18 maja 2020 r

Procedura organizacji opieki

Informacja o czynnikach ryzyka

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia

Procedura postępowania prewencyjnego

Instrukcja BHP pomiaru temperatury termometrem elektronicznym

Reżim sanitarny - procedura dla rodzica / opiekuna

Oświadczenie rodzica

Zgoda na mierzenie temperatury

List Prezydenta m.st. Warszawy do Rodziców warszawskich przedszkolaków

List do pobrania znajduje się tutaj