-

Projekt "Sięgnij po więcej!"

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie,
nasza szkoła w roku szkolnym 2019/2020 przystąpiła do projektu "Sięgnij po więcej", którego liderem jest Miasto st. Warszawa, a partnerem Uniwersytet Warszawski. Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom klas VII i VIII i ich rodzicom możliwości korzystania z indywidualnego doradztwa zawodowego na terenie szkoły. W naszej szkole w sali SOWA 1 powstał Punkt Informacji i Kariery (PIK).

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Opis projektu:
. Całkowita wartość projektu: 4 462 172,50 zł.
. Dofinansowanie ze środków europejskich: 3 916 972,50 zł.
. Okres trwania projektu: 1 grudnia 2019 r. - 31 czerwca 2021 r.
. 110 szkół i placówek objętych wsparciem poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery;
. 40 nauczycieli szkół realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego ukończy studia podyplomowe;
. 800 uczniów weźmie udział w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie

Opis projektu:

Miasto st. Warszawa we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim podejmuje kolejne wspólne działania na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego i poprawę jakości usług w zakresie doradztwa. Celem głównym projektu jest zapewnienie uczniom szkół podstawowych możliwości korzystania z doradztwa indywidualnego na terenie szkoły. W 110 szkołach podstawowych zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez utworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK). Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy, pomoce i materiały dydaktyczne oraz fachową literaturę. Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli uczestniczyć w warsztatach zawodoznawczych w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie. W celu lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy nawiązana została współpraca z przedsiębiorcami, a także otoczeniem społeczno-gospodarczym. 40 nauczycieli uzyska kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego.

Platforma edukacyjna www.brp.edu.pl będzie dostosowana do potrzeb uczniów szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Katarzyna Krauschar |(pedagog szkolny).

Zajęcia w ramach Projektu "Sięgnij po więcej!" prowadzą Katarzyna Krauschar oraz Magdalena Sumara.

Zapraszamy do obejrzenia plakatu informacyjnego, który znajduje się tutaj


Goethe Institut - "DEUTSCH PLUS" "KOCH MIR WAS"

Uczniowie naszej szkoły z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do konkursu kulinarnego z kuchni niemieckiej. Wszystkie przepisy znajdują się w szkolnej książce kucharskiej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Goethe Institut -"DEUTSCH PLUS" KINDERUNI - SCIENCE SHOW

Dnia 3 grudnia 2019 uczniowie klas VI uczestniczyli w pokazach naukowych w języku niemieckim. Warsztaty prowadził Joachim Hecker - autor książek i eksperymentalnych show które odbyły się na całym świecie od Alaski po Tajlandię.

Było to niezwykłe spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie, pełne ciekawostek ze świata chemii fizyki i astronomii.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Goethe Institut - "DEUTSCH PLUS" "SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ NIEMIECKOJĘZYCZNĄ"

Dnia 27 listopada 2019 w naszej szkole odbyły się warsztaty dla klas VII i VIII. Zajęcia poprowadził "Aktywista" Goethe Institut Kevin Nowak, który jest żywym i najbardziej bliskim przykładem niemieckiej młodzieży. W formie prezentacji oraz interaktywnej zabawy opowiadał o swoim życiu, a także o najbardziej aktualnym obrazie Niemiec.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Goethe Institut - "DEUTSCH PLUS" "KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ"

Dnia 15 listopada 2019 w ramach projektu odbyła się "Schulleiterkonferenz - Gemainsam für Deutsch"/"Razem dla niemieckiego". Ten udany dzień zaowocował wieloma innowacjyjnymi pomysłami do dalszej wspaniałej współpracy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


Projekt Instytutu Goethego "DEUTSCH PLUS"

Z wielką dumą informujemy, że nasza szkoła jako jedna z 200 w Polsce została przyjęta do projektu Instytutu Goethego "DEUTSCH PLUS".

Projekt ten jest objęty patronatem Ambasady Niemiec w Polsce a jego celem jest stworzenie silnej sieci szkół, które oferują naukę języka niemieckiego w zwiększonym zakresie oraz wsparcie w prowadzeniu działań w tym kierunku.

Dzięki udziałowi w tym programie uczniowie naszej szkoły byli na koncercie Rogera Reklessa, który stworzył wspaniałą, niepowtarzalną lekcję języka niemieckiego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć


"Interaktywnie zintegrowani"

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Pani Ewa Gerełło pragnie poinformować, że w naszej placówce będzie realizowany nowyprojekt edukacyjny "Interaktywnie zintegrowani". Więcej informacji o projecie znajduje się tutaj
Harmonogram zajęć znajduje się zdjęć


Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

Miło nam poinformować, że w ramach XIV edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych nasza szkoła wygrała projekt na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów

"Przedsiębiorczy i operatywni".

Cel zajęć to zdobycie praktycznej wiedzy z ekonomii i przedsiębiorczości oraz umiejętności korzystania z usług finansowych, jako niezbędnego element pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym społeczeństwie. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z klas IV-VI. Uczestnicy zapoznają się ze sposobami oszczędzania, lokowania i przechowywania pieniędzy. Dowiedzą się jaką wartość ma praca oraz jak można gospodarować i dysponować pieniędzmi. Dowiedzą się o przyczynach powodujących straty finansowe oraz zapoznają się zasadami rozważnych zakupów. Poznają i zrozumieją znaczenie pojęć takich jak: giełda, kryzys, bank centralny, stopy procentowe, inflacja, kredyt, obligacja, inwestycja, środki publiczne, rynek pracy w trakcie zadań, zabaw i gier tematycznych. Uczestnicy poznają historię pieniądza oraz jego rolę na tle gospodarczo-społecznej historii świata i Polski.


Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne

Miło nam poinformować, że w ramach XIII edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych w naszej szkole odbywać się będą warsztaty

"Savoir vivre na talerzu".

Cykl tematycznych zajęć warsztatowych o zdrowym odżywianiu połączonych z nauką dobrych manier przy stole. Warsztaty przeznaczone są dla uczniów klas III. W trakcie zajęć i warsztatów uczniowie zapoznają się z zasadami dobrego zachowania przy stole podczas przygotowywania i spożywania posiłków. Dowiedzą się, jak zachowywać się przy stole w domu i restauracji, jak używać sztućców oraz zastawy obiadowej, jak powinniśmy jeść owoce takie jak banany, kiwi czy śliwki. Uczniowie zapoznają się również z podstawami zdrowego odżywiania. Poznają składniki odżywcze i witaminy, dowiedzą się co to jest gluten, węglowodany, czy inulina. Poznają zasadę łączenia produktów, jak też dowiedzą się dlaczego niekulturalnie i niezdrowo jest podjadać. Nauczą się korzystać z tabel kaloryczności i sami będą przygotowywać zdrowe, smaczne przekąski, sałatki i surówki. W restauracji poznają zasady układania sztućców i serwetek, a spotkanie z dietetykiem pozwoli im na rozwijanie wątpliwości, dlaczego warto zdrowo się odżywiać i co jeść aby dostarczyć paliwa naszemu mózgowi.


"Szkoła pełna zrozumienia"

"MILCZENIE SPOWODOWANE BRAKIEM MOWY NIGDY NIE JEST ZŁOTEM! Wszyscy mamy potrzebę porozumiewania się i kontaktowania ze sobą nawzajem - nie tylko jednym sposobem, lecz na wszystkie możliwe sposoby. Jest to podstawowa ludzka potrzeba, podstawowe ludzkie prawo. Co więcej, jest to podstawowa ludzka siła" (Williams, 2000)

Mutyzm wybiórczy dotyka 7 na 1000 dzieci! Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lekowym, jest rozumiany jako ogromny lek przed byciem słyszanym lub nawet byciem widzianym podczas mówienia w pewnych okolicznościach.

Włączyliśmy się w ogólnopolską akcję SZKOŁA PEŁNA ZROZUMIENIA organizowaną przez Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego.

Akcja objęta jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Celem akcji jest zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego (selektywnego), a także zwrócenie uwagi na to, jak ważna jest komunikacja werbalna w codziennym życiu.

W miesiącu listopadzie na terenie szkoły będą prowadzone działania edukacyjne i wychowawcze.

W akcji o takiej nazwie bierze udział nasza szkoła. Regulamin akcji znajduje się tutaj


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mutyzmu.


plik1
plik2
plik3


Program "Szkoła z pomysłem na uczenie"

W ramach programu szóstoklasiści z naszej szkoły wzięli udział w ciekawych zajęciach. Więcej na ten temat znajduje się tutaj


Nasza Szkoła jest uczestnikiem projektu "Lepsza Szkoła". Jego celem jest pomoc w diagnozie umiejętności uczniów. Biorą w nim udział uczniowie klas czwartych.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem ls.gwo.pl

Zapraszamy do zapoznania się z raportami związanymi z projektem.

 • Rozkład wyników ogólnopolskich (1)
 • Rozkład wyników ogólnopolskich (2)
 • Wynik szkoły na tle województwa i Polski (1)
 • Wynik szkoły na tle województwa i Polski (2)


 • O PROGRAMIE "WARS i SAWA"

  W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu: "WARS i SAWA", który jest elementem szerszego przedsięwzięcia edukacyjnego miasta: "Warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych".

  Szkolny program wspierania uzdolnionych jest zgodny z misją naszej szkoły.

  Celem programu jest zwiększenie możliwości systemowego rozwijania uzdolnień uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie poprzez stworzenie warunków do osiągania sukcesów oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

  Odbiorcą programu jest społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Uczniowie naszej placówki wykazują różnorodne uzdolnienia w pięciu obszarach: językowym, matematyczno-logicznym, artystycznym, społecznym i ruchowym.

  Pragniemy każdemu dziecku zapewnić warunki do ich optymalnego rozwoju.

  Decydując się na realizację tego programu mamy nadzieję uzyskać Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy.  "Brzdące w re@lu" - 2b, 2c

  Klasy 2b oraz 2c brały udział w programie Profilaktycznym " Brzdące w re@lu - edycja III". Celem tego projektu było dotarcie do młodszych dzieci i ich rodziców, po to aby przeciwdziałać uzależnieniom od telewizji, dziecięcych gier i tabletów - już od podstaw procesu wychowawczego. Projekt ten zakładał uświadomienie rodzicom jakie szkody dla dzieci i ich prawidłowego rozwoju wyrządza nadmierne korzystanie z mediów cyfrowych.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć  Szkoła Podstawowa nr 4, im. Władysława Broniewskiego w Warszawie | rok szkolny 2019/2020