Agnieszka Potapczuk - psycholog szkolny

Poniedziałek 8:00 - 13:00
Wtorek 8:00 - 12:00
Środa 8:00 - 12:00
Czwartek 12:00 - 17:00
Piątek 9:00 - 13:00
Służę pomocą i wsparciem dla rodziców i dzieci poprzez pracę indywidualną o charakterze terapeutycznym z rodzicami i dzieckiem, zajęcia warsztatowe dla rodziców i dzieci, pogadanki dla rodziców, informowanie i kierowanie rodziców do odpowiednich instytucji wspomagających w procesie opiekuńczo-wychowawczym, podejmowanie działań mediacyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
Zapraszam Rodziców potrzebujących pomocy, porad i wskazówek w celu pokonywania trudności wychowawczych, gdy ich dzieci:
- mają problemy z nauką i przeżywają niepowodzenia szkolne
- wykazują lękową postawę wobec szkoły
- mają trudności w kontaktach z rówieśnikami są izolowane i nieakceptowane w grupie rówieśniczej
- są nieśmiałe, lękliwe wycofane o niskiej samoocenie
- prezentują zachowania agresywne, buntownicze wobec dorosłych i rówieśników
- są ofiarami przemocy rówieśniczej
- wykazują objawy nadpobudliwości psychoruchowej, nadruchliwość
- przeżywają rozterki wynikające z trudnej sytuacji rodzinnej