-

Procedury organu prowadzącego dotyczące wznowienia działalności szkoły, obowiązujące od dnia 18 maja 2020 r.

Procedura organizacji opieki


Informacja o czynnikach ryzyka


Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia


Procedura postępowania prewencyjnego


Instrukcja BHP pomiaru temperatury termometrem elektronicznym


Reżim sanitarny - procedura dla rodzica / opiekuna


Oświadczenie rodzica


Zgoda na mierzenie temperatury


List Prezydenta m.st. Warszawy do Rodziców warszawskich przedszkolaków

List do pobrania znajduje się tutaj

Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2020/2021